top of page

Certus Takst AS er opptatt av at du skal ha tillit til hvordan dine personopplysninger behandles. I denne personvernerklæringen forklares det hvordan og hvilken informasjon som lagres om deg Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn og kontaktinformasjon eller kjøpshistorikk. Bruk av personopplysninger må følge personopplysningsloven og opplysninger vil være i samsvar med gjeldende regelverk.

Innledning

Hvilke opplysninger har vi om deg?

Takstforetaket får informasjon om deg ut ifra hvilken informasjon som blir gitt og ved å benytte en takseringstjenestene som tilbys og hva som blir tillatt ved bruk at nettbaserte tjenester og informasjon.

 • Opplysninger om deg: Informasjon du oppgir når du sender inn skjema, som navn, adresse, telefonnummer, bedriftsinformasjon, personopplysninger og e-postadresse. Du kan i tillegg velge å gi oss mer informasjon om deg selv.

 • Kommunikasjon: Informasjon som blir gitt ved kontakt, deriblant kommunikasjon via e-post eller telefon.

 • Opplysninger om bruk på nettsidene: Informasjon vi får når du bruker nettbaserte løsninger, som hva slags enhet du har (for eksempel mobil eller PC), IP-adresse, hvilke sider du besøker og hvilke funksjoner du bruker der.

 • Profileringsopplysninger: Informasjon og antakelser vi lager automatisk basert på de andre opplysningene (nevnt ovenfor) vi har om deg, som dine preferanser og interesser og hvilke demografiske grupper du tilhører, med mindre du har motsatt deg dette.

Hva brukes personopplysningene til?

Personopplysningene dine kan brukes til:

 • Nettbaserte løsninger: Opplysningene brukes til å tilpasse informasjonen på nettbaserte løsninger, til det tekniske utstyret du bruker.

 • Gjennomføre takstoppdrag: Opplysninger for å gjennomføre takstoppdrag, motta betaling og lagre kjøpshistorikk.

 • Statistikk: Ved bruk av nettbaserte løsninger kan utarbeides det statistikk og kartlegger markedstrender for å forbedre og videreutvikle tjenestene som tilbys. Opplysningene knyttes ikke opp til en bestemt person. Nettsiden benytter såkalte cookies for å sikre funksjonalitet på nettsiden, analysere trafikken på nett og se hvilke områder på nettstedet du har besøkt.

 • Markedsføring: Kontaktinformasjon kan benyttes (f.eks. telefonnummer og epostadresse) til å sende deg anbefalinger og informasjon om takseringstjenester, med mindre du har motsatt deg dette.

 

Det rettslige grunnlaget for formål Nettbaserte løsninger, Statistikk og Markedsføring er for å kunne tilby, videreutvikle og markedsføre takseringstjenester etter kundens behov. Det rettslige grunnlaget for formål Gjennomføre takstoppdrag, er for å oppfylle vår kontrakt med deg. Det rettslige grunnlaget for formål Markedsføring kan også være ditt samtykke, dersom du har gitt oss dette.

Personvernerklæring

Hvem deles personopplysningene med?

Utlevering av opplysninger skjer normalt ikke, men kan være aktuelt til offentlige myndigheter, for eksempel ved mistanke om lovbrudd

Hvor lenge lagres personopplysninger?

Personopplysninger om deg lagres kun så lenge det er nødvendig. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres, når de ikke er nødvendig lengre.

 • Opplysninger om bruk på nettsidene: Informasjon om din bruk av våre nettsider lagres i opptil 6 måneder. Opplysningene benyttes kun til å forbedre nettbaserte løsninger

 • Gjennomføring av takstoppdrag: Kommunikasjon og tilsendte dokumenter lagres i fem år. Dette er på grunn av eventuelle klager eller krav, som kan komme etter at oppdraget har blitt avsluttet.

Endringer i personvernerklæring

Personvernerklæringen kan oppdateres etter at du har vært i kontakt med Certus Takst AS. Du finner siste publiserte versjon av personvernerklæring på nettsiden.

Dine rettigheter

Du kan ha rett til å be oss å:

 • Gi deg ytterligere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger. • Gi deg en kopi av personopplysninger om deg.

 • Oppdatere dine personopplysninger.

 • Slette opplysninger som vi ikke lengre har grunnlag til å oppbevare.

 • Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger

 • Motsette deg automatiske individuelle avgjørelser, inkludert profilering.

 • Gi deg opplysninger du har gitt til oss i en strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format eller, der det er teknisk mulig, be oss om å overføre disse til en annen virksomhet.

 • Trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt oss.

 

Vær klar over at det finnes begrensninger i disse rettighetene. Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil ha mer informasjon om dette.

 

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet. Før du eventuelt gjør dette, vil vi gjerne at du kontakter oss slik at vi kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser.

Kontakt for spørsmål om personvernerklæring

Hvis du ønsker å kontakte Certus Takst AS, kan du gjøre dette via e-post eller telefon. Ved kontakt via telefon, må henvendelsen sendes per e-post etter avsluttet samtale. Dette for å kunne dokumentere innholdet i samtalen.

bottom of page