top of page
  • Forfatterens bildePer Ole Bjørnstad

Planskisse med mål

Enkelte meglere ønsker å få med en målsatt planskisse, som følger tilstandsrapporten. Å målsette planskissen bidrar til at de som er interessert i boligen, får ytterligere informasjon om rommets størrelse. Det finnes ikke noen direkte krav til hvordan planskissen | illustrasjonen av boligen i skal se ut eller hva den må inneholde av informasjon. Tegningen er også en illustrasjon der avvik kan forekomme.

Eksempel på hvordan en planskisse utført av Certus takst kan se ut
Planskisse med mål


I en salgsoppgave er rommene delt opp i oppholdsrom eller oppbevaringsrom.


Hva er et oppholdsrom?

Rommet er et rom for opphold.

Oppholdsrom i en salgsoppgave vil si det samme som primære rom | p-rom.

Hva er et oppbevaringsrom?

Er omgjøring fra oppbevaringsrom til oppholdsrom søknadspliktig?

Hvorfor bør takstingeniør | takstmann tegne planskisse?


Les mer om planskisser i Byggetegninger og planskisser.

bottom of page