top of page

Om Certus Takst AS | Takstbedrift i Asker 

Certus Takst AS Office.jpg

Takseringsbedrift for bolig i Asker 

Certus Takst AS er en et takstfirma | takstbedrift for bolig, og holder til i Asker kommune. Boligtakster utarbeides for områdene i og rundt Oslo. Blant annet Asker kommune, Bærum kommune og Drammen kommune. 

Sertifiseringer og godkjenninger kan du lese mer om i: 

Certus Takst AS er sertifisert hos Norsk Takst.
Certus Takst AS er godkjent Mesterbedrift.
Certus Takst AS er Godkjent våtromsbedrift

Certus Takst AS har sertifisering i Norsk takst. De forskjellige sertifiseringene gir mulighet til å gjennomføre oppdrag innen takst, innenfor de områdene takstforetaket og takstingeniøren | takstmannen er godkjent | sertifisert for. Sertifisering i Norsk takst oppnås med at det gjennomføres forskjellig type takstutdanning

Takstutdannelsen for medlemmer av Norsk takst, blir gjennomført via NEAK | Norges Eiendomsakademi. NEAK er eid av Norsk takst og Nito Norges ingeniør- og teknologorganisasjon

Etter at takstutdanningen er gjennomført og godkjent, kan takstbedriften og takstmannen | takstingeniøren gjennomføre takstoppdrag i likhet med sertifikatene hos Norsk Takst. Medlemmer av Norsk takst må gjennomføre et minimum av timer med etterutdanning og oppdateringskurs hver år, slik at kompetansenivået ivaretas.

Certus Takst AS er medlem og sertifisert hos Norsk Takst
Takstmann | takstingeniør med takstutdanning fra Norsk takst

Certus Takst AS -
Sertifisering Norsk takst

Verditaksering av bolig

For å kunne utarbeide verditakster som 
forhåndstakst - verditaksering av bolig,
tomtetakst - verditaksering av bolig,
verditakstering av bolig
eller
tilstandsrapport - verditaksering ved boligsalg
må takstforetaket, takstfirmaet og takstingeniøren være sertifisert for Verditaksering av bolig. 

Tilstandsanalyse av boligeiendom

For å kunne utføre takst boligsalgmå takstforetaket og takstingeniøren være sertifisert for Tilstandsanalyse av boligeiendom.
For å få denne sertifiseringen må utdanningen fra NEAK, Tilstandsanalyse av boliger, gjennomføres og fullføres med tilstrekkelig karakter. Kurset gjennomføres i regi av NEAK og har en verdi på 56 500 kr. 

Utdanningen inneholder blant annet lover og krav ved tilstandsanalyse, NS 3600, og flere andre temaer. 

Skadetaksering av byggverk

For å kunne utføre skaderapporter og skadetakstmå takstforetaket og takstingeniøren være sertifisert for Skadetaksering av byggverk.

For å få denne sertifiseringen må utdanningen fra NEAK, Taksering av skade på bygninger og løsøre med skjønn, gjennomføres og fullføres med tilstrekkelig karakter. Kurset gjennomføres i regi av NEAK og har en verdi på 56 500 kr. 

Certus Takst AS | 
Mesterbedrift

Mesterbrev |
Mester i Asker

Certus Takst AS med adresse i Asker, Viken er registrert mesterbedrift i MesterregistretFor at en bedrift skal kunne være registrert i Mesterregisteret, må det være en ansatt i bedriften som har et godkjent Mesterbrev.


Mestermerket | mestertittel er beskyttet, og det er kun de som er registrert og aktive medlemmer | mestere hos Mesterbrevnemda, som lovlig kan kalle seg for en mester og benytte logen til mestermerket i markedsføring av bedriften. 

Takstmann | takstingeniør med mesterbrev

Daglig leder i Certus Takst AS, Takstmann | Takstingeniør Per Ole Bjørnstad, har godkjent mesterutdannelse og er registrert murmester med mesterbrev. Mesterbrevet innen murfaget forvaltes av Mesterbrevnemda

Mestermerket | mestertittel

Mestermerket | mestertittel er beskyttet, og det er kun de som er registrert og aktive medlemmer hos Mesterbrevnemda, som lovlig kan kalle seg for en mester og benytte logen til mestermerket i markedsføring av bedriften. 

