top of page
Nøkkelen i låsen

Overtakelse
av ny bolig

Overtakelse av ny bolig er en tjeneste som skal bidra til å hjelpe kjøper av bolig til å se til at overtakelsen av boligen, er i henhold til avtalen. 

Pris overtakelse 
ved kjøp av ny bolig 
fra 5500 kr

bottom of page