house-5148865.jpg

BRA

0 - 99 m²

100 - 149 m²

> 150 m²

PRIS

9500 kr

12000 kr

Etter avtale

TILLEGG PR. STK.

Ekstra boenhet/utleiedel/hybel (Inkludert 1 våtrom og kjøkken)

Ekstra våtrom (bad/vaskerom/dusjrom)

Ekstra kjøkken

Spesialrom (Kjølerom/badstue/toalett)

Leilighet med ansvar for utvendig vedlikehold

Leilighet med tilknytning til grunn eller mot tak. (Pr. ekstra bygningsdel)

Hulltaking

Tilstandsrapport med verdi

Ny befaring på grunn av utbedring/oppdatering

Planskisser med mål, pris pr. plan. 0 - 99 m²

Planskisser med mål, pris pr. plan. > 100 m²

Planskisser med alternativ planløsning

Kjøring pr. km frem og tilbake

Timesats for arbeider som ikke har fastpris

PRIS

3 500 kr

1 500 kr

1 000 kr

1 000 kr

4 000 kr

1 000 kr

500 kr

3 000 kr

3 000 kr

1 000 kr

1 250 kr

400 kr

10 kr

1 800 kr

BRA

0 - 149 m²

150 m² - 199 m²

200 m² - 249 m²

250 m² - 299 m²

> 300 m²

PRIS

14 000 kr

16 000 kr

21 000 kr

24 000 kr

Etter avtale

TILLEGG PR. STK.

Ekstra boenhet/utleiedel/hybel (Inkludert 1 våtrom og kjøkken)

Ekstra våtrom (bad/vaskerom/dusjrom)

Ekstra kjøkken

Spesialrom (kjølerom/badstue/toalett)

Rom under terreng (underetasje / kjeller / krypkjeller)

Hulltaking

Tilstandsrapport med verdi

Ny befaring på grunn av utbedring/oppdatering

Planskisser med mål, pris pr. plan. 0 - 99 m²

Planskisser med mål, pris pr. plan. > 100 m²

Planskisser med alternativ planløsning

Kjøring pr. km frem og tilbake

Timesats for arbeider som ikke har fastpris

PRIS

3 500 kr

1 500 kr

1 000 kr

1 000 kr

2 000 kr

500 kr

3 000 kr

3 000 kr

1 000 kr

1 250 kr

400 kr

10 kr

1 800 kr