top of page
  • Forfatterens bildePer Ole Bjørnstad

Hva er en takstmann | takstingeniør og en bygningssakkyndig?

Oppdatert: 2. mai


Takstmann | takstingeniør | bygningssakkyndig

Takstmann, takstingeniør eller bygningssakkyndig er en side av samme sak, men benyttes i dag i ulik grad av forskjellige yrkesgrupper og forbrukere.

Takstingeniør er yrkestittelen som vil bli brukt i årene som kommer. Ordet takstmann er som med andre yrkestitler med mann i seg, og er under en fornyelsesprosess. Det er allikevel takstmann som er det ordet flest forbrukere bruker som yrkestittel.

Er takstmann en beskyttet tittel?

Hva er en takstmann?

Hva er en takstingeniør?

Hva er en bygningssakkyndig? Certus Takst AS | CTAS

Daglig leder i Certus Takst AS | CTAS har Teknisk fagskoleutdannelse | 120 studiepoeng. Dette er utdannelsen flere bransjeorganisasjoner tar til orde for at bør være et minstekrav, for å kunne utføre en tilstandsrapport i forbindelse med salg av bolig.


Les Om takstutdanningen til Per Ole Bjørnstad, daglig leder av Certus Takst AS | CTAS
bottom of page