top of page
 • Forfatterens bildePer Ole Bjørnstad

Byggefeil | Kartlegging av byggefeil

Oppdatert: 20. feb.

2. februar 2023 ble det publisert en kartlegging av byggefeil i boliger. Kartleggingen er laget av Menon Economics, Multiconsult og Mycoteam, på oppdrag fra Direktoratet for byggkvalitet/DIBK. Undersøkelsene er utført for bygninger som er bygget de siste 10 årene, der gjeldene byggteknisk forskrift er TEK 10 eller TEK 17. Kartleggingen ble utført i perioden fra mai i 2021 til november i 2022.

Datakildene til undersøkelsene er fra:

 • Norsk takst

 • 15 % av boliger fra perioden har 5 eller flere byggefeil.

 • 57 % av boligene har minst en byggefeil.

 • Finans Norge

 • Forsikringsdata fra forsikringsselskapene Fremtind, og Gjensidige

 • Klagestatistikk fra et boligbyggelag

 • 3/4 | 75% av alle boliger oppført fra 2017-2021 har minst et avvik som følge av privatrettslig forhold eller brudd på regelverk.

 • 1/3 | 33% av alle boliger har 5 eller flere andre mangler.

 • Forsikringsdata fra Arkitektbedriftene

 • Forsikringsdata fra Rådgivende Ingeniørers Forening

 • Data fra Multimap

Anslag for type feil, årsak til feil, når feilen oppstår og ansvarlig part er ikke med i data fra Gjensidige og Multimap.

Anslag for alvorlighetsgrad, utbedringstiltak og kostnader er ikke med i data fra Fremtind. Dataene vurderes til å være utilstrekkelig for å skille byggefeil fra brukerfeil, i henhold til rapport. Les hele rapporten.Hva er Direktoratet for byggkvalitet?

DIBK ligger under Kommunal- og distriktsdepartementet og er et nasjonalt kompetansesenter. Samfunnsoppdraget til DIBK er blant annet kravene til byggverk følges. Les mer om formålet med DIBK hos Regjeringen.no.Hva er byggefeil?

Byggefeil - Hva fører det til?

Sannsynligheten for at byggefeil blir oppdaget

60% av byggefeilene er på våtrom og andre vannrelaterte sjekkpunkter
bottom of page