top of page
Drone over en Ocean

Inspeksjon med drone | Droneinspeksjon

Inspeksjon med drone er en tjeneste der for eksempel tak kan undersøkes visuelt, uten å måtte montere et stillas. 

Pris droneinspeksjon 
fra 5000 kr

Certus Takst er godkjent droneopperatør hos Luftfarsverket.

Serifikat A1/A3

Serifikat A2

bottom of page