top of page
Oppføring av bygning. Forhåndstakst og byggelånsoppfølging | ctas.no

Forhåndstakst og byggelånsoppfølging

Taksten forhåndstakst benyttes i tilfeller der en ønsker å vite fremtidig verdi, for en eiendom i dagens marked. Som følge av svingninger i markedet, vil en forhåndstakst og verditakst ved ferdigstillelse av eiendommen, ikke være lik.

Noe som er naturlig, da det ligger forskjellig forutsetninger til grunn for verdisettingen. 

Byggelånsoppfølging er prosjektoppfølging for å sikre at fremdrift og budsjett er innenfor prosjektets rammer. Kontrollen av byggeprosjektet innebærer blant annet å følge med på at utbetalinger harmonerer med de tilførte verdiene som er i byggeprosjektet, og rapportere disse til banken. Byggelånsoppfølging reduserer risikoen for at pengene som lånes ut eller lånes, går tapt. Noe verken banken eller lånetaker er tjent med.
 

bottom of page