top of page
Certus Takst - Takeinsbedrift i Aske

Om Certus Takst - Takseringsbedrift i Asker

Oslo | Drammen | Asker og Bærum

Certus Takst er en takseringsbedrift i Asker og utfører takseringsoppdrag i Oslo og Akershus (Asker og Bærum), samt Drammen. 

Hva sier kundene?

“Leverer en veldig profesjonell og god tjeneste”

Per Ole var veldig hyggelig, samarbeidsvillig og flink. Gir god veiledning og informasjon. Fornøyelig opplevelse som det ikke er noe å utsette på.

“Slik skal det gjøres”

Tok kontakt med Certus Takst etter å ha lest andres tilbakemeldinger.
Vi fikk utarbeidet en grundig reklamasjonsrapport med utbedringsmetode og kostnadsberegning. Vi ble ikke skuffet.

“Takstmann i toppklasse”

Seriøs og grundig takstmann som yter det lille ekstra for kunden. Anbefales på det sterkeste.

01- Takstutdanning og sertifisering

Takstutdanning Norsk takst | NEAK

Om Certus Takst

Innhold

Certus Takst er medlem hos Norsk takst, Norges største bransjeorganisasjon for takstingeniører | takstmenn og takseringsforetak.

 

For å kunne gjennomføre forskjellige typer taksering som medlem hos Norsk takst, må en være godkjent | sertifisert for den aktuelle takseringen. Sertifisering i Norsk takst oppnås via takstutdanning hos NEAK | Norges Eiendomsakademi​.  

Medlemmer av Norsk takst må gjennomføre årlig etterutdanning, for at kompetansenivået skal opprettholdes og videreutvikles.

02 - Godkjent mesterbedrift i Asker

01.3 - Taksering av skade på bygninger og løsøre med skjønn.

For å kunne gjennomføre skadetakst / skaderapporter, må takstforetaket og takstingeniøren (takstmann) være sertifisert innenfor Skadetaksering av byggverk.

01.1 -
Verditaksering av bolig

For at takstforetaket skal kunne utarbeide verditakster, må bedriften og takstingeniøren (takstmann) være være sertifisert innenfor Verditaksering av bolig.

En verditakst er blant annet:

Certus Takst er en mesterbedrift, registrert i Mesterregistret. 


Mestermerket er beskyttet, og det er kun de som er godkjente har godkjent Mesterbrev i Mesterbrevnemda, som lovlig kan benytte mestertittelen og bruke mestermerket i markedsføring som en mesterbedrift.

03 - Godkjent våtromsbedrift i Asker

Certus Takst er en godkjent våtromsbedrift, som er registrert hos Fagrådet for våtrom | FFV. 

En godkjent våtromsbedrift har gjennomgått Byggebransjens våtromsnorm | BVN med avsluttende eksamen. BVN er en bransjenorm som inneholder dokumenterte løsninger for våtrom (bad, vaskerom og dusjrom), ordningen forvaltes av Fagrådet for våtrom | FFV.

Det er kun de som har godkjent Modul C | Takst eller Modul B  Prosjekterende, som kan bli en godkjent våtromsbedrift | GVB og bruke logoen i markedsføring.

Søk på godkjente våtromsbedrifer i Asker for å finne Certus Takst.

Certus Takst består i dag av Per Ole Bjørnstad, som har takstudannelse både fra Norges Eiendomsakademi | NEAK og Byggmesternes takseringsforbund BMTF, men er i dag medlem av Norsk Takst.

04 - Hvem er?

Certus Takst | CTAS

Takstkurs via Norsk takst | NEAK

 • Innhold:

  • Tilstaksbegrepet.

  • Ansvarsbegreper.

  • Søknadsplikt eller ikke?

  • Hva er en komplett søknad?

  • Avklaring av forholdet til plan.

  • Samorning med andre myndigheter.

  • Hva er forsvarlig saksbehandling?

  • Tilsyn i praksis.

  • Tilsyn vs. saksbehandling.

  • Oppfølging av ulovlig forhold.

  • Overtredelsesgebyr.

 • Innhold:

  • Brann som problem, brannsikkerhet og analysemetoder for risiko.

  • Branntekniske tiltak, vanlige feil, og hva som man kan se etter på befaring.

