top of page

Takst -
Inspeksjon med drone

Droneinspeksjon i takstoppdrag

Inspeksjon med drone -
Oslo, Asker og Bærum

Inspeksjon med drone | dronetakst i takstoppdrag er en tjeneste der for eksempel tak kan undersøkes visuelt, uten å måtte montere et stillas. Droneinspeksjon kan gjennomføres i Oslo, Asker, Bærum og Drammen.

Drone 2023

Bruk av droner innenfor taksering
| takst oppdrag

Dronesertifikat

Sjekk registrerte droneoperatører i Norge

Drone regler

Drone

Pris droneinspeksjon

Dronesertifikat 

Dronesertifikat - hva er det? 

Hva er dronesertifikat

Et dronesertifikat viser i likhet med et førerkort, hvilke kategorier du er godkjent i. Certus Takst er godkjent i åpen kategori, underkategoriene A1, A2 og A3. 

 

A1 og A3 kan oppnås ved å ta et nettkurs med avsluttende prøve.  

A2 oppnås ved egentrening og en teoriprøve ved en trafikkstasjon hos Statens vegvesen. 

A1 | Over folk - Hva gjelder i denne åpne kategorien?

Dronen i denne kategorien kan veie opp til 250 gram og fly saktere enn 19meter i sekundet (19m/s). 19 m/s tilsvarer ca. 64 kilometer i timen km/t. 

I denne kategorien er det ikke tillat og fly over folk, om den veier mer enn 250 gram. (Frem til 31. desember 2023 kan du fly med droner inntil 500 gram.)

A3 | Unna folk - Hva gjelder i denne åpne kategorien?

Dronen kan veie opp til 25 kg, men du har ikke lov til å fly nærmere enn 150 meter til boligområde, næringsområde, industriområde eller et rekreasjonsområde.

Kommer det noen inn i området du flyr, må du holde minimum 30 meter avstand og 1:1 regelen. 

 

1:1 regelen betyr kort fortalt at om du er 30 meter over bakken, må du minimum ha en avstand på 30 meter til folk. 

1:1 regelen er spesielt viktig i kategorien for nære folk / A2. 

A2 | Nære folk - Hva gjelder i denne åpne kategorien?

Dronen må  være merket md C2. C2 betyr at dronen veier under 4 kg, har lavhastighetsmodus (3 m/s) og fjernidentifikasjon.

Du må fly med 30 meters avstand til folk. Ved å fly i saktemodus kan avstanden reduseres til 5 meter opp til 5 meters høyde. 

Hvis takstoppdraget ikke lar seg gjennomføre innenfor disse rammene, må det søkes om en operasjonstillatelse. 

Eksempel på et slikt oppdrag er undersøkelse av taket på en blokk, der folk kommer nærme enn 1:1.

Sjekk registrerte droneoperatører i Norge

Drone regler

Drone regler

Hvor er det lov å fly drone?

Det er lov å fly drone de fleste steder i Norge, men det finnes unntak. Enkelte steder må det også søkes for å kunne fly drone. 

Dji droner har kart over hvor det ikke er tillatt å fly i programvaren sin. I forbindelse med droneinspeksjon av boligeiendom, er det restriksjonsområder, sensorforbudssoner og ambassader, som vil ha innvirkning på om det er tillatt å fly drone eller ikke. Det samme vil gjelde for en fritidsbolig/hytte i et vernet område. 

Restriksjonsområder

Det er ikke tillatt å fly drone i restriksjonsområder. Eksempel på restriksjonsområde er Oslo sentrum. Det kan søkes om å fly drone i Oslo sentrum.

Det er ikke tillatt å kjøre drone nærmere enn 5 km fra en flyplass/lufthavn. Liste over restriksjonsområder/lufthavner kan du lese mer om hos Avinor.

Sensorforbudsområde

Det er ikke tillatt å bruke drone i sensorforbudsområder. Grunnen til at det ikke er lov å fly drone i et sensorforbudsområde, har med rikets sikkerhet å gjøre. Eksempler på sensorforbudsområder er et militært område.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet har oversikt over forbudsområder. 

Oversikt over forbudsområder kan du se mer om hos kartet til Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Verneområder

Det er ikke tillatt å fly drone i nærheten verneområder. Oversikt over områder kan du finne hos Miljødirektoratet sine kartsider.

Brann, politiaksjoner og redningsaksjoner

Det er ikke tillatt å bruke drone i nærheten av politi-, brann og redningsaksjoner.

Fengsler, militære områder, ambassader og oljeplattformer

Det er ikke tillatt å fly drone over fengsler, militære områder, ambassader og oljeplattformer. For å kunne bruke drone i disse områdene må det gis tillatelse. Militære områder er i tillegg sensorforbudssone.

Notam drone

Notam er en del av et informasjonssystem innenfor luftfart. 

Se Notam info. 

Hvor høyt er det lov å fly med en drone

Hvor høyt er det lov å fly med en drone?

En drone kan fly betydelig høyere enn det som er tillatt. I åpen kategori er det tillatt å fly opp til 120 meter over bakkenivå fra der du startet. 

1:1 prinsippet gjelder også her.

Ansvarsforsikring drone

Drone - Hva med ansvarsforsikring?

Ved bruk av drone er du ansvarlig for skader på andre enn deg selv. Ansvarsforsikring er lovpålagt for alle dronepiloter.

Må drone registreres

Drone - Må den registreres?

Om dronen er over 250 gram eller har kamera, skal dronen registreres via Luftfarstverkets side, Flydrone.no.

 

Her kan du registrere deg droneoperatør:

 • Privatperson med drone

 • Dronepilot for en organisasjon/bedrift

 • Organisasjon/bedrift som er droneoperatør.

For bedrifter som benytter dronen i bedriften, må person/pilot og selve bedriften registreres.

Drone

Hva er en drone

Hva er en drone?

En drone er et ubemannet luftfartøy eller farkost, som kan fjernstyres med bruk av en fjernkontroll. Dronen kan også fly til forskjellige punkter ved hjelp av GPS koordinater.

Droner finnes i forskjellige størrelser og former. Dronene har som regel form etter hva målet med dronene er. Er dronen for eksempel utstyrt med et kamera, må den være stor nok til å håndtere vekten av kameraet og være stabilt i vind. 

Drone med kamera

Drone med kamera

For en at en inspeksjon med drone skal hensiktsmessig, må dronen ha et kamera. Hva slags type kamera dronen må ha, kommer an på selve oppdraget. Dronen kan være utstyrt med et kamera som tar bilder og videoer, eller den ha et varmesøkende kamera. Et såkalt termisk kamera. 

 • Drone med bilde og videofunksjon​​

 • Drone med termisk kamera

Dji drone

DJI drone

Certus Takst bruker en Dji Mavic 2 pro til inspeksjon med drone. 

Dronen har et Hasselblad kamera som tar 20 MP bilder og lager HDR video i 4K.  

Hva er prisen for
inspeksjon med drone eller dronetakst?

Prisen for en droneinspeksjon | dronetakst varierer ut ifra blant annet:

 • Hva slags oppdrag som skal utføres?

  • Høy eller lav bygning...​

  • Nære mennesker eller langt til nærmeste nabo...

 • Hvor lenge må bygningsdelen undersøkes for å oppnå tilstrekkelig dokumentasjon.

Nyttige lenker for drone

Flere nyttige lenker

bottom of page