top of page
  • Forfatterens bildePer Ole Bjørnstad

Hva er en takstmann | takstingeniør og en bygningssakkyndig?

Oppdatert: 1. feb.


Takstmann | takstingeniør | bygningssakkyndig

Takstmann, takstingeniør eller bygningssakkyndig er en side av samme sak, men benyttes i dag i ulik grad av forskjellige yrkesgrupper og forbrukere.

Certus takst AS benytter stort sett tittelen takstingeniør, på grunn av at det er yrkestittelen som vil bli brukt i årene som kommer. Ordet takstmann er som med andre yrkestitler med mann i seg, og er under en fornyelsesprosess. Det er allikevel takstmann som er det ordet flest forbrukere bruker som yrkestittel.

Er takstmann en beskyttet tittel?

Hva er en takstmann?

Hva er en takstingeniør?

Hva er en bygningssakkyndig?
bottom of page