top of page
Pakker

Byggetegninger og målsatte planskisser

Certus Takst lager byggetegninger med plantegning, fasadetegning, snitt tegning og detaljetegning.
 
I en tiltandsrapport ved salg av bolig, kan det bestilles målsatte planskisser. Målsatte planskisser bidrar til at kjøper får et bedre innblikk av boligen, enn ved rene illustrasjoner uten mål.

Trenger du målsatt planskisse til tilstandsrapport, eller trenger du byggetegninger | hustegninger?

Målsatt planskisse til tilstandsrapport

Hva er en planskisse?  

En planskisse er en tegning sett ovenfra eller i fugleperspektiv. Planskissen ligner på en plantegning, men er mer som en illustrasjon av hvordan boligen ser ut. For eksempel er det bestemte krav fra kommunen, til hvordan en plantegning skal utformes. En av eksemplene er selve målsettingen på en planskisse. Måltallene i en planskisse er ofte satt i meter og med en eller to desimaler. Dette er rett og slett fordi det er enklere å forstå for forbrukere, enn om alle måltallene var i millimeter, slik kravet for en plantegning er.

En målsatt planskisse brukes mest i forbindelse med salg av boliger, som et tillegg til salgsoppgaven.

Bildet under viser et eksempel på en planskisse med mål, utført av Certus Takst i forbindelse med salg av bolig.

  • Måltallene er i meter og har to desimaler etter komma. 

  • Våtrom | Bad er markert med blått.

 

Fargene på vegger og de forskjellige rommene kan velges fritt, etter eget ønske eller for å visuelt passe salgsoppgaven.  

Målsatte planskisser lages i tegneprogrammet Archicad. Les mer om Archicad  hos Nordic Bim Group.

Planskisse leilighet.jpg
bottom of page