  • Informasjon om branntekniske krav i forskriften TEK17.

 • Innhold:

  • Lovreguleringer av brannsikkerhet i boliger.

  • Bruksendringer.

  • Terminologi.

  • Rømningssikkerhet i boliger knyttet til deteksjon, rømningsveier og branncelleinndeling.

  • Referansenivå og kontrollpunkt i tilstandsrapporter.

  • Eksempler på rømningsveier i typiske boliger​.

  • Toleranser etter NS 3420.

  • TEK17 | Byggteknisk forskrift.

  • Bustadoppføringslova.

  • Eierseksjonsloven.

  • Praktisk gjennomføring​​.

 • Innhold:

  • Budsjett.

  • Hva er byggelånsoppfølging?

  • Hvorfor byggelånsoppfølging?

  • Entrepriseformer og kontrakter.

  • Hvordan gjennomføres en byggelånsoppfølging.

  • Viktige dokumenter å innhente/vurdere.

  • Byggelånskontrollens ansvar.

  • Oppdragsavtale.

 • Innhold:

  • Tiltaksklasse 1: Fuktsikring ved nybygging og søknadspliktig ombygging av våtrom i alle boliger.

  • Tiltaksklasse 2 og 3: Konstruksjonssikkerhet, bygningsfysikk, geoteknikk og brannsikkerhet.

  • Kvalitetssikringssystem som tilfredsstiller kravene i SAK10 og dokumentasjon i virksomheten.

  • Gjennomføring av uavhengig kontroll: Hva skal kontrolleres, uavhengighet, dokumentasjon med mer.

  • Kontrollvirksomhetens dokumentasjonsbehov: Kontrolldokumenter og ønskelig dokumentasjon.

 • Innhold:

  • Formål.

  • Krav i teknisk forskrift.

  • Norsk Standard 3456.

  • Byggforsk detaljblader.

  • Begreper.

  • Vanlig praksis.​

 • Innhold:

  • Toleranser etter NS 3420.

  • TEK17 | Byggteknisk forskrift. 

  • Bustadoppføringslova.

  • Eierseksjonsloven.

  • Praktisk gjennomføring​​.

  Kurset er relevant for befaringsoppdrag som:

  • Forhåndsbefaring

  • Overtakelsesforretning

  • Ettårsbefaring

 • Innhold:

  • Tilgjengelighet og universell utforming.

  • Brannsikkerhet.

  • Konstruksjonssikkerhet.

  • Energieffektivitet.

  • Innemiljø.

  • Unntaksbestemmelser.

  • Dispensasjon​.

 • Innhold:

  • Standardens omfang og innhold. 

  • Innføring i standardens ulike deler og hvilke konkrete krav som stilles.

  • Hvordan skal en utbedringsprosess dokumenteres, og hvem skal ha hvilken informasjon når?

  • Skadekarlegging og årsaksavklaring - hva må med i husdoktorens verktøykasse?

 • Innhold:

  • Forskrift tila avhendingsloven (FTA) og NS3600:2018

  • Sluk og vanntetting mot sluk, og hva skal du se etter for å gjøre en vurdering av TG.

  • Sluk og fall på gulv – Hvordan regelverket ved utførelse er, og forhold å ta hensyn til.

 • Innhold:

  • Hva er en reklamasjonstakst – sakkyndig rapport?

  • Ulike typer reklamasjonsforhold.

  • De ulike aktører – oppdragsgivere.

  • Litt om lovverket.

  • Vurderinger, årsak, omfang, utbedringsmetode og tiltak. ​

  • Reparasjons beskrivelser og kalkyler – pristilbud.

  • Retningslinjer sakkyndig vitne / rettsoppnevnt sakkyndige​.

Takstingeniør | Takstmann

Per Ole Bjørnstad

Sertifisering hos Norsk takst
- Verditaksering av bolig.
- Tilstandsanalyse av boligeiendom.
- Skadetaksering av byggverk.
- Skjønn.

- Energimerking.

Sammarbeidspartnere

Samarbeid med Certus Takst

Certus Takst har flere faste samarbeidspartnere. Disse kommer frem av listen under. Bedriften har valgt å ikke ha faste avtaler med meglerforetak, forsikringsselskap eller advokatkontor, men takstoppdrag gjennomføres på forespørsel.  

bottom of page