top of page
Moderne konferanserom

Om
Certus Takst AS

Certus Takst AS er en takseringsbedrift som har takstudannelse både fra Norsk takst via Norges Eiendomsakademi | NEAK og Byggmesternes takseringsforbund /BMTF, via Mesterskolen. 
 

 Certus Takst AS har godkjent Mesterbrev og er i Mesterbrevregisteret som Mesterbrevnemda fovalter.
Certus Takst AS er medlem av Norsk takst og er godkjent for verditaksering av bolig, tilstandsanalyse av boligeiendom, skadetaksering av byggverk og skjønn. Besøk www.ctas.no for å se hvilke taksttjenester som tilbys. Dette er blant annet tilstandsrapporter ved salg av bolig.
Certus takst AS er Godkjent våtromsbedrift innenfor takst.

Certus Takst

Certus - Trygg | Sikker
Takst | Taxare | Taksere - fastsette en tings verdi  

Trenger du en takstingeniør | takstmann i Oslo og Viken?

Takstingeniør | Takstmann

Daglig leder Certus Takst AS Takstingeniør | Takstmann Per Ole Bjørnstad

Per Ole Bjørnstad

Per Ole Bjørnstad er daglig leder i Certus Takst AS har takstudannelse både fra Norges Eiendomsakademi | NEAK og Byggmesternes takseringsforbund BMTF. 

NEAK er eid av Norsk takst og NITO og det er kun denne takstudanning som kvalifiserer til medlemskap hos Norsk takst.

Sertifisering og kompetanse hos Norsk Takst:
- Verditaksering av bolig.
- Tilstandsanalyse av boligeiendom.
- Skadetaksering av byggverk.
- Skjønn.

- Energimerking.

Per Ole Bjørnstad er utdannet fagskoleingeniør innenfor bygg. En utdanning som kvalifiserer til 120 studiepoeng. Det er disse 120 studiepoengene som ble anbefalt, som utdannelse for å kunne gjennomføre tilstandsrapporter  i forbindelse med salg av boliger, etter Avhendingslova fra 2022.  

Studiet ved teknisk fagskole er variert og innebærer blant annet økt kompetanse innen bygningsfysikk, bygningsproduksjon, FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) og kompetanse innen betong-, tre og stålkonstruksjoner. 

Takstingeniør | takstmann Per Ole Bjørnstad har også byggfaglig bakgrunn med svennebrev | fagbrev og mesterbrev innen murfaget. Mesterbrev er en mesterutdanning som består av ledelse, økonomi, markedsføring og faglig fordypning av yrkesfaget.

Som Godkjent Våtromsbedrift innen takst og fagbakgrunn som murer, er kompetansen innen våtrom (bad, vaskerom og dusjrom), en fordel når det gjelder utforming av takstrapporter, da det er våtrom som er en av hovedkildene til konflikt når det gjelder kjøp av ny bolig, kjøp av brukt bolig eller kjøp av håndverkertjenester.

Les mer om hvordan Per Ole Bjørnstad blir omtalt av kunder.

Certus Takst 2023

Takstutdannelse, kurs og godkjenninger

Les mer om takstutdanning.

Takstutdanning

Sjekk godkjenninger hos Norsk takst

Gå til Norsk takst for å sjekke godkjenninger/sertifiseringer.
Certus Takst er medlem av Norsk takst.
Les mer om Certus Takst sine godkjenninger og sertifikater.

Godkjenninger
| Sertifikater

Les mer om takstutdanning og kurs gjennom Norges Eiendomsakademi | NEAK

Utdanning og kurs
hos NEAK

Gå til NEAK for å se takstutdanning og kurs.
Les mer om Certus Takst sine samarbeidspartnere.

Samarbeidspartnere

Sjekk godkjenning 
hos FFV

Gå til Fagrådet for våtrom | FFV for å sjekke Certus Takst sin godkjenning.
Certus Takst AS er godkjent våtromsbedrift.
Les mer om nyttige lenker innen takstutdanning, kurs og godkjenninger.

Nyttige lenker

Sjekk godkjent 
Mesterbrev

Gå til Mesterbrevregistret.
Certus Takst er godkjent Mesterbedrift.

Trenger du en takstingeniør | takstmann i Asker?

Les om takstutdannelse for Certus Takst.

