top of page
Plantegning av bolig | ctas.no

Byggetegninger | hustegninger 

Målsatt planskisse og plantegninger med mål

Certus Takst tegner forskjellige typer tegninger på forespørsel. Blant annet  byggetegninger med plantegning, fasadetegning, snitt tegning og detaljtegning. Dette er forskjellige hustegninger, der flere av de må følge en søknad til kommunen. Hva boligtegninger som må følge byggesøknaden til kommunen, kommer an på slags slags tiltak som er planlagt.
 
I tilstandsrapporter ved omsetning av bolig, kan det bestilles en målsatt planskisse | plantegning med mål. Målsatte byggetegninger | hustegninger som målsatte planskisser | plantegningerbidrar til at kjøper får et bedre innblikk av boligen, enn ved rene illustrasjoner uten mål.

Målsatt planskisse | plantegninger med mål til tilstandsrapporter

Hva er en målsatt planskisse | plantegning med mål? 

En planskisse | plantegning er en tegning sett ovenfra eller i fugleperspektiv. Planskissen ligner på en plantegning, men er mer som en illustrasjon av hvordan boligen ser ut. For eksempel er det bestemte krav fra kommunen, til hvordan en plantegning skal utformes. En av eksemplene er selve målsettingen på en planskisse. Måltallene i en planskisse er ofte satt i meter og med en eller to desimaler. Dette er rett og slett fordi det er enklere å forstå for forbrukere, enn om alle måltallene var i millimeter, slik kravet for en plantegning er.

En målsatt planskisse brukes mest i forbindelse med salg av boliger, som et tillegg til salgsoppgaven. Les mer om Planskisse og plantegning med mål.

Bildet under viser et eksempel på en planskisse med mål, utført av Certus Takst AS | CTAS i forbindelse med utforming av en tilstandsrapport ved salg av bolig.

  • Måltallene er i meter og har to desimaler etter komma. 

  • Våtrom | Bad er markert med blått.

 

Fargene på vegger og de forskjellige rommene kan velges fritt, etter eget ønske eller for å visuelt passe salgsoppgaven.  

Målsatte planskisser | plantegninger med mål lages i tegneprogrammet Archicad. Les mer om Archicad  hos Nordic Bim Group.

Bildet viser et eksempel på hvordan en planskisse med mål kan se ut.
Trenger du en målsatt planskisse til tilstandsrapporten,
eller trenger du byggetegninger | hustegninger?
bottom of page