Tilstandsrapport

Tilstandsrapporter blir som regel utført i forbindelse med salg boliger. 

Hva er en tilstandsrapport?

Tilstandsrapporten beskriver forskjellige bygningsdeler i en bolig og blir gitt tilstandsgrader etter gitte referansenivå. Referansenivået i en tilstandsrapport er blant annet krav fra da bygningen ble byggesøkt, forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) og NS 3600. Omfanget av undersøkelsene kan til dels velges av selger, men utformes en tilstandsrapport, kan den ikke være i strid med Forskriften til avhendingslova (Tryggere bolighandel).