top of page
Forhåndsbefaring ved kjøp av ny bolig | ctas.no

Forhåndsbefaring ved kjøp av ny bolig

Forhåndsbefaring er en befaring der kjøper får sett over boligen, før selve overtakelsen av den nye boligen | overtakelsesforretning finner sted. 


Målet med forhåndsbefaringen er å undersøke boligen for eventuelle feil, slik at disse kan rettes frem til tidspunktet for overtakelsen.
En forhåndsbefaring er ofte ca. 2 uker før selve overtakelsen. Noe som gir utførende mulighet til å utbedre eventuell feil.

 

Pris forhåndsbefaring 

Prisen for en forbefaring | forhåndsbefaring har minstepris på 5500 kr.
Forbefaringsprisen vil variere ut ifra tilsendt dokumentasjon, størrelse på boligen, kjøreavstand, bompenger og parkering.

Eventuelle reklamasjon ved kjøp av ny bolig er ikke inkludert i prisen. En reklamasjonsrapport vil bli et nytt oppdrag med egne satser. Ler mer om reklamasjon på kjøp og reklamasjonsrapporter.

Få hjelp til forhåndsbefaring av bolig for forbruker og entreprenører. Cerus Takst AS | ctas.no

Forbefaring for forbruker | Privatpersoner

Forbefaring utført av
uavhengig takstmann | takstingeniør?

Det er flere kjøpere som ønsker å ta med seg en uavhengig takstmann | takstingeniør, for å få hjelp til en byggteknisk gjennomgang av boligen ved en forbefaring. Noen engasjerer takstmannen | takstingeniøren fordi de ønsker å få en trygghet om at boligen ikke har større byggtekniske feil. Mens andre kontakter takstmann | takstingeniør, når boligen som er under oppføring viser seg å ha feil, eller at byggeprosessen bærer preg av forsinkelser og åpenbare feil. Dette gjelder også for Overtakelse ved kjøp av ny bolig | Overtakelsesforretning.

I noen byggeprosjekter er det også utført en forhåndsbefaring av en takstmann | takstingeniør, som har blitt engasjert av byggherre | tiltakshaver eller utførende. Slike befaringer kan ha svært varierende verdi. Noen av disse befaringene er utført av takstmenn | takstingeniører som handler med objektivitet, integritet og uavhengighet. Mens i andre tilfeller kan det virke som at det ikke har vært noen undersøkelser av en takstmann | takstingeniør i det hele tatt. 

Undersøkelser som viser seg å være begrenset, kommer ettertrykkelig til syne om kjøper av ny bolig, har tatt med seg en uavhengig takstmann | takstingeniør til overtakelsen av boligen. 

 

Erfaringsmessig er det våtrom og vannrelaterte sjekkpunkter som har mest registrerte byggefeil.

Les mer om artikkelen Byggefeil | Kartlegging av byggefeil. 

Protokoll fra forbefaring | forhåndsbefaring

Protokollen for forbefaringen | forhåndsbefaring kan inneholde en del interessant informasjon. Har en først blitt engasjert etter at forhåndsbefaringen er gjennomført, men før tidspunkt for overtakelsen av ny bolig | Overtakelsesforretning, bør protokollen fra forhåndbefaringen fremlegges for takstmannen | takstingeniøren som har blitt engasjert til å bistå med hjelp under overtakelsen av ny bolig | overtakelsesforretning.Les mer om overtakelse ved kjøp av ny bolig.

bottom of page