top of page

Takstingeniør | takstmann 

Takstingeniør og takstmann i Oslo og Viken. Asker og Bærum| Certus Takst AS

Taktingeniør | Takstmann
Oslo, Asker, Bærum og Drammen

Takstmann |
Takstingeniør Norsk Takst

Per Ole Bjørnstad, Daglig leder hos Certus Takst AS, har godkjent takstutdanning hos Norsk Takst. Sertifiseringer innen taksering er tilgjengelig hos Finn din takstingeniør Norsk takst.

Certus Takst AS er medlem av Norsk takst

Takstmann | takstingeniør Fagskoleingeniør

Takstmann | Takstingeniør Per Ole Bjørnstad er utdannet Fagskoleingeniør med 120 studiepoeng.

 

Flere bransjeorganisasjoner mener at denne utdannelsen må være et krav at takstingeniøren |  takstmannen har bestått, for å kunne gjennomføre takstrapporter for boligsalg | tilstandsrapporter.
Utdannelsen ble gjennomført hos det som i dag er Fagskolen i Viken.

Certus Takst AS - Takstingeniør | Takstmann med Mesterbrev

Takstmann | takstingeniør med mesterbrev

Daglig leder i Certus Takst AS, Takstmann | Takstingeniør Per Ole Bjørnstad, er Mester, har godkjent mesterutdannelse og er registrert murmester med Mesterbrev. 

Takstmann | takstingeniør BVN | Byggebransjens våtromsnorm for takst

Takstmann | Takstingeniør Per Ole Bjørnstad, har godkjent kurs og prøve/eksamen i Byggebransjens våtromsnorm | BVN for takst, modul C.

Godkjenningen forvaltes av Fagrådet for våtrom | FFV. 

Certus Takst AS - Takstingeniør | Takstmann | Godkjent våtromsbedrift

Trenger du hjelp av takstmann | takstingeniør i Oslo?

Hva er en takstmann | takstingeniør og en bygningssakkyndig?

Takstmann | takstingeniør er et yrke som blant annet handler om å sette verdi og vurdere byggtekniske løsninger.

I forbindelse med salg av brukte boliger omtaler forskrift til avhendingslova, er yrket som en bygningssakkyndig.

Takstmann | takstingengiør | Bygningssakkyndig

Takstmann, takstingeniør eller bygningssakkyndig er en side av samme sak, men benyttes i dag i ulik grad av forskjellige yrkesgrupper og forbrukere.

Takstmann

Ved å benytte tittelen takstmann gjør en seg forstått for de fleste, men takstmann er på vei ut av dagligtalen på grunn av at tittelen ikke er nøytral. 

Er takstmann en beskyttet tittel? 

Takstmann er ikke en beskyttet yrkestittel. Det vil si at hvem som helst kan kalle seg for en takstmann eller takstingeniør, uten noen form takstutdanning

Dette er norges fremste utdanning for takstmenn og takstingeniører. Certus Takst AS er medlem av Norsk Takst, og har takstutdanning fra NEAK. Dette er norges fremste utdanning for takstmenn og takstingeniører.

Takstingeniør

Takstingeniør er yrkestittelen som vil bli brukt i årene som kommer. Ordet takstmann er som med andre yrkestitler med mann i seg, og er under en fornyelsesprosess. Det er allikevel takstmann som er det ordet flest forbrukere benytter når yrkestittelen nevnes i forskjellige sammenhenger.

Norsk takst, som er Norges største bransjeorganisasjon for takstforetak og takstingeniører, har begynt å bruke tittelen takstingeniør. Som med alt annet tar det tid før endringene får fotfeste i befolkningen.

Bygningssakkyndig

Den tredje tittelen som benyttes for personer som undersøker boliger er bygningssakkyndig. Bygningssakkyndig og tilstandsrapporter nevnes i Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel), eller i takstforskriften som enkelte liker å kalle forskriften. 

Forskriften forteller hva som er minstekravet for undersøkelser for omsetning av boliger.

I forarbeidene til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel), lå det et forslag om å ha minimum 120 studiepoeng for å kunne ta på seg oppdraget med å utforme en tilstandsrapport i forbindelse med salg av bolig. Teknisk fagskole / Fagskoleingeniør var altså ønsket som minste utdanningsnivå. Flere bransjeorganisasjoner mener at dette minstenivået med 120 studiepoeng må gjennomføres. Deriblant Eiendom Norge, Norges Eiendomsmeglerforbund og Huseierne at dette skulle vært minstekravet til utforming av tilstandsrapporter.

Bygningssakkyndig - Hvem kan bruke tittelen?

Hvem som helst kan bruke tittelen bygningssakkyndig og de andre titlene. Dette er fordi takstmann, takstingeniør eller bygningssakkyndig ikke er noen beskyttet yrkestittel.
Det finnes allikevel takstutdanning i form av kurs, fra forskjellige tilbydere og takstforbund.

Som takstmann bør du være interessert i forskriftskrav og regler innenfor bolig og eiendom. Samtidig som du må ha evnen til å sette deg inn i utviklingen i byggebransjen, takstbransjen, samt den teknologiske utviklingen.

Certus Takst AS har fagutdannelse, Mesterbrev og er Godkjent Våtromsbedrift. 

gen tekst og redigere meg. Det er lett.

Trenger du takstmann | takstingeniør i Asker?

Takstingeniør | Takstmann pris

Hva er prisen for en
takstmann | takstingeniør?

Pris for takstmann | takstingeniør vil variere etter hva slags type tjenester innen boligtakst som ønskes å få utført.
 
Er omfanget av takstrapporten eller takstoppdraget stort, vil naturligvis takstmann pris øke. 
For mindre kompliserte oppdrag vil prisen for takstmannen være mindre. De fleste typer takstoppdrag har fastsatte priser.

Ta kontakt for å motta pristilbud fra takstmann | takstingeniør.

Trenger du takstingeniør
| takstmann  i Bærum?

Tenger du en takstingeniør |
takstmann i Drammen og Omegn?

bottom of page