top of page
Spisestue

Reklamasjon
på kjøp av bolig eller håndverkstjenester

Certus Takst utfører reklamasjonsrapport | reklamasjonstakst i forbindelse med eierskifte og kjøp av håndverktjenester.

Reklamasjonstaksten tar for seg byggteknisk utførelse etter gjeldene krav, forskrifter og påregnelig tilstand, sett opp mot hva selger har opplyst om.   

Har du kjøpt bolig eller håndverkstjeneste med feil?

Pris reklamasjonsrapport fra 7000 kr

Prisen for reklamasjonstakst kan avtales på forhånd eller utføres etter medgått tid. 

Konsulenttjeneste uten dokumentasjon | reklamasjonsrapport 4500 kr.

Vær oppmerksom på at det er forskjell på en

  • reklamasjonstakst | reklamasjonsrapport

  • og en skadetakst | skaderapport.

Les mer om skadetakst.

Hva er en reklamasjon?

En reklamasjon er å klage over noe som du har kjøpt. I denne sammenhengen en bolig eller en håndtverkstjeneste. Forhold som det klages på, skal undersøkes av en av en takstmann | takstingeniør. Dette bør være en uavhengig takstmann | takstingeniør, for at reklamasjonsrapporten | reklamasjonstaksten, for at takstrapporten skal bli objektiv. 

Takstmann | takstingeniør skal undersøke de faktiske forhold objektivt, også i disse type slike saker. Vi takstmenn | takstingeniører skal ikke la oss påvirke av hvem som er oppdragsgiver | har kontaktet oss for oppdraget, når vi blant annet gjør byggtekniske vurdering og kostnadsberegning av utbedring. Les mer om krav til uavhengighet og hvordan takstmenn | takstingeniører i Norsk takst skal oppføre seg i Etiske retningslinjer.  

 

Les mer om Avhendingslova og Forskrift til avhendingslova.

Les mer om håndverktjenesteloven.

Hva om det er gitt feil opplysninger
ved kjøp av boligen?

Har du kjøpt en bolig med feil eller mangler?

Etter at Avhendingslova ble endret i 1. januar 2022, har selger og selgers representanter (megler og takstmann | takstingeniør) et mye større ansvar for å gi kjøper riktig og tilstrekkelig informasjon. Det holder ikke lenger å si at boligen selges som den er. Les mer om Avhendingslova ( Lov om avhending av fast eiendom) hos lovdata.no.

Det kom også en ny forskrift som forteller hvordan takstmann | takstingeniør skal gjøre undersøkelsene av en bolig i forbindelse ved eierskifte. Forskrift til avhendingslova (Tryggere bolighandel) heter den nye takstforskriften, som enkelte kaller den. Forskriften skal sørge for at det blir gitt tilstrekkelig informasjon til forbrukere | kjøper før et boligkjøp.

Om boligsalget er i strid med Avhendingslova og tryggere bolighandel, som for eksempel at det er gitt feil eller manglende informasjon fra selger til kjøper, kan dette være en mangel.

Hva som blir ansett som en mangel, er ikke alltid like lett å vite på forhånd. Eksempel på dokumenter som kan inneholde manglende opplysninger eller uriktige opplysninger er:
- salgsoppgaven
- tilstandsrapporten
- selgers egenerklæringsskjema

 

For å finne ut av om det er gitt feil opplysninger, må takstmann | takstingeniør utarbeide en reklamasjonsrapprt. En reklamasjonsrapport er generelt sett en visuell byggteknisk gjennomgang av de forhold som kjøper klager på. Avvik beskrives og vurderes opp mot gjeldende forskrifter, standarder, og gitte opplysninger utover dette (påregnelig tilstand). 

Det er ikke opp til takstingeniøren | takstmannen å bevise at et påpekt forhold faktisk er en mangel. Dette er opp til advokatene i slike saker.

bottom of page