top of page

Byggetegninger og tegninger til takst

Byggetegninger hustegninger

Tegninger for takst
Oslo, Asker, Bærum og Drammen

Certus Takst AS | CTAS tilbyr forskjellige byggetegninger | hustegninger, tegninger til bruk i forskjellig takstoppdrag.

Tegningene lages i ArchiCad, et tegneprogram for arkitekter og oppdrag tilbys i Oslo, Asker, Bærum og Drammen. 

Byggetegninger 

Certus Takst AS | CTAS tegner forskjellige typer tegninger på forespørsel, i Oslo og Viken, Asker, Bærum, Drammen og Omegn.
Blant annet  tegninger til byggesak og til boligsalg. For tegningene som følger ved boligsalg, er det lite krav, men en fordel å få frem boligen og planløsningen på en forståelig måte. 

 

Tegninger til byggesak, må følge gjeldene krav. Det er omfanget av byggesaken og tiltaket, som forteller hvilke tegninger som minimum må følge en søknad til kommunen. 
 

Tegninger til boligsalg

Ved utforming av tilstandsrapporter kan også bestille plantegninger med mål. Ved å bestille en Tilstandsrapport | plantegning med mål, gir du kjøper mulighet til å
få bedre innsikt av boligens planløsning.

Prisen for plantegning til tilstandsrapporten, finnes i en nedlastbar prisliste for tilstandsrapporter.

Tegningene lages i ArchiCad, et tegneprogram for arkitekter. Slike programmer gir større mulighet til å vise frem boligen i 2D eller i 3D. 

Hva er en plantegning med mål? 

En plantegning med mål, eller en målsatt planskisse, som det egentlig er, er en tegning sett ovenfra eller i fugleperspektiv. Planskissen ligner på en plantegning, men er en illustrasjon av hvordan boligen ser ut. For eksempel er det bestemte krav fra kommunen, til hvordan en plantegning skal utformes. En av eksemplene er selve målsettingen på en planskisse. Måltallene i en planskisse er ofte satt i meter og med en eller to desimaler, slik at det skal være enkelt å forstå. Krav til tegninger til byggesak, er at måltallene er i millimeter.

Tilstandsrapport | Eksempel på plantegning med mål

Bildene under viser eksempler på plantegninger med mål. Alle tegningene er laget av Certus Takst AS | CTAS, i forbindelse med tilstandsrapporter.

  • Måltallene er i meter og har to desimaler etter komma. 

  • Pil viser starten og slutten på rommet.

  • Våtrom | Bad er markert med blått.

Fargene på vegger, de forskjellige rommene og graden av informasjon på tegningen,
kan velges fritt etter eget ønske.  

Tegninger til byggesak

Utforming av tegninger til byggesak varier etter hva slags tiltak som er planlagt. Tegningene til byggesak lages i ArchiCad, et tegneprogram for arkitekter. 

bottom of page