top of page
  • Forfatterens bildePer Ole Bjørnstad

Hva er takst med verdi | Boligtakst?

Oppdatert: for 3 døgn siden

Takstbegrepet benyttes i sammenheng med de fleste takstoppdrag. For mange er boligtakst synonymt med alle takster med eller uten verdi. Takst brukes også når det er snakk om en skaderapport og da som en skadetakst. Det samme gjelder for en reklamasjonsrapport, reklamasjonstakst.

De fleste som ikke er utdannet takstingeniøer eller har noe med takstbransjen å gjøre til daglig, bruker ofte ordet takst om flere forskjellig typer takstoppdrag.

Dette har lite å si, da det ved et par kontrollspørsmål, er lett å skjønne slags takstoppdrag hva kunden er ute etter.
Forhåndstakst

Hva er en Forhåndstakst?

Certus Takst utfører forhåndstakst Oslo og Viken. Asker og Bærum, samt i områdene rundt Drammen.


Les mer om Forhåndstakst.

Tomtetakst

Hva er en tomtetakst | verditakst tomt?

Denne taksten benyttes stort sett ved å gi en verdi på en råtomt. Som vil si at det ikke er noen bygninger plassert på eiendommen. Tomtetakst benyttes også der det er ønsker om å dele opp en tomt til flere tomter. Tomtetaksten omtales også som en verditakst tomt.


Les mer om Tomtetakst.

Verditakst

Hva er en verditakst?

Denne taksten kan også omtales som en verdi - og lånetakst, verditakst eller verditaksering av bolig. For folk flest kan tillstandsrapport i forbindelse med salg av bolig, bli omtalt som boligtakst.


Les mer om Verditakst.
Tilstandsrapport med verdi

Hva er en tilstandsrapport med verdi?

En tilstandsrapport er den takstrapporten som brukes i forbindelse med salg av en bolig. I de tettbygde områdene i og rundt Oslo, er det ikke lenger vanlig at takstmann | takstingeniør | bygningssakkyndig utformer tilstandsrapporter med markedsverdi.


For boliger som har beliggenhet i kommuner og områder der boliger det er sjeldnere hyppighet av eierskifte, er bruken av markedsverdi i tilstandsrapporter mer vanlig. Blant annet fordi sammenligningsgrunnlaget for å sette en prisantydning for megleren, kun basert på salgsprisen for et lite utvalg av nærliggende boliger.


Les mer om Tilstandsrapport.


 

bottom of page