top of page
bygård

Verditakster | Takst for verdi av bolig og eiendom

Forhåndstakst | Tomtetakst | Verditakst av bolig (verdi- og lånetakst)

Certus Takst er sertifisert hos Norsk Takst for verditaksering av bolig og utarbeider verditakster. Verditakster er en samlebetegnelse for takst av verdi av bolig og eiendom.Disse verditakstene innebærer blant annet:

 • Forhåndstakst

 • Tomtetakst

 • Verditakst av bolig (verdi- og lånetakst)

 

Takst av verdi for bolig og eiendom/ boligtakst, gjennomføres i Oslo og Akershus (Asker og Bærum), samt deler av Buskerud (Drammen og Omegn). 

Verditakster

Innhold

 Prisliste

Pris for verditakser

En verditakst prises etter størrelse.

Forhåndstakst, tomtetakst og verditakst av bolig

 starter fra:

 • 7000 kr

01 - Info | Tomtetakst

Tomtetakst - En verditakst for verdisetting av tomter

01.1 - Hva er en tomtetakst?

En tomtetakst er en type verditakst der tomtens verdi estimeres ut fra flere forhold, når tomtens verdi skal beregnes, og både forhold på tomten og utenfor tomten har betydning. 

01.2 - Tomtens beliggenhet?

Tomtens beliggenhet har stor betydning for tomtens verdi. Beliggenhet er et samlebegrep som blir brukt til å forklare tomtens posisjon, plassering og tomtens attraktivitet. For mange vil en tomtens attraktivitet grunne i nærhet til:

 • barnehager og skoler

 • dagligvare, butikker og kjøpesentre

 • restauranter, opplevelser og fritidstilbud

 • arbeidsmuligheter og kollektivtransport ​

 

I tillegg vil flere andre faktorer ha betydning, deriblant:

 • ​gateadresse

 • utsikt

 • solforhold

 • rolig område | trafikkert område

 • andre klimatiske forhold

02 - Info | Forhåndstakst

Forhåndstakst - Fremtidig verdi i dagens marked

02.1 - Hva er en forhåndstakst?

En forhåndstakst er en objektiv og uavhengig vurdering, som brukes til å vurdere fremtidig verdi av et byggverk i dagens marked. Forhåndstaksten blir brukt i forbindelse med opptak av et byggelån, for å kunne gjennomføre og realisere et planlagt byggeprosjekt. Disse byggene kan være et nybygg, tilbygg eller påbygg.

Å sette en verdi etter dagens marked, betyr at det er dagens tomtepris, dagens byggtekniske verdi og dagens svingninger i boligmarkedet, samt andre generelle økonomiske variabler som har betydning for en markedsverdi i forhåndstakst, som for eksempel boliglånsrente og fremtidsutsikter i boligmarkedet. 

Tilbygg og påbygg er tiltak som kommer i tillegg til den bygningen som allerede er ført opp på eiendommen. Disse tiltakene har stor variasjon i kompleksitet og de økonomiske rammene i prosjektet.

02.2 - Tilbygg og påbygg - Oppføring av et nytt tiltak på eksisterende bolig

Av de forskjellige type byggverk og bygninger, er det nybygg det oftest ønskes å gjennomført en forhåndstakst av. Oppføring av et nybygg er enten en helt ny bolig, på en tomt som ikke har blitt utnyttet, eller at det eksisterer allerede en annen bygning på tomten, men at denne skal rives, til fordel for den nye. 

02.2 - Nybygg - Oppføring av ny bolig

03 - Info | Verditakst av bolig

Verditaskt av bolig | Verdi- og lånetakst

Verdi- og lånetakst benyttes for å finne bolig og eiendomsverdi. Takstrapporten verditakst brukes ofte i forbindelse med fordeling av verdier som for eksempel i forbindelse med arv eller skilsmisser.

 I forbindelse med fordeling av verdier, er det som oftest en del følelser inne i bildet, og under befaring er det en fordel at mer enn en part er til stede, om det ikke skal utformes to forskjellig verditakster med to forskjellige oppdragsgivere.

05.1 - Verdi- og lånetakst

bottom of page