Certus Takst AS | 
Godkjent våtromsbedrift

BVN | Byggebransjens våtromsnorm

Certus Takst AS med Adresse i Asker har gjennomgått Byggebransjens våtromsnorm | BVN. Dette er en bransjenorm som inneholder dokumenterte løsninger for våtrom (bad, vaskerom og dusjrom). Ordningen forvaltes av Fagrådet for våtrom | FFV.

GVB | Godkjent våtromsbedrift i Asker

Det er de som har Grunnmodul og Modul C | Takst eller Modul B  Prosjekterende, som kan bli godkjent våtromsbedrift | GVB.

Certus Takst AS er registrert hos Fagrådet for våtrom FFV. Søk i Finn godkjent våtromsbedrift i Asker. 

Energirådgiver

Enova rådgiverregister

Daglig leder i Certus Takst AS, Per Ole Bjørnstad er registrert i Enova sitt rådgiverregister. Rådgiverregisteret til Enova er en liste over personer som tilfredsstiller kompetansekravene til å kunne kalle seg for energirådgivere. 

En energirådgiver skal gi råd til boligeiere som vurderer større energioppgradering av boligen sin. Les mer om Hva er en energirådgiver?

Enova gir tilskudd til boligeiere som ønsker energirådgivning. Tilskudd forutsetter bruk av godkjent energirådgiver som er registrert i Enova sitt rådgivverregister. Les mer om Enova.

Takstingeniør | Takstmann Per Ole Bjørnstad

Daglig leder Certus Takst AS Takstingeniør | Takstmann Per Ole Bjørnstad

Per Ole Bjørnstad er daglig leder i Certus Takst AS har takstudannelse både fra Norges Eiendomsakademi | NEAK og Byggmesternes takseringsforbund BMTF. 

Medlem av Norsk Takst.

Gyldig sertifisering Finn din takstingeniør
- Verditaksering av bolig.
- Tilstandsanalyse av boligeiendom.
- Skadetaksering av byggverk.
- Skjønn.

- Energimerking.

Per Ole Bjørnstad er utdannet fagskoleingeniør innen bygg. En utdanning som kvalifiserer til 120 studiepoeng. Det er disse 120 studiepoengene som ble anbefalt, som utdannelse for å kunne gjennomføre tilstandsrapporter  i forbindelse med salg av boliger, etter Avhendingslova fra 2022.  

Studiet ved teknisk fagskole er variert og innebærer blant annet økt kompetanse innen bygningsfysikk, bygningsproduksjon, FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) og kompetanse innen betong-, tre og stålkonstruksjoner. 

Takstingeniør | takstmann Per Ole Bjørnstad har også byggfaglig bakgrunn med svennebrev | fagbrev og mesterbrev innen murfaget

Som Godkjent Våtromsbedrift innen takst og fagbakgrunn som murer, er kompetansen innen våtrom (bad, vaskerom og dusjrom), en fordel når det gjelder utforming av takstrapporter, da våtrom er en av bygningsdelene det oppstår mest konflikter rundt. Dette gjelder både kjøp av ny bolig, kjøp av brukt bolig eller kjøp av håndverkertjenester.

Er du usikker på hvilken takstmann | takstingeniør du skal velge? 

Les hvordan tidligere kunder vurderer Certus Takst AS i Google sine anmeldelser og omtaler av bedriften.

Takstkurs hos Norsk takst | NEAK

Certus Takst AS har kurs hos både hos Norsk takst | NEAK. Kurs i regi av Norges Eiendomsakademi | NEAK / Norsk Takst:​

Overtakelsesforretning​

Kurset overtakelsesforretning inneholder:

- Toleranser etter NS 3420.
- TEK17 | Byggteknisk forskrift. 
- Bustadoppføringslova.
- Eierseksjonsloven.
- Praktisk gjennomføring​​.

Kurset er relevant for takstingeniører | takstmenn som bistår i overtakelsesforretning, samt de som bistår under forhåndsbefaring før overtakelse.

Regelverk, forskriften om brannceller og HMS

Kurset Regelverk, forskriften om brannceller og HMS inneholder:

- Lovreguleringer av brannsikkerhet i boliger.
- Bruksendringer.
- Terminologi.
- Rømningssikkerhet i boliger knyttet til deteksjon, rømningsveier og branncelleinndeling.
- Referansenivå og kontrollpunkt i tilstandsrapporter.
- Eksempler på rømningsveier i typiske boliger​.

