top of page
Minimal Design leilighet

Tilstandsrapport ved salg av bolig

Certus Takst utfører tilstandsrapporter i forbindelse med salg av boliger. Tilstandsrapport i Oslo, Drammen og Asker og Bærum. 

Tilstandsrapport skal utformes etter Forskrift til avhendingslova (Tryggere bolighandel), der avvik vurderes etter NS 3600 Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig. 

Innhold

Tilstandsrapport Oslo. Tilstandsrapport Asker Tilstandsrapport. Bærum. Tilstandsrapport Drammen.

Hva er en tilstandsrapport?

Tilstandsrapport ved bruk ved salg av bolig er blant forbrukere også kjent som,

tilstandsrapport ved omsetning av bolig, tilstandrapport hus, boligtakst, hustakst og tilstandsrapport ved eierskifte, for å nevne noen. 

Tilstandsrapport, en teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig

En tilstandsrapport er et dokument som skal beskrive boligens tekniske tilstand.
Tilstandsrapporten beskriver de forskjellige bygningsdelene i en bolig og der det blir gitt tilstandsgrader | TG etter gitt referansenivå. ​Tilstandsrapporter som skal benyttes i forbindelse med salg av brukte boliger | eierskifte, må følge kravene i som er gitt i Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).

Hvor lenge varer en tilstandsrapport?

Tilstandsrapportens varighet er 1. år i henhold til tryggere bolighandel. Tidligere hadde en tilstandsrapport en varighet på et halvt år. 

Mye kan skje med en bolig på 1. år og at tilstandsgraden fortsatt skal være gjeldene, betyr det at selger må vedlikeholde bygningsdelen, helt til boligen blir overtatt. At tilstanden på bygningsdeler eventuelt blir forverret i løpet av det året, er ikke noe takstmann | takstingeniør kan stå til ansvar for. Da det er bygningsdelens tilstand på befaringstidspunktet som er gjeldene.

Tilstandsrapport eksempel

En tilstandsrapport kan være utformet av forskjellige takstforbund og takstforetak med eget utseende på tilstandsrapporten. Det er varierende bruk av bilder i en tilstandsrapport. Norsk takst gir mulighet for å gi en del bilder av bygningsdeler. Både de som er blitt gitt en tilstandsgrad som tilsier at det ikke er et avvik registrert og ta med et bilde som viser hva avviket for en bestemt bygningsdel er. Eksempel på hvordan en tilstandsrapport ser ut, kan du finne ved å søke på boliger hos Finn.no

Hva er inkludert i prisen for en tilstandsrapport?

Tilstandsrapport pris

Pris tilstandsrapport avhenger av hva slags type bolig som som skal selges. Tilstandsrapport for bolig, er enten en tilstandsrapport hus eller en tilstandsrapport leilighet.

Tilstandsrapport hus

Tilstandsrapport hus har undersøkelser som er mer tidkrevende enn for tilstandsrapport leilighet. Tilstandsrapport pris vil dermed bli høyere for tilstandsrapport hus enn for tilstandsrapport leilighet. 

Les mer om undersøkelsene i pris tilstandsrapport hus. 

Tilstandsrapport leilighet

Tilstandsrapport leilighet har undersøkelser som generelt sett er mindre tidskrevende enn for tilstandsrapport hus. Tilstandsrapport pris vil dermed bli lavere for tilstandsrapport leilighet enn for tilstandsrapport hus.

 

For tilstandsrapport leilighet er det allikevel enkelte leiligheter som krever et større omfang av undersøkelser i henhold til tryggere bolighandel. Dette gjelder for leiligheter med vedlikeholdsansvar for felles bygningsdeler eller for leiligheter som har bygningsdeler i særskilt tilknytning til enkelte bygningsdeler. 

 

Les mer om undersøkelsene i pris tilstandsrapport leilighet.

Minimal Design leilighet

Hva er kravene til informasjon i en tilstandsrapport?

Forskriften til avhendingslova (tryggere bolighandel) tredde i kraft 1. januar 2022. Forskriften har som formål å sikre en tryggere bolighandel for forbrukere gjennom blant annet å gi tilstrekkelig informasjon. Det er blant annet krav til:

  • Hvilke bygningsdeler som skal vurderes.

    • Hvilke felles bygningsdeler som skal vurderes for leiligheter.

  • Hvordan tilstandsgradene | TG skal vurderes.

  • Hvilke forhold det ellers skal opplyses om i en tilstandsrapport.

 

Les mer om hva kravene til tilstandsrapport ved salg av bolig er, under aktuelt.  

Les mer om kravene til informasjon i en tilstandsrapport i

Forskrift til avhenindslova (tryggere bolighandel)

Takstmann Norsk takst

Info fra Norsk takst.
Norges største bransjeforening for takstforetak og takstmenn | takstingeniører

Norsk takst har informasjon på sin hjemmeside for selger. Her kan du lese om hva du bør være klar over ved salg av bolig. 

Les Norsk takst sin artikkel om hva selger bør passe på ved et boligsalg.

Spisestue

Certus Takst er opptatt av å utforme uavhengige tilstandsrapporter
med høy kvalitet,
slik at sjansen for eventuelle konflikter
etter eierskifte reduseres!

Hva om det er gitt feil opplysninger
ved salg av boligen?

Om boligsalget er i strid med Avhendingslova og tryggere bolighandel, som for eksempel at det er gitt feil eller manglende informasjon fra selger til kjøper, kan dette være en mangel.

Eksempel på en mangel kan være manglende opplysninger eller feil opplysninger i:
- salgsoppgaven
- tilstandsrapporten
- selgers egenerklæringsskjema

 

Les mer om reklamasjonstakst | reklamasjonsrapport i reklamasjon på kjøp.

bottom of page