top of page

Taksering for bolig og eiendom

Certus Takst holder til i Asker og utfører takst i Oslo | Drammen | Asker og Bærum.

Taksering i
Asker | Bærum | Oslo | Drammen
| Akershus | Viken

skyskrapere

Taksering

Tilstandsrapport

Byggetegninger

Forhåndsbefaring

Reklamasjonsrapport

Forhåndstakst

Overtakelse

Skaderapport

Tomtetakst

1. års befaring

Arealberegning

Verditakst

Droneinspeksjon

Takseringstjenester

Takstmann | takstingeniør for bolig- og eiendomstaksering
i Oslo, Drammen, Asker og Bærum.  

Tilstandsrapport ved eierskifte.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Takstrapporten brukes ved omsetning av bolig.

Les mer om Tilstandsrapport.

moderne Loft

Reklamasjonstakst | Reklamasjonsrapport

Reklamasjonsrapport brukes i forbindelse med reklamasjon ved nybygg, eierskifte og kjøp av håndverkstjenester med feil eller mangelfulle opplyninger.

Les mer om Reklamasjon på kjøp.

Moderne Kontor Kitchen

Skadetakst | Skaderapport

Skaderapport brukes i forbindelse med skade på bolig. Enten for forsikringsselskap eller forsikringstaker | forbruker

Les mer om Skaderappport.

blåkopi design

Arealberegning | Arealmåling

Arealberegning av bolig gjøres i forbindelse med salg av boligen, som en del av tilstandsrapporten. 

En arealberegning kan også utføres som et selvstendig oppdrag for å sjekke om arealet i boligen er likt det som er blitt opplyst om, enten via tilstandsrapport eller fra skattemyndighetene.

Les mer om Arealberegning | Arealmåling.

blåkopi

Byggetegninger og målsatte planskisser

Byggetegninger som plantegning, fasadetegning, snitt tegning med mer, brukes i byggesaker til kommunen. 

Målsatte planskisser brukes i forbindelse med salgsoppgave som et tillegg til tilstandsrapporten. 

Les mer om Byggetegninger og målsatte planskisser.

Drone over en Ocean

Droneinspeksjon

Skaderapport brukes i forbindelse med skade på bolig. Enten for forsikringsselskap eller forsikringstaker | forbruker

Les mer om Droneinspeksjon.

Certus Takst er takstmann for eiendom i Oslo | Drammen | Asker og Bærum
og utfører taksering | takseringstjenester | takst oppdrag.

modeller

Forhåndstakst

Forhåndstakst er en takstrapport som setter fremtidig verdi på en bygning som ikke er blitt ført opp enda.   

Les mer om Forhåndstakst.

snow-5925180.jpg

Verditakst tomt | Tomtetakst

Verditakst tomt benyttes stort sett ved å gi en verdi på en råtomt. At tomten er en råtomt vil si at det ikke er noen bygninger plassert på eiendommen. En tomtetakst benyttes også i tilfeller der det er ønsker om å dele opp en tomt til flere deler. 

Les mer om Verditakst tomt | Tomtetakst.

Moderne Kontor Kitchen

Verditakst bolig | Boligtakst | Verdi- og lånetakst

Denne taksten kan også omtales som en verdi - og lånetakst, verditakst eller verditaksering av bolig. For folk flest kan tillstandsrapport i forbindelse med salg av bolig, bli omtalt som boligtakst.

Les mer om Verdi- og lånetakst.

Forhåndsbefaring ved kjøp av bolig

Forhåndsbefaring

Forhåndsbefaring 

Les mer om Forhåndsbefaring.

Nøkkellås

Overtakelse

Overtakelse av ny bolig. 

Les mer om Overtakelse av ny bolig.

Inngangs

1. års befaring

1. års befaring | ett års befaring.

Les mer om 1. års befaring

Teknikere i arbeid

Andre takst oppdrag

Certus Takst utfører også annen type taksering og konulentoppdrag.

Les mer om Andre takst oppdrag.

bottom of page