Takstutdannelse
Certus Takst

Utdannelse av takstmann | takstingeniør

Certus Takst AS har flere sertifikater hos Norsk Takst. Utdannelsen som takstmann | takstingeniør er gjennomført hos NEAK | Norges Eiendomsakademi.

Autorisasjon/sertifikater hos Norsk Takst:
- Verditaksering av bolig.
- Tilstandsanalyse av boligeiendom.
- Skadetaksering av byggverk.
- Skjønn.

- Energimerking.

Trenger du en takstingeniør | takstmann i Bærum?

Takstkurs hos Norsk takst | NEAK

Certus Takst AS har kurs hos både hos Norsk takst | NEAK og Byggmesternes takseringsforbund / BMTF.

 

Kurs i regi av Norges Eiendomsakademi | NEAK / Norsk Takst:​

Overtakelsesforretning​

Kurset overtakelsesforretning inneholder: - Toleranser etter NS 3420. - TEK17 | Byggteknisk forskrift. - Bustadoppføringslova. - Eierseksjonsloven. - Praktisk gjennomføring​​.

Regelverk, forskriften om brannceller og HMS.

Kurset Regelverk, forskriften om brannceller og HMS inneholder: - Lovreguleringer av brannsikkerhet i boliger. - Bruksendringer. - Terminologi. - Rømningssikkerhet i boliger knyttet til deteksjon, rømningsveier og branncelleinndeling. - Referansenivå og kontrollpunkt i tilstandsrapporter. - Eksempler på rømningsveier i typiske boliger​. - Toleranser etter NS 3420 - TEK17 | Byggteknisk forskrift - Bustadoppføringslova - Eierseksjonsloven - Praktisk gjennomføring​​

NS 3515 Utbedring av fukt- og vannskader.

Kurset NS 3515 Utbedring av fukt- og vannskader inneholder: - Standardens omfang og innhold. - Innføring i standardens ulike deler og hvilke konkrete krav som stilles. - Hvordan skal en utbedringsprosess dokumenteres, og hvem skal ha hvilken informasjon når? - Skadekarlegging og årsaksavklaring - hva må med i husdoktorens verktøykasse?

Sakkyndigrapporter, reklamasjonsrapporter, sakkyndig i tvistesaker og sakkyndig vitne.

Kurset Sakkyndigrapporter, reklamasjonsrapporter, sakkyndig i tvistesaker og sakkyndig vitne inneholder. - Hva er en reklamasjonstakst – sakkyndig rapport? - Ulike typer reklamasjonsforhold. - De ulike aktører – oppdragsgivere. - Litt om lovverket. - Vurderinger, årsak, omfang, utbedringsmetode og tiltak. ​ - Reparasjons beskrivelser og kalkyler – pristilbud. - Retningslinjer sakkyndig vitne / rettsoppnevnt sakkyndige​.

Byggesaksbehandling

Kurset Byggesaksbehandling inneholder: - Tilstaksbegrepet. - Ansvarsbegreper. - Søknadsplikt eller ikke? - Hva er en komplett søknad? Avklaring av forholdet til plan. - Samorning med andre myndigheter. - Hva er forsvarlig saksbehandling? - Tilsyn i praksis. Tilsyn vs saksbehandling. - Oppfølging av ulovlig forhold. - Overtrredelsesgebyr.

Offentlige krav ved renovering, ombygging og skade.

Kurset Offentlige krav ved renovering, ombygging og skade inneholder: - Tilgjengelighet og universell utforming. - Brannsikkerhet. - Konstruksjonssikkerhet. - Energieffektivitet. - Innemiljø. - Unntaksbestemmelser. - Dispensasjon​.

FDV Dokumentasjon

Kurset FDV Dokumentasjon inneholder: - Formål. - Krav i teknisk forskrift. - Norsk Standard 3456. - Byggforsk detaljblader. - Begreper. - Vanlig praksis.​

Uavhengig kontroll av våtrom og lufttetthet

Kurset Uavhengig kontroll av våtrom og lufttetthet inneholder: - Tiltaksklasse 1: Fuktsikring ved nybygging og søknadspliktig ombygging av våtrom i alle boliger. - Tiltaksklasse 2 og 3: Konstruksjonssikkerhet, bygningsfysikk, geoteknikk og brannsikkerhet. - Kvalitetssikringssystem som tilfredsstiller kravene i SAK10 og dokumentasjon i virksomheten. - Gjennomføring av uavhengig kontroll: Hva skal kontrolleres, uavhengighet, dokumentasjon med mer. - Kontrollvirksomhetens dokumentasjonsbehov: Kontrolldokumenter og ønskelig dokumentasjon.

