top of page
  • Forfatterens bildePer Ole Bjørnstad

Planskisse og plantegning med mål

Oppdatert: 18. sep.


Bilde av Per Ole Bjørnstad. Daglig leder i Certus Takst AS
Per Ole Bjørnstad

Artikkelforfatter:

Artikkelen er skrevet av Per Ole Bjørnstad, daglig leder i Certus Takst AS.

Innholdet i innlegget er kun en mindre utvalgt del av et mer omfattende informasjon, og det anbefales derfor å lese de lenkene som er lagt ved gjennom artikkelen i sin helhet. Slik at leseren sitter igjen med et objektiv syn på temaet i innlegget.
Gå direkte til innholdet i artikkelen:


  1. Planskisse og plantegning

  2. ​Eksempel på en planskisse og plantegning med mål.

  3. Hva er et oppholdsrom?

  4. Hva er et oppbevaringsrom?

  5. Er omgjøring fra oppbevaringsrom til oppholdsrom søknadspliktig?

  6. Hvorfor bør takstingeniør | takstmann tegne planskisse | plantegning?
Planskisse og plantegning

Flere kunder | meglere ønsker å få med en målsatt planskisse, nård det utarbeides en tilstandsrapport i forbindelse med kjøp og salg av bolig. Å målsette planskissen bidrar til at de som er interessert i boligen, får ytterligere informasjon om boligens utforming og rommenes ca. størrelse.

Det finnes ikke noen direkte krav til hvordan planskissen | illustrasjonen av boligen i skal se ut eller hva den må inneholde av informasjon. Tegningen er også en illustrasjon der avvik kan forekomme.


Mange kaller denne type tegning for en plantegning med mål. Derfor er det i denne artikkelen også brukt ordet plantegning for en tegning som lages i forbindelse ved salg av boliger, da det er flere som benytter denne beskrivelsen. En plantegning er i utgangspunktet en teknisk tegning i som følger en byggesøknad, der kommunen setter krav til utforming. Blant annet er det krav til at plantegningen tegnes i målestokk 1:100 og inneholder relevante mål. Les mer om krav til tegninger i en byggesøknad hos Oslo kommune.


I en salgsoppgave er rommene delt opp i forskjellig arealbegrep, som oppholdsrom (P-rom) eller oppbevaringsrom (S-rom).
Eksempel på en planskisse og plantegning med mål

Eksempel på planskisse, plantegning med mål er tegnet av Certus Takst AS | CTAS. Planskisser og plantegninger kan utformes med forskjellige farger, mållinjer og detaljeringsgrad. Det er kun fantasien som setter grenser for tegninger som lages i ArchiCad eller lignende tegneverktøy for arkitekter. Disse tegneprogrammene kan ikke sammenlignes med enkle tegneprogram, som kun har til formål å lage enkle plantegninger eller planskisser i 2D.

Eksempel på hvordan en planskisse utført av Certus takst kan se ut
Eksempel på planskisse | plantegning er tegnet av Certus Takst AS | CTAS.

Hva er et oppholdsrom?

Rommet er et rom for opphold.

Oppholdsrom i en salgsoppgave vil si det samme som primære rom | p-rom.


Hva er et oppbevaringsrom?

Rommet er et rom for oppbevaring.

Oppbevaringsrom vil si det samme som sekundære rom | s-rom.Er omgjøring fra oppbevaringsrom til oppholdsrom søknadspliktig?

Omgjøring fra et s-rom til et p-rom er en søknadspliktig bruksendring til kommunen. Det skjer ikke så ofte at eier av en bolig ønsker å gjøre om et oppholdsrom til et oppbevaringsrom, men en slik omgjøring fra S-rom | tilleggsdel til P-rom | Hoveddel, er også en søknadspliktig bruksendring til kommunen. Les mer om Hva er en bruksendringer? hos Direktoratet for byggkvalitet / DIBK.

I en byggesak benyttes begrepene hoveddel og tilleggsdel om de samme rommene. Les mer om de forskjellige begrepene for areal, på siden for Arealberegning | arealmåling.Hvorfor bør takstingeniør | takstmann tegne planskisse | plantegning?


 bottom of page