top of page
Urban Interior Design

2023 Prisliste for takst | takseringsoppdrag

Certus Takst AS tilbyr takseringsoppdrag av høy kvalitet til konkurannsedyktige priser. 

Prisliste for tilstandsrapporter som utføres i 2023 er nedlastbar. 

2023 Prislister for
taksering | takst

Prislise takst. Prise for taksering.
Tiltandsrpport pris. Pri tilstandsrapport hus.

Pris er inkludert merverdiavgift | MVA

Alle priser innen takst | taksering, som er for forbruker | privat, er inkludert merverdiavgift | mva. Prislistene for takst oppdateres regelmessig. Avtalt pris kan derfor avvike fra prisene som er publisert på nettsiden. Dette gjelder i hovedsak for takstoppdrag som strekker seg over en lengre periode eller år. 

Huseierne - Rabatt på takseringsoppdrag

Har du medlemskap hos Huseierne kan du få 10% rabatt på takseringsoppdrag.

Rabatten gjelder kun hvis du uoppfordret fremviser dokumentasjon på gyldig medlemskap.

 

Det gjøres oppmerksom på at takeringsoppdrag som utføres i forbindelse med salg av bolig | tilstandsrapport, må avtale direkte med Certus Takst AS for å få 10 % rabatt. I tilfeller der boligeier avtaler med megler, og megler videreformidler takseringsoppdraget, gis ikke denne rabatten. 

Se hvilke takstoppdrag du kan få rabatt på hos Certus Takst AS som medlem av Huseierne.

Takstmann pris

Takstmann pris Prisen for en takstmann vil varierer etter hva slag type takstoppdrag det er snakk om. Er omfanget av takstrapporten eller takstoppdraget stort, vil naturligvis takstmann pris øke. For mindre kompliserte oppdrag vil pris for taksmann være mindre. Flere typer takstoppdrag har fastsatte priser. Ta kontakt for å motta et pristilbud.

bottom of page