top of page

Reklamasjon |
Undersøkelse av feil på bad

Reklamasjon - Feil på bad - Oslo, Asker, Bærum

Undersøkelse av bad
Oslo, Asker, Bærum og Drammen

Våtrom (bad, vaskerom og dusjrom) er det rommet i boligen, det er flest registrerte feil fra fagmessig utførelse, og flere av disse feilene kan føre til større skader som er kostbare å utbedre.

 

Feilene på bad oppstår for nye bad i nye boliger, totalrehabiliterte (renoverte, moderniserte) bad i eldre bygninger eller ved mindre arbeider som oppussing av bad. 

Kontroll |
undersøkelse av feil på bad

I tilfeller der kjøper av en håndverkertjeneste, har spørsmål til kvaliteten til våtrommet, kan det være en fordel å kontakte en uavhengig takstmann til undersøkelse av bad.
Det samme gjelder for forhold der kjøper av en bolig mistenker at badet har blitt pusset opp, men at boligens salgsinformasjon inneholder opplysninger om at badet er nytt. 

 

En undersøkelse kan avdekke om det er feil på bad, eller om påberopt av feil er innenfor krav, materialvalg, toleranser og fagmessig utførelse med mer. Slike undersøkelser av eventuelle feil på bad er ikke det samme som en uavhengig kontroll av badet. Resultatet av undersøkelsene fra befaringsdagen, kan føre til at kjøper ønsker at det skal utarbeides en reklamasjonsrapport som viser til feilene på badet. En slik reklamasjonstakst benyttes i forbindelse med reklamasjon av håndverkertjenester og er ikke det samme som en uavhengig kontroll.    

For å finne ut av mer om undersøkelse av feil på bad, les videre om:​

Uavhengig takstmann - Undersøkelse av bad

Certus Takst AS | CTAS utarbeider uavhengig befaringsrapporter, i forbindelse med undersøkelser av feil på bad. Undersøkelsene blir gjennomført av en uavhengig takstmann | takstingeniør som er sertifisert hos Norsk takst. registrert Mester (Murmester).  

Fagrådet for våtrom har en egen godkjenningsordning for bedrifter som har gjennomgått kurs og bestått eksamen. Certus Takst AS er Godkjent våtromsbedrift innenfor takst / Modul C. Byggebransjens Våtromsnorme eller våtromsnormen, er en norm som har strengere krav til utførelse på bad, enn byggteknisk forskrift (TEK 17). I tilfeller der avtaledokument/kontrakt med håndverkerbedriften opplyser om at normen har blitt fulgt, vil befaringsrapporten inneholde opplysninger om dette. 

Certus Takst AS | CTAS tilbyr undersøker av våtrom (bad, vaskerom og dusjrom) i områdende rundt Oslo og deler av Viken fylke, deriblant Asker, Bærum, Drammen. 

Takstmann Norsk takst
Klikk på bildet for å lese mer om Godkjent våtromsbedrift
Certus Takst AS er godkjent Mester.

Bestill uavhengig takstmann til undersøkelse av bad?

Pris for undersøkelse av feil på bad?

Pris for undersøkelse av feil på bad har en minstepris på 5500 kr. En slik undersøkelse er et befaringsoppdrag, der Certus Takst AS har delt opp prisen i oppdrag med og uten dokumentasjon.

 

Oppdrag uten dokumentasjon er en befaring, der det gis muntlig tilbakemelding på utførelse. Dette kan være aktuelt, der det ikke registreres synlig avvik fra fagmessig utførelse eller at oppdragsgiver ikke ønsker at det skal utarbeides en befaringsrapport. 

 

Oppdrag med dokumentasjon er nødvendig der feil på bad vil bli dokumentert i befaringsrapport eller reklamasjonsrapport, der utførelsen på badet skal eller har blitt reklamert på.

 

Prisen for å dokumentere feil på bad eller andre våtrom, vil variere ut ifra antall våtrom og omfang av feil. Pris for undersøkelse av feil på bad, finnes som en nedlastbar prisliste under befaringsrapporter på siden for pris for takst og takstmann.

Prisen for en undersøkelse av feil på bad, kan være en god investering, da skader knyttet til våtrom er dyre å reparere. I tillegg kan omfattende feil på bad, gi utslag i redusert salgspris. 

Bestill undersøkelse av bad i dag!  

bottom of page