- Toleranser etter NS 3420
- TEK17 | Byggteknisk forskrift 
- Bustadoppføringslova
- Eierseksjonsloven
- Praktisk gjennomføring​​

NS 3515 Utbedring av fukt- og vannskader

Kurset NS 3515 Utbedring av fukt- og vannskader inneholder:

- Standardens omfang og innhold. 
- Innføring i standardens ulike deler og hvilke konkrete krav som stilles.
- Hvordan skal en utbedringsprosess dokumenteres, og hvem skal ha hvilken informasjon når?
- Skadekarlegging og årsaksavklaring - hva må med i husdoktorens verktøykasse?

Sakkyndigrapporter,reklamasjonsrapporter, sakkyndig i tvistesaker og sakkyndig vitne

Kurset Sakkyndigrapporter, reklamasjonsrapporter, sakkyndig i tvistesaker og sakkyndig vitne inneholder.

- Hva er en reklamasjonstakst – sakkyndig rapport?
- Ulike typer reklamasjonsforhold.
- De ulike aktører – oppdragsgivere.
- Litt om lovverket.
- Vurderinger, årsak, omfang, utbedringsmetode og tiltak. ​
- Reparasjons beskrivelser og kalkyler – pristilbud.
- Retningslinjer sakkyndig vitne / rettsoppnevnt sakkyndige​.

Byggesaksbehandling

Kurset Byggesaksbehandling inneholder:

- Tilstaksbegrepet.
- Ansvarsbegreper.
- Søknadsplikt eller ikke?
- Hva er en komplett søknad?
Avklaring av forholdet til plan.
- Samorning med andre myndigheter.
- Hva er forsvarlig saksbehandling?
- Tilsyn i praksis.
Tilsyn vs saksbehandling.
- Oppfølging av ulovlig forhold.
- Overtrredelsesgebyr.

Offentlige krav ved renovering, ombygging og skade.

Kurset Offentlige krav ved renovering, ombygging og skade inneholder:

- Tilgjengelighet og universell utforming.
- Brannsikkerhet.
- Konstruksjonssikkerhet.
- Energieffektivitet.
- Innemiljø.
- Unntaksbestemmelser.
- Dispensasjon​.

FDV Dokumentasjon

Kurset FDV Dokumentasjon inneholder:

- Formål.
- Krav i teknisk forskrift.
- Norsk Standard 3456.
- Byggforsk detaljblader.
- Begreper.
- Vanlig praksis.​

Uavhengig kontroll av våtrom og lufttetthet

Kurset Uavhengig kontroll av våtrom og lufttetthet inneholder:

- Tiltaksklasse 1: Fuktsikring ved nybygging og søknadspliktig ombygging av våtrom i alle boliger.
- Tiltaksklasse 2 og 3: Konstruksjonssikkerhet, bygningsfysikk, geoteknikk og brannsikkerhet.
- Kvalitetssikringssystem som tilfredsstiller kravene i SAK10 og dokumentasjon i virksomheten.
- Gjennomføring av uavhengig kontroll: Hva skal kontrolleres, uavhengighet, dokumentasjon med mer.
- Kontrollvirksomhetens dokumentasjonsbehov: Kontrolldokumenter og ønskelig dokumentasjon.

Byggelånsoppfølging med skjematur

Kurset Byggelånsoppfølging med skjematur inneholder:

- Budsjett.
- Hva er byggelånsoppfølging?
- Hvorfor byggelånsoppfølging?
- Entrepriseformer og kontrakter.
- Hvordan gjennomføres en byggelånsoppfølging.
- Vikrig dokumenter å innhente/vurdere.
- Byggelånskontrollens ansvar.
- Oppdragsavtale.
- Gjennomgang av skjematur for byggelånskontroll i Webtakst.

BMTF | Byggmesternes takseringsforbund

Daglig leder i Certus Takst AS Per Ole Bjørnstad har også godkjenninger for tilstandsvurdering og skade hos  Byggmesternes takseringsforbund / BMTF, men er i dag kun medlem hos Norsk Takst.

Samarbeidspartnere

Logo for Takst og vindu spesialisten AS
Logoen til Papilio Design by Tonje Næss. Grafisk design, illustrasjon og kreativ rådgiving i Asker, Viken.
bottom of page