top of page
  • Forfatterens bildePer Ole Bjørnstad

Har alle takstingeniører | bygningssakkyndig | takstmenn takstutdanning?

Oppdatert: 31. mai

Du trodde kanskje at det var krav til hvem som kan kalle seg en takstmann, takstingeniør eller en bygningssakkyndig og at dette var en beskyttet tittel.

Det korte svaret er NEI!

Hvem som helst kan kalle seg for en bygningssakkyndig og de andre titlene. Dette er fordi takstmann, takstingeniør eller bygningssakkyndig ikke er beskyttet yrkestittel. Det finnes allikevel takstutdanning i form av kurs fra forskjellige tilbydere og takstforbund.

Det er stor forskjell på taksering og det å være en håndverker. Som takstmann må du være interessert i forskriftskrav og regler innenfor bolig og eiendom. Samtidig som du må ha evnen til å sette deg inn i utviklingen i byggebransjen og henge med i den teknologiske utviklingen. Det er allikevel en stor fordel å ha en håndverksbakgrunn som takstmann | takstingeniør. Dette bidrar som regel til en ytterligere helhetsforståelse av takseringsoppdraget, for blant annet utførelse, materialberegninger og bygningsfysikk.

Takstingeniør | takstmann Norsk takst

Norsk takst er en sammenslåing av Norges takseringsforbund (NTF) og NITO takst. Det var de to største bransjeorganisasjonene for takstingeniører som ble slått sammen 1. januar 2018. Norsk takst er Norges desidert største bransjeforening for takstforetak og takstingeniører. Takstutdannelsen skjer via Norges Eiendomsakademi (NEAK) og er den mest anerkjente og omfangsrike takstutdannelsen i Norge.

Takstutdannelse gjennom Norges Eiendomsakademi (NEAK)

Takstingeniør | Takstmann utdanning

Byggmesternes takseringsforbund | BMTF

Andre takstmenn | takstingeniører | bygningssakkyndig 

Takstingeniør | Takstmann i Oslo og Viken | Asker, Bærum og Drammen.

Daglig leder i Certus Takst AS, Per Ole Bjørnstad, er byggteknisk fagskoleingeniør (120 studiepoeng) i tillegg til Mesterbrev som murer og takstutdannelse hos både BMTF og Norsk Takst. Denne utdannelsen bidrar til økt kompetanse i utførelsen av yrket som takstingeniør | takstmann. I forarbeidene til Forskrift til avhendingslova var minimums utdannelsen som var ønsket for å kunne utføre tilstandsrapporter 120 studiepoeng | fagskoleingeniør. Det er mange takstmenn | takstingeniører som har Mesterbrev som sin høyeste utdannelse. Takstingeniør | takstmann Per Ole Bjørnstad, har Mesterbrev i tillegg til utdannelse ved teknisk fagskole.


Certus Takst AS | CTAS utfører oppdrag i Oslo og Viken, Asker, Bærum og Drammen.

Gå til hjemmesiden til Certus Takst AS | CTAS for mer informasjon. https://www.ctas.no/
bottom of page