top of page

Forhåndsbefaring -
Kjøp av ny bolig

Certus Takst AS - Forhåndsbefaring | Kjøp av ny bolig

Forhåndsbefaring | Oslo, Asker, Bærum og Drammen

Forhåndsbefaring er en befaring der kjøper får sett over boligen, før selve overtakelsen av den nye boligen | overtakelsesforretning finner sted. 


Målet med forhåndsbefaringen er å undersøke boligen for eventuelle feil, slik at disse kan rettes frem til tidspunktet for overtakelsen.
En forhåndsbefaring er ofte ca. 2 uker før selve overtakelsen. Noe som gir utførende mulighet til å utbedre eventuell feil.

Certus Takst As tilbyr forhåndsbefaring i Oslo, Asker, Bærum og Drammen.

Forbefaring utført av uavhengig takstmann | takstingeniør?

Det er flere kjøpere som ønsker å ta med seg en uavhengig takstmann | takstingeniør, for å få hjelp til en byggteknisk gjennomgang av boligen ved en forbefaring. Noen engasjerer takstmannen | takstingeniøren fordi de ønsker å få en trygghet om at boligen ikke har større byggtekniske feil. Mens andre kontakter takstmann | takstingeniør, når boligen som er under oppføring viser seg å ha feil, eller at byggeprosessen bærer preg av forsinkelser og åpenbare feil. Dette gjelder også for Overtakelse ved kjøp av ny bolig | Overtakelsesforretning.

I noen byggeprosjekter er det også utført en forhåndsbefaring av en takstmann | takstingeniør, som har blitt engasjert av byggherre | tiltakshaver eller utførende. Slike befaringer kan ha svært varierende verdi. Noen av disse befaringene er utført av takstmenn | takstingeniører som handler med objektivitet, integritet og uavhengighet. Mens i andre tilfeller kan det virke som at det ikke har vært noen undersøkelser av en takstmann | takstingeniør i det hele tatt. 

Undersøkelser som viser seg å være begrenset, kommer ettertrykkelig til syne om kjøper av ny bolig, har tatt med seg en uavhengig takstmann | takstingeniør til overtakelsen av boligen. 

 

Erfaringsmessig er det våtrom og vannrelaterte sjekkpunkter som har mest registrerte byggefeil.

Les mer om artikkelen Byggefeil | Kartlegging av byggefeil. 

Protokoll fra forbefaring | forhåndsbefaring

Protokollen for forbefaringen | forhåndsbefaring kan inneholde en del interessant informasjon. Har en først blitt engasjert etter at forhåndsbefaringen er gjennomført, men før tidspunkt for overtakelsen av ny bolig | Overtakelsesforretning, bør protokollen fra forhåndbefaringen fremlegges for takstmannen | takstingeniøren som har blitt engasjert til å bistå med hjelp under overtakelsen av ny bolig | overtakelsesforretning. 

Pris forhåndsbefaring 

Prisen for en forbefaring | forhåndsbefaring har en minstepris på 5500 kr.
Forbefaringsprisen vil variere ut ifra tilsendt dokumentasjon, størrelse på boligen, kjøreavstand, bompenger og parkering. Last ned og les mer om priser for forhåndsbefaring
 under prisliste.

En eventuell reklamasjon med å utarbeide en reklamasjonsrapport, vil bli et nytt oppdrag. Les mer om reklamasjon på kjøp og reklamasjonsrapporter.

bottom of page