Byggelånsoppfølging med skjematur

Kurset Byggelånsoppfølging med skjematur inneholder: - Budsjett. - Hva er byggelånsoppfølging? - Hvorfor byggelånsoppfølging? - Entrepriseformer og kontrakter. - Hvordan gjennomføres en byggelånsoppfølging. - Vikrig dokumenter å innhente/vurdere. - Byggelånskontrollens ansvar. - Oppdragsavtale. - Gjennomgang av skjematur for byggelånskontroll i Webtakst.

Norsk takst takstmann | takstingeniør

Certus Taskt er medlem av Norsk takst

Certus Takst AS er sertifisert hos Norsk takst. 

Norsk takst er Norges største bransjeorganisasjon for
takstingeniører / takstmenn / bygningssakkyndig, med hovedkontor i Oslo.

Medlemskapet setter krav til både utdanning og årlig etterutdanning av takstmenn. Det er kun takstutdanningen hos Norges Eiendomsakademi | NEAK som kvalifiserer til medlemskap i Norsk takst.

BMTF | Byggmesternes takseringsforbund

Daglig leder i Certus Takst AS Per Ole Bjørnstad har også godkjenninger for tilstandsvurdering og skade hos  Byggmesternes takseringsforbund / BMTF, men er i dag kun medlem hos Norsk Takst.

Trenger du en takstingeniør | takstmann i Drammen?

Certus Takst er godkjent mester og kan benytte Mestermerket lovlig.

Mesterbrev | Oslo og Viken.

Certus Takst AS har Mesterbrev
og er registrert murmester i mesterbrevregisteret.

Mesterbrev er en lederutdanning innenfor et håndverksyrke.
Tittelen mesterbrev er beskyttet. Noe som betyr at denne ikke er tillatt å bruke om du ikke er registret i Mesterbrevnemda sitt register. 
Det er kun de som er registrert hos Mesterbrevnemda som kan benytte logen for Mesterbrev i markedsføring av bedriften.

 

Certus Takst AS utfører takstoppdrag i Oslo og Viken,
Asker, Bærum, Drammen og Lier.

Certus Takst finner du som Godkjent våtromsbedrift hos Fagrådet for våtrom med adresse 1387 Asker.

Godkjent våtromsbedrift.
Oslo og Viken.

Certus Takst er registrert som Godkjent våtromsbedrift
hos Fagrådet for våtrom.

Byggebransjens våtromsnorm / BVN er en bransjenorm som inneholder dokumenterte løsninger for våtrom (bad, vaskerom og dusjrom).

Det er kun de som har Grunnmodul og Modul C / Takst eller
Modul B / Prosjekterende, som kan bli en godkjent våtromsbedrift.

Certus Takst AS utfører takstoppdrag i Oslo og Viken,
Asker, Bærum, Drammen og Lier.

Energirådgiver

Enova rådgiverregister

Daglig leder i Certus Takst AS, Per Ole Bjørnstad er registrert i Enova sitt rådgiverregister. Rådgiverregisteret til Enova er en liste over personer som tilfredsstiller kompetansekravene til å kunne kalle seg for energirådgivere. 

En energirådgiver skal gi råd til boligeiere som vurderer større energioppgradering av boligen sin. Les mer om Hva er en energirådgiver?

Enova gir tilskudd til boligeiere som ønsker energirådgivning. Tilskudd forutsetter bruk av godkjent energirådgiver som er registrert i Enova sitt rådgivverregister. Les mer om Enova.

Trenger du en takstingeniør | takstmann i Oslo?

Moderne konferanserom

Samarbeidspartnere

Trenger du en takstingeniør | takstmann i Lier?

Arbeidsområde
Les om nyttige lenker innen takstutdanning og godkjenninger.

Nyttige lenker om
​takstutdanning og 
godkjenninger

Les mer om nyttige lenker innenfor taksering.

Flere nyttige lenker

Kontakt CTAS
for takst

Certus Takst holder til i Asker.

Risengveien 16A, 1387 Asker

Ring Certus Takst

917 90 107

Send e-post til Certus Takst

Meldingen er sendt

bottom of page