top of page
  • Forfatterens bildePer Ole Bjørnstad

Hva var boligens sist godkjente bruk? | Lovlighetsmangler  

I Forskrift til avhendingslova (Tryggere bolighandel), står det at om den bygningssakkyndige | takstingeniør | takstmann ser at boligen har åpenbare ulovligheter, skal det opplyses om. Eksemplet forskriften benytter er en ulovlig bruksendring.Gjennomgang av tegninger, kan avdekke ulovlig bruksendring i en bolig.
Gjennomgang av tegninger, kan avdekke ulovlig bruksendringer ved boligen

Hva er en ulovlig bruksendring?

En ulovlig bruksendring er blant annet å endre romløsningen i boligen til noe den ikke er byggesøkt og godkjent for. For eksempel at loft eller kjeller er tatt i bruk som oppholdsrom. I Byggteknisk forskrift | TEK 17 kalles oppholdsrom for - rom for varig opphold. I boligbygninger er rom for varig opphold definert som stue og tilsvarende rom, kjøkken og soverom.

Les mer om bruksendring hos Direktoratet for byggkvalitet | DIBK.

For å kunne se en ulovlig bruksendring, må det legges frem byggetegninger over boligen. I leiligheter vil en omgjøring fra en bod til et rom for varig opphold, som det som oftest er aktuelt. Selv om det også her kan være større forhold som ikke har blitt godkjent av kommunen.

I større boliger er det en del mer som tidligere eiere og dagens eier, kan ha endret ved boligen som skulle vært byggesøkt til kommunen. Eksempler på endringer er å innredet loft eller kjellere fra boder til oppholdsrom.

Vær også klar over at fasadeendringer som endrer bygningens karakter, endring av den bærende konstruksjonen (endre bærevegg) eller rehabilitering av pipe, krever søknad til kommunen.

Hva kan gjennomgang av byggetegninger avdekke?

Byggesak: Søknad om tiltak, tillatelse til tiltak og ferdigattest.

Gjennomgang byggetegninger, tillatelse til tiltak og ferdigattester i forbindelse med utforming av tilstandsrapporter.bottom of page