top of page
  • Forfatterens bildePer Ole Bjørnstad

Hva var boligens sist godkjente bruk? | Lovlighetsmangler  

Oppdatert: 29. mai

I Forskrift til avhendingslova (Tryggere bolighandel), står det at om den bygningssakkyndige | takstingeniør | takstmann ser at boligen har åpenbare ulovligheter, skal det opplyses om. Eksemplet forskriften benytter er en ulovlig bruksendring.Gjennomgang av tegninger, kan avdekke ulovlig bruksendring i en bolig.
Gjennomgang av tegninger, kan avdekke ulovlig bruksendringer ved boligen

Hva er en ulovlig bruksendring | Lovlighetsmangler?

En ulovlig bruksendring | lovlighetsmangler er blant annet det å endre romløsningen i boligen til noe den ikke er byggesøkt og godkjent for. For eksempel at et loft eller en kjeller er tatt i bruk som oppholdsrom, ved å innrede til loftstue eller kjellerstue.

I Byggteknisk forskrift | TEK 17 kalles oppholdsrom for - rom for varig opphold. I boligbygninger er rom for varig opphold definert som stue og tilsvarende rom, kjøkken og soverom.

Les mer om Hva er en bruksendring? hos Direktoratet for byggkvalitet | DIBK.

For å kunne se en ulovlig bruksendring | lovlighetsmangler ved en bolig, bør det legges frem byggetegninger over boligen. I leiligheter vil en omgjøring fra en bod til et rom for varig opphold, som oftest vil være aktuelt. Selv om det også her kan være større forhold, som ikke har blitt godkjent av kommunen.

I større boliger er det en del mer som tidligere eiere og dagens eier, kan ha endret ved boligen som skulle vært byggesøkt til kommunen. Eksempler på endringer er å innredet loft eller kjellere fra boder til oppholdsrom.

Vær også klar over at fasadeendringer som endrer bygningens karakter, endring av den bærende konstruksjonen (endre bærevegg) eller rehabilitering av pipe, krever søknad til kommunen.

Hva kan gjennomgang av byggetegninger avdekke?

Byggesak: Søknad om tiltak, tillatelse til tiltak og ferdigattest.

Gjennomgang byggetegninger, tillatelse til tiltak og ferdigattester, i forbindelse med utforming av tilstandsrapporter.


 

Certus Takst AS | CTAS utfører tilstandsrapporter i forbindelse med salg av boliger. Les mer om planskisser, plantegninger og areal hos Certus Takst AS:


Les artikkel om:
bottom of page