top of page
  • Forfatterens bildePer Ole Bjørnstad

Boligtakst med verdi, hva er det?

Takstbegrepet benyttes i sammenheng med de fleste takstoppdrag. Takst brukes også når det er snakk om en skaderapport og da som en skadetakst. Det samme gjelder for en reklamasjonsrapport, reklamasjonstakst.

De fleste som ikke er utdannet takstingeniøer eller har noe med takstbransjen å gjøre til daglig, bruker ofte ordet takst om flere forskjellig typer takstoppdrag.

Dette har lite å si, da vi stort sett skjønner hva kunden er ute etter.


 
FORHÅNDSTAKST


Forhåndstakst, hva er det?

Certus Takst utfører forhåndstakst i Asker og Bærum.

Les mer om forhåndstakst og byggelånsoppfølging på siden for forhåndstakst under tjenester.


 


TOMTETAKST


Tomtetakst, hva er det?

Denne taksten benyttes stort sett ved å gi en verdi på en råtomt. Som vil si at det ikke er noen bygninger plassert på eiendommen. Tomtetakst benyttes også der det er ønsker om å dele opp en tomt til flere tomter.

Tomtetakst kan også kalles for en verditakst tomt.


 VERDITAKST


Verditakst, hva er det?

Denne taksten kan også omtales som en verdi - og lånetakst, verditakst eller verditaksering av bolig. For folk flest kan tillstandsrapport i forbindelse med salg av bolig, bli omtalt som boligtakst.


 TILSTANDSRAPPORT MED MARKEDSVERDI


Tilstandsrapport med markedsverdi, hva er det?

En tilstandsrapport er den takstrapporten som brukes i forbindelse med salg av en bolig. I de tettbygde områdene i og rundt Oslo, er det ikke lenger vanlig at takstmann | takstingeniør | bygningssakkyndig utformer tilstandsrapporter med markedsverdi.


For boliger som har beliggenhet i kommuner og områder der boliger det er sjeldnere hyppighet av eierskifte, er bruken av markedsverdi i tilstandsrapporter mer vanlig. Blant annet fordi sammenligningsgrunnlaget for å sette en prisantydning for megleren, kun basert på salgsprisen for et lite utvalg av nærliggende boliger. 

 


bottom of page