top of page
  • Forfatterens bildePer Ole Bjørnstad

Hva er taksering?

Oppdatert: for 4 døgn siden

Taksering betyr å fastsette en verdi på en ting eller et objekt. Opprinnelig stammer taksering fra det latinske ordet taxare.

Når vi bruker ordet takst, er det som oftest boligtaksering og eiendomstaksering vi tenker på.

En boligtakst eller eiendomstakst har som formål å sette en verdi på en fast eiendom. Disse takstene kan da bli utført som blant annet en: - forhåndstakst - verditakst tomt / tomtetakst - verditakst bolig / boligtakst. - tilstandsrapport med markedsverdi

Det er forskjellige regler for hva de ulike type takster og hva de bør inneholde av nødvendig informasjon.

Medlemmer i Norsk takst har retningslinjer for hvordan takstene bør utføres i Takseringshondboka. Takseringshåndbolka inneholder også etiske retningslinjer og forhold som nødvendig objektivitet i utforming av takstrapporter og takstoppdraget som helhet.

Certus Takst med adresse 1387 Asker utfører forskjellige type takst i Oslo, Asker og Bærum, samt Drammen og kommunene rundt Oslo ved behov.Hvem kan gi en takst?

En takst er det enten en takstingeniør | takstamann eller en megler som gir deg.

Takstingeniøren | takstmann og megleren benyttes i ulik grad på de forskjellige type oppdragene.


Hva er E-takst?

Takst fra takstmann | takstingeniør.

Hva er forskjellen på en

e-takst og en verdivurdering?

Hva er forskjellen på en e-takst, verditakst og tilstandsrapport?

Hva er Eiendomsverdi?

bottom of page