top of page

Tjenester | boligtakst  i
Oslo og Viken

by Sky

Certus Takst AS er en takseringsbedrift som holder til i Asker og utfører boligtakst i Oslo og Viken. Boligtakstene tilbys områdene i og rundt Oslo, som Asker, Bærum, Drammen og Omegn

Ta kontakt hvis du lurer på om Certus Takst AS, kan utføre et takstoppdrag i ditt område.

Tjenester for takst av bolig | boligtakst

I oversikten under kan du se et utvalg av hvilke tjenester for takst av bolig Certus Takst AS tilbyr.

Ved å trykke på teksten, bildet eller boksen, vil du komme til den siden for boligtakst som du er på utkikk etter og ønsker informasjon om. Finner du ikke informasjonen du leter etter eller er det andre spørsmål du ønsker svar på, kontakt tjenester takst på bolig.

Arealberegning

Overtakelse

Forhåndsbefaring

Byggetegninger

Reklamasjonsrapport

Tomtetakst

Skaderapport

1. års befaring

Forhåndstakst

Verditakst

Bestill tilstandsrapport for Drammen og Omegn

Bestill tilstandsrapport for Oslo og Viken

Tilstandsrapport

Om du skal du selge bolig i Oslo og Viken, er det en fordel å få utført en tilstandsrapport, som forteller om boligens tilstand. Tilstandsrapporter utføres i områdende i Oslo og Viken. I Viken utføres taksten i hovedsak i Asker, Bærum, Drammen og Omegn, deriblant Lier. Takstoppdrag for andre områder kan avtales.

 

Hva koster en tilstandsrapport?

Hva tilstandsrapporten vil koste, kommer an på boligens størrelse og hva slags type bolig som skal selges. 

En nedlastbar prisliste for tilstandsrapporter, gjør det enklere å se hva en tilstandsrapport koster og hva de totale kostnadene blir. 

Bestill tilstandsrapport

For å bestille en tilstandsrapport ved salg av bolig | takst boligsalg, kan du blant annet trykke på lenken bestill tilstandsrapport for Oslo og Viken, for å avtale tidspunkt for gjennomføring av en tilstandsrapport.

Du blir da viderekoblet til å sende en forespørsel per e-post.
E-postadresse og telefonnummer finnes også i menyene for topptekst og bunntekst på hjemmesiden. 

Oslo | Viken | Asker | Bærum | Drammen

Certus Takst tilbyr boligtakst og eiendomstakst I Oslo og Viken. I Viken er dette hovedsakelig i Asker, Bærum, Drammen og Omegn.

En takst er for forbrukere flest, et samlebegrep som brukes når det skal bestilles takstmenn og takstingeniører for boligtakst.

 

Certus Takst hjelper deg, med å finne riktig type takst til oppdraget! 

Skaderapport | Skadetakst

Skade på bolig

Taksering i Oslo og Viken. Akershus | Buskerud
| Asker | Bærum | Drammen | Lier

Fårhåndstakst og byggelånsoppfølging

Trenger du takst eller byggelån? 

Har du en tomt
eller skal du
dele den opp?

Verditakst tomt | tomtetakst kan benyttes om du ønsker verdi på en råtomt eller om tomten skal deles opp

Har du kjøpt deg
en ny bolig, og lurer på kvaliteten?

Forhåndsbefaring av ny bolig etter bustadoppføringslova eller avhendingslova

Overtakelse av bolig i Oslo og Viken

Bestill hjelp til overtakelse av ny bolig i Drammen og Omegn

Bestill hjelp til overtakelse av ny bolig i Oslo og Viken

Om du har kjøpt ny bolig i Oslo eller Viken og trenger hjelp av  takstingeniør | takstmann til overtakelse av boligen, kan du bestille hjelp til overtakelse | overtakelsesforretning av nu bolig.


Ønskes det hjelp til forbefaring | forhåndsbefaring kan dette bestilles før overtakelse av ny bolig.  Forhåndsbefaringer og overtakelser skal være objektive og uavhengige. Dette gjelder om oppdragsgiver er kjøper eller selge | entreprenør. Overtakelse | overtakelsesforretning tilbys i områdende i Oslo og Viken. Dette er blant annet Asker, Bærum Drammen og Omegn, Som blant annet Lier kommune. 

Trenger du hjelp til | overtakelsesforretning | overtakelse i Drammen og Omegn?

Skal du ha
Ettårsbefaring?

Ettårsbefaring for boliger som er kjøpt etter bustadoppføringslova
Inspeksjon med drone under takstoppdrag

Ønsker du å vite hvordan tilstanden er på taket, uten å måtte sette opp en stillase?

Trenger du byggetegninger eller en målsatt planskisse til tilstandsrapporten?

Byggetegninger og målsatte planskisser til tilstansrapporter

Andre takst oppdrag

Kontakt
Certus Takst AS

Teknikere i arbeid

Hva er elektronisk takst | e - takst | etakst ?

Hva er etakst | e - takst | elektronisk takst? En e - takst brukes til å sette en verdi på en bolig. Denne taksten blir vurdert ut ifra størrelsen på boligen, beliggenhet, standard, alder og sammenlignbare salg i området. E-taksten beregnes i et dataverktøy som inneholder salgsinformasjon av alle boliger på det åpne markedet, og hva de har blitt solgt for. Informasjonen som er tilgjengelig oppdateres daglig. Denne boligdatabasen heter Eiendomsverdi og eies av flere av de største aktørene i boligmarkedet, der DNB, Sparebank 1, Eika Boligkreditt og Nordea eier ¼ hver av aksjene. En etakst er ikke det samme som en verditakst. En verditakst utformes av en takstmann og er dypere gjennomgang av boligen, før taksten blir satt.

Hva er forskjellen mellom en e-takst, verditakst og en tilstandsrapport?

Hva er forskjellen på en e-takst, verditakst og tilstandsrapport? Huseierne forklarer forskjellen på en e-takst, verdivurdering og en tilstandsrapport. Informasjonen om tilstandsrapport er ikke lenger gjeldenede ved salg av boliger