top of page

Søkeresultater

28 elementer funnet for «»

Andre sider (19)

 • Byggetegniger | Certus Takst | Målsatt plantegning | Planskisse

  takst@ctas.no (+47) 917 90 107 Byggetegninger og målsatte planskisser Certus Takst lager byggetegninger med plantegning, fasadetegning, snitt tegning og detaljetegning. I en tiltandsrapport ved salg av bolig, kan det bestilles målsatte planskisser. Målsatte planskisser bidrar til at kjøper får et bedre innblikk av boligen, enn ved rene illustrasjoner uten mål. Trenger du målsatt planskisse til tilstandsrapport, eller trenger du byggetegninger | hustegninger? Kontakt Certus Takst for byggetegninger Innhold Målsatt planskisse til tilstandsrapport Målsatt planskisse til tilstandsrapport Hva er en planskisse? En planskisse er en tegning sett ovenfra eller i fugleperspektiv. Planskissen ligner på en plantegning, men er mer som en illustrasjon av hvordan boligen ser ut. For eksempel er det bestemte krav fra kommunen, til hvordan en plantegning skal utformes. En av eksemplene er selve målsettingen på en planskisse. Måltallene i en planskisse er ofte satt i meter og med en eller to desimaler. Dette er rett og slett fordi det er enklere å forstå for forbrukere, enn om alle måltallene var i millimeter, slik kravet for en plantegning er. ​ En målsatt planskisse brukes mest i forbindelse med salg av boliger, som et tillegg til salgsoppgaven. ​ Bildet under viser et eksempel på en planskisse med mål, utført av Certus Takst i forbindelse med salg av bolig. Måltallene er i meter og har to desimaler etter komma. Våtrom | Bad er markert med blått. Fargene på vegger og de forskjellige rommene kan velges fritt, etter eget ønske eller for å visuelt passe salgsoppgaven. ​ ​ Målsatte planskisser lages i tegneprogrammet Archicad. Les mer om Archicad hos Nordic Bim Group. Kontakt Certus Takst for målsatt planskisse Ring Ring

 • Tilstandsrapport | Certus Takst | Boligtakst | Tilstandsrapport hus

  takst@ctas.no (+47) 917 90 107 Tilstandsrapport ved salg av bolig Certus Takst utfører tilstandsrapporter i forbindelse med salg av boliger. Tilstandsrapport i Oslo, Drammen og Asker og Bærum. Tilstandsrapport skal utformes etter Forskrift til avhendingslova (Tryggere bolighandel), der avvik vurderes etter NS 3600 Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig. Hva er prisen for en tilstandsrapport? Prisen for tilstandsrapporter varierer etter type bolig og størrelse. Les mer om pris for tilstandsrapport i prisliste. Kontakt Certus Takst for tilstandsrapport Innhold Hva er en tilstandsrapport. Tilstandsrapport. Tilstandsrapport bolig. Tilstandsrapport hus. Boligtakst. Hva er en tilstandsrapport? Krav til tilstandsrapport. Forskrift til avhendingslova. Tryggere bolighandel med tilstandsrapport Hva er kravene til informasjon i en tilstandsrapport? Reklamasjon på kjøp. Feil ved eierskifte. Klage på boligkjøp. Hva om det er gitt feil opplysninger ved salg av bolig? Reklamasjon på kjøp. Feil ved eierskifte. Klage på boligkjøp. Aktuelt om tilstandrapport Tilstandsrapport Oslo. Tilstandsrapport Asker Tilstandsrapport. Bærum. Tilstandsrapport Drammen. Hva er en tilstandsrapport? Tilstandsrapport ved bruk ved salg av bolig er blant forbrukere også kjent som, tilstandsrapport ved omsetning av bolig, tilstandrapport hus, boligtakst, hustakst og tilstandsrapport ved eierskifte, for å nevne noen. Tilstandsrapport, en teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig En tilstandsrapport er et dokument som skal beskrive boligens tekniske tilstand. Tilstandsrapporten beskriver de forskjellige bygningsdelene i en bolig og der det blir gitt tilstandsgrader | TG etter gitt referansenivå. ​Tilstandsrapporter som skal benyttes i forbindelse med salg av brukte boliger | eierskifte, må følge kravene i som er gitt i Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Hvor lenge varer en tilstandsrapport? Tilstandsrapportens varighet er 1. år i henhold til tryggere bolighandel. Tidligere hadde en tilstandsrapport en varighet på et halvt år. Mye kan skje med en bolig på 1. år og at tilstandsgraden fortsatt skal være gjeldene, betyr det at selger må vedlikeholde bygningsdelen, helt til boligen blir overtatt. At tilstanden på bygningsdeler eventuelt blir forverret i løpet av det året, er ikke noe takstmann | takstingeniør kan stå til ansvar for. Da det er bygningsdelens tilstand på befaringstidspunktet som er gjeldene. Tilstandsrapport eksempel En tilstandsrapport kan være utformet av forskjellige takstforbund og takstforetak med eget utseende på tilstandsrapporten. Det er varierende bruk av bilder i en tilstandsrapport. Norsk takst gir mulighet for å gi en del bilder av bygningsdeler. Både de som er blitt gitt en tilstandsgrad som tilsier at det ikke er et avvik registrert og ta med et bilde som viser hva avviket for en bestemt bygningsdel er. Eksempel på hvordan en tilstandsrapport ser ut, kan du finne ved å søke på boliger hos Finn.no Hva er inkludert i prisen for en tilstandsrapport? Tilstandsrapport pris Pris tilstandsrapport avhenger av hva slags type bolig som som skal selges. Tilstandsrapport for bolig, er enten en tilstandsrapport hus eller en tilstandsrapport leilighet. Tilstandsrapport hus Tilstandsrapport hus har undersøkelser som er mer tidkrevende enn for tilstandsrapport leilighet. Tilstandsrapport pris vil dermed bli høyere for tilstandsrapport hus enn for tilstandsrapport leilighet. ​ Les mer om undersøkelsene i pris tilstandsrapport hus. Tilstandsrapport leilighet Tilstandsrapport leilighet har undersøkelser som generelt sett er mindre tidskrevende enn for tilstandsrapport hus. Tilstandsrapport pris vil dermed bli lavere for tilstandsrapport leilighet enn for tilstandsrapport hus. For tilstandsrapport leilighet er det allikevel enkelte leiligheter som krever et større omfang av undersøkelser i henhold til tryggere bolighandel. Dette gjelder for leiligheter med vedlikeholdsansvar for felles bygningsdeler eller for leiligheter som har bygningsdeler i særskilt tilknytning til enkelte bygningsdeler. Les mer om undersøkelsene i pris tilstandsrapport leilighet. Hva er kravene til informasjon i en tilstandsrapport? Forskriften til avhendingslova (tryggere bolighandel) tredde i kraft 1. januar 2022. Forskriften har som formål å sikre en tryggere bolighandel for forbrukere gjennom blant annet å gi tilstrekkelig informasjon. Det er blant annet krav til: Hvilke bygningsdeler som skal vurderes. Hvilke felles bygningsdeler som skal vurderes for leiligheter. Hvordan tilstandsgradene | TG skal vurderes. Hvilke forhold det ellers skal opplyses om i en tilstandsrapport. Les mer om hva kravene til tilstandsrapport ved salg av bolig er, under aktuelt. ​ ​ Les mer om kravene til informasjon i en tilstandsrapport i Forskrift til avhenindslova (tryggere bolighandel) Kontakt Certus Takst for tilstandsrapport Info fra Norsk takst. Norges største bransjeforening for takstforetak og takstmenn | takstingeniører Norsk takst har informasjon på sin hjemmeside for selger. Her kan du lese om hva du bør være klar over ved salg av bolig. ​ ​ Les Norsk takst sin artikkel om hva selger bør passe på ved et boligsalg. Certus Takst er opptatt av å utforme uavhengige tilstandsrapporter med høy kvalitet, slik at sjansen for eventuelle konflikter etter eierskifte reduseres! Hva om det er gitt feil opplysninger ved salg av boligen? Om boligsalget er i strid med Avhendingslova og tryggere bolighandel, som for eksempel at det er gitt feil eller manglende informasjon fra selger til kjøper, kan dette være en mangel. Eksempel på en mangel kan være manglende opplysninger eller feil opplysninger i: - salgsoppgaven - tilstandsrapporten - selgers egenerklæringsskjema ​ Les mer om reklamasjonstakst | reklamasjonsrapport i reklamasjon på kjøp. Kontakt Certus Takst for reklamasjonstakst Ring Ring

 • Skaderapport | Skadetakst | Certus Takst | Skade på bolig

  takst@ctas.no (+47) 917 90 107 Skadetakst | Skaderapport Skaderapport brukes i forbindelse med skade på bolig. Enten for forsikringsselskap eller forsikringstaker | forbruker. Har boligen din fått en skade? Certus Takst AS er godkjent hos In4mo, Forsikringsselskapenes foretrukne plattform ved skade. Kontakt Certus Takst for skadetakst Pris skaderapport fra 8100 kr Prisen inkluderer befaring og skaderapport. ​ Vær oppmerksom på at det er forskjell på en reklamasjonstakst | reklamasjonsrapport og en skadetakst | skaderapport. ​ ​ Les mer om reklamasjonstakst. Ring Ring

Vis alle

Aktuelt (9)

 • Boligtakst med verdi, hva er det?

  Takstbegrepet benyttes i sammenheng med de fleste takstoppdrag. Takst brukes også når det er snakk om en skaderapport og da som en skadetakst. Det samme gjelder for en reklamasjonsrapport, reklamasjonstakst. ​ De fleste som ikke er utdannet takstingeniøer eller har noe med takstbransjen å gjøre til daglig, bruker ofte ordet takst om flere forskjellig typer takstoppdrag. Dette har lite å si, da vi stort sett skjønner hva kunden er ute etter. FORHÅNDSTAKST

 • Hva er taksering?

  Taksering betyr å fastsette en verdi på en ting eller et objekt. Opprinnelig stammer taksering fra det latinske ordet taxare. Når vi bruker ordet takst, er det som oftest boligtaksering og eiendomstaksering vi tenker på. En boligtakst eller eiendomstakst har som formål å sette en verdi på en fast eiendom. Disse takstene kan da bli utført som blant annet en: - forhåndstakst - verditakst tomt / tomtetakst - verditakst bolig / boligtakst. - tilstandsrapport med markedsverdi ​ Det er forskjellige regler for hva de ulike type takster og hva de bør inneholde av nødvendig informasjon. Medlemmer i Norsk takst har retningslinjer for hvordan takstene bør utføres i Takseringshondboka. Takseringshåndbolka inneholder også etiske retningslinjer og forhold som nødvendig objektivitet i utforming av takstrapporter og takstoppdraget som helhet. Certus Takst med adresse 1387 Asker utfører forskjellige type takst i Oslo, Asker og Bærum, samt Drammen og kommunene rundt Oslo ved behov.

 • Hva var boligens sist godkjente bruk? | Lovlighetsmangler  

  I Forskrift til avhendingslova (Tryggere bolighandel), står det at om den bygningssakkyndige | takstingeniør | takstmann ser at boligen har åpenbare ulovligheter, skal det opplyses om. Eksemplet forskriften benytter er en ulovlig bruksendring.

Vis alle
bottom of page