top of page
Modern House

Tilstandsrapport - Takst for salg av bolig

Oslo | Drammen | Asker og Bærum

Certus Takst er sertifisert hos Norsk Takst for tilstandsanalyse av boligeiendom og utarbeider tilstandsrapporter til takst for salg av boliger i Oslo og Akershus (Asker og Bærum), samt deler av Buskerud (Drammen og Omegn). 

Certus Takst utarbeider tilstandsrapporter av høy kvalitet. Noe som vil redusere sjansen for konflikt mellom selger og kjøper.

Tilstandsrapport

Innhold

 Prisliste

Pris for tilstandsrapport

Tilstandsrapporter prises etter størrelsen på boligen | BRA.

Tilstandsrapporter starter fra:

 • 7500 kr - for leilighet 

 • 16 000 kr  - for enebolig m/m

01 - Info | Tilstandsrapport

Tilstandsrapport for en tryggere bolighandel

Certus Takst utarbeider tilstandsrapporter som benyttes for salg av boliger i Oslo, Drammen (Buskerud), Asker og Bærum (Akershus). Målet med disse tilstandsrapportene er å bidra til en tillitsfull og tryggere bolighandel både for selger og kjøper. 

Kort om hva tilstandsrapportene hos Certus Takst inneholder:

 • Plantegning på tilstandsrapportens forside (Plantegning må bestilles).

 • Hva du trenger å vite om tilstandsrapporten.​​

  • Hva er en tilstandsrapport, hva blir vurdert og hva inneholder tilstandsrapporten?

  • Forklaring av tilstandsgrad | TG 0,1,2,3, IU og utbedringskostnad for TG3.

  • Beskrivelse av eiendommen og sammendrag av boligens tilstand.

 • Boligens tilstand

  • Vurdering av bygningsdeler etter forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) | takstforskriften.​

 • Arealmåling​​​ av bolig, bod og garasje:​

  • BRA-i | Internt bruksareal.

  • BRA-e | Ekstern bruksareal.

  • BRA-b | Innglasset balkong​.​

  • TBA | Terrasse- og balkongareal​.

  • ALH | Areal med lav himlingshøyde.

  • GUA | Gulvareal.

 • Gjennomgang av boligens lovlighet | sist godkjente bruk.

01.5 - Tillitsfull og tryggere bolighandel

01.1 - Hva er en tilstandsrapport ?

En tilstandsrapport er et dokument som skal inneholde opplysninger om boligens tekniske tilstand. Hvilke opplysninger og undersøkelser tilstandsrapporten minimum skal inneholde, kommer frem av FTA / forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel), eller takstforskriften som den også blir omtalt som. Les mer om tillitsfull og tryggere bolighandel.

01.2 - Trenger selger en tilstandsrapport ved boligsalg?

Det er ikke et krav til at det innhentes en tilstandsrapport når det skal selges en bolig, men å ikke innhente en tilstandsrapport er ikke å anbefale, da konsekvensene av å ikke innhente en tilstandsrapport, vil kunne føre til at:

 • Selger får ikke tegnet forsikring (selgerforsikring).

 • Det er ikke alle meglere som ønsker å selge en bolig uten en tilstandsrapport.

 • Selger overtar mer av ansvaret for de opplysningene eller manglende opplysninger som bli gitt om boligen. Noe som igjen kan føre til at boligen blir solgt med en mangel. Les mer om mangel i avhendingslova.

 • Potensielle kjøpere kan utebli, da det ikke foreligger tekniske opplysninger om boligen.

02 - Undersøkelser | Tilstandsrapporter

Hvilke undersøkelser skal tilstandsrapporten inneholde?

Undersøkelsene som skal gjennomføres i forbindelse med en tilstandsrapport som skal benyttes til markedsføring og salg av bolig, er definert i forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) | takstforskriften.

 

Les mer hos Lovdata om hvilke krav som gjelder for tilstandsrapporter og takstingeniøren / takstmann.

Se bilder for utvalgte undersøkelser og bestemmelser i takstforskriften.

03 - Tilleggstjeneste | Tilstandsrapporter

Gjennomgang av sist godkjente tegninger | Ulovlig endringer

03.1 - Gjennomgang av eventuelle søknadspliktige tiltak

Gjennomgang av boligens bruk er en tilleggstjeneste der boligens siste godkjente bruk, blir vurdert mot dagens bruk av boligen. Selv om selger ikke har gjennomført noen endringer ved boligen selv, vil det være tilfeller der tidligere eiere har gjennomført endringer som skulle ha vært omsøkt til kommunen. Om endringen er knyttet til boligens bruk, vil endring som ikke er godkjent hos kommunen fremstå som en ulovlig bruksendring, frem til tiltaket har blitt søkt om, mottatt tillatelse til tiltak og mottatt ferdigattest. Ferdigattest er kommunens avslutning av byggesaken, men vær klar over at søknadspliktig tiltak som har mottatt ferdigattest på feilaktig grunnlag, kan bli trukket tilbake. 

Det er flere type omgjøringer/endringer av boligen, som vil kunne føre til søknadsplikt til kommunen. 

Eksempler på slike søknadspliktig tiltak kan være:

 • Bruksendring av rom.

 • Fasadeendring.

 • Endring av bærende konstruksjon.

 • Oppføring av byggverk eller tilbygg.

Les mer om søknadspliktig tiltak i plan- og bygningsloven.​

 

 

Certus Takst tilbyr en gjennomgang av tegningene som fremlegges fra selger eller meglerforetaket, slik at tilstandsrapporten vil inneholde opplysninger om eventuelle endringer ved boligen. Slike opplysninger vil kunne være svært viktig for selger, om det for eksempel har blitt gjennomført store endringer. Som for eksempel etablering av rom for varig opphold i kjelleretasjen eller loftetasjen.

 

Sikre deg mot at kjøper fremmer reklamasjon på eventuelle søknadspliktige endringer ved boligen.

Opplys om ulovlig bruksendringer i tilstandsrapporten - Bestill gjennomgang av sist godkjente tegninger!

03.2 - Sist godkjente planløsning hos kommunen

03.3 - Planløsning under befaring

04 - Tilleggstjeneste | Plantegning

Plantegninger av boligen i tilstandsrapport og salgsoppgave

04.1 - Plantegning med mål

For tilstandsrapporter som utarbeides av Certus Takst i forbindelse med salg av bolig, kan det bestilles målsatt plantegning sammen med tilstandsrapporten. En plantegning med mål vil gi kjøper bedre forståelse av størrelsen på de forskjellige rommene i boligen, og vil gi muligheter til å planlegge innredningen og inventar.  ​

Plantegningene tegnes i ArchiCad, et tegneprogram i 3D for arkitekter, og det er mulig å tilpasse utseendet på plantegningen etter ønske og behov. Dette tegneprogrammet gir også mulighet til å lage fasadetegninger, snitt og detaljtegninger, utover de målsatte plantegningene. ​

Den samme boligen med alternativ planløsning.

 

I noen boliger kan det være aktuelt å vise potensielle kjøpere om at det kan være mulig å endre boligens planløsning med å føre opp skillevegger/lettvegger. Som for eksempel endre deler av stue til et ekstra soverom. 

På forespørsel kan Certus Takst tegne denne alternative planløsningen, slik løsningen kan visualiseres på en tegning i salgsoppgaven.

04.3 - Alternativ plantegning

Plantegning med mål viser hvordan boligen fremsto under befaring.

04.2 - Opprinnelig planløsning

05 - Reklamasjon | Feil ved kjøp av bolig

Kjøpt bolig med feil?

Har du kjøpt en bolig hvor det har blitt avdekket med feil etter eierskifte?

Da kan du bestille et befaringsoppdrag som undersøker boligens tilstand opp mot de gitte opplysningene i salgsoppgaven med vedlegg.

 

Les mer om reklamasjon ved kjøp av bolig.

05.1 - Undersøkelser av kjøpt bolig etter eierskifte

bottom of page