top of page
renovering

Skade på bolig
Skadetakst | Skaderapport

Skaderapport brukes i forbindelse med skade på bolig. Enten for forsikringsselskap eller forsikringstaker | forbruker.

 

Takstrapporten som benyttes ved skade på bolig, omtales både som en skaderapport og en skadetakst. Skadeoppdrag utføres i Oslo og Viken.

Pris skaderapport | skadetakst

Pris for skaderapporter | skadetakstmann har fastpris som inkluderer:

  • 1 befaring 

  • Skaderapport 

Kalkulasjon og oppfølging av skade | skadeoppfølging, faktureres etter medgått tid 1750 kr. pr. time 

Kjøring, bom og parkering kommer i tillegg.

Skade på bolig | Skadetakst | Skaderapport | ctas.no

Skaderapport | Skadetakst

Skaderapport - Årsak, omfang, utbedringsmetode og utbedringskostnad

Om du får en boligskade | skade på bolig eller eiendom, må skaden undersøkes nærmere.

Skaderapporten skal inneholde:

  • Skadeårsak | Årsak til skaden

  • Skadeomfang | Omfanget av skaden på boligen | bygningen

  • Utbedringsmetode for å få boligen eller bygningen tilbake til den stand, som før skaden inntraff. 

  • Utbedringskostnad | Estimerte kostnader for å reparere bygningen eller bygningen eller bygningsdeler i boligen.

I noen tilfeller er det ønsket styrt utbedring av skaden på boligen. Noe som betyr at skadetakstmannen må følge opp arbeidet med utbedring eller gjenoppbygging av skaden.

Boligskade | Skadetakst bolig
- Hvem skriver skaderapporten?

Hvem som kommer for å undersøke skaden på boligen din og som utformer skaderapporten, er enten hentet inn i regi av forsikringsselskapet du har boligforsikringen | bygningsforsikringen din, eller du kan hente inn noen til å undersøke boligen din. 

Bygningssakkyndige som kommer for å undersøke boligen din i regi av forsikringsselskapet, kan være skadetakstmenn godkjent hos Norsk takst eller de kan ha en annen type utdanning. Noen kommer direkte fra saneringsbransjen. 

Takstingeniører | takstmenn i Norsk takst må være godkjent innen Skadetaksering av byggverk, | skadetakstmenn for å kunne ta på seg oppdrag som har med skadetakst på en bolig å gjøre.

Les mer om Certus Takst AS sin godkjenning som skadetakstmann hos Norsk takst.

Ekorn i renne

In4mo - Plattform for skade på bolig

Certus Takst AS er godkjent hos In4mo,
forsikringsselskapenes foretrukne plattform ved skader på boliger | bygninger.

Skadetakst | skaderapport eller reklamasjonstakst | reklamasjonsrapport

Vær oppmerksom på at det er forskjell på en reklamasjonstakst | reklamasjonsrapport
og en skadetakst | skaderapport.

Certus Takst AS utformer begge disse takstrapportene.

Les mer om reklamasjonstakst.

bottom of page