top of page
  • Forfatterens bildeCertus Takst

Oppføring av pipe i tilbygg

Oppdatert: 19. apr.


Gå direkte til innholdet i artikkelenEndret veiledningstekst til byggesaksforskriften

Direktoratet for Byggkvalitet | DiBK endret 28. juni 2023 veiledningsteksten til Byggesaksforskriften | SAK 10, for oppføring av pipe i tilbygg under 50 kvadratmeter.Pipe i tilbygg
Oppføring av pipe i tilbygg


Veiledningstekst om mindre tiltak på bebygd eiendom

Et tiltak er en endring av det eksisterende byggverket. Hva som er et tiltak defineres i plan og bygningsloven kapittel 20. Søknadsplikt. For mindre tiltak på bebygd eiendom, er det § 20-4. Søknadspliktig tiltak som forstås av tiltakshaver, som gjelder. Det er ut ifra denne paragrafen i loven, at forskriften byggsaksforskriften (SAK 10) tar utgangspunkt i.


Veiledningstekst i SAK 10 kapittel 3. Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forstås av tiltakshaver, § 3-1. Mindre tiltak på bebygd eiendom, ble endret 28. juni 2023.

Informasjon om endringen kan finnes hos Direktoratet for byggkvalitet | DiBK

i nyhetsarkiv, Endrer veiledning til §3-1 i SAK.
Veiledningstekst for oppføring a pipe i tilbygg inntil 50 kvadratmeter, før endring

§ 3-1. Mindre tiltak på bebygd eiendom,

a) "et enkelt tilbygg hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m2 . Tilbygget kan i tillegg være underbygget med kjeller."


I veiledningstekst til bokstav a stod det spesifikt at, tilbygg inntil 50 m² /m2 / kvadratmeter også omfattet byggetekniske installasjoner som pipe/skorstein. Et slikt tilbygg ville ikke kreve særlig ansvarsrett.

Med andre ord så viste veiledningsteksten at, oppføring tilbygg inntil 50 kvadratmeter, også med pipe, ikke var et tiltak som krevde ansvarlig foretak og ansvarsretter.
Veiledning til Byggesaksforskriften (Sak 10), etter 28. juni 2023

Etter endringen i veiledning til byggesaksforskriften (SAK 10) er det ikke lenger er tillatt for tiltakshaver å føre opp en pipe i et tilbygg som er inntil 50 m², uten bruk av ansvarlig foretak. Dette betyr i praksis at eier av en eiendom/selvbygger, ikke lenger kan føre opp en slik bygning med pipe, selv om tilbygget er inntil 50 m². Slike tiltak må nå ha ansvarsretter.

DiBK sin begrunnelse er at innføring av søknadsplikt og bruk av ansvarlig foretak, vil ha betydning for bygningens brannsikkerhet. Les mer om veiledningsteksten som gjelder etter 28. Juni 2023


 


Artikkelforfatter:

Artikkelen oppføring av pipe i tilbygg er skrevet av Per Ole Bjørnstad, daglig leder i Certus Takst AS.

Innholdet i innlegget er kun en mindre utvalgt del av et mer omfattende informasjon, og det anbefales derfor å lese de lenkene som er lagt ved gjennom artikkelen i sin helhet. Slik at leseren sitter igjen med et objektiv syn på temaet i innlegget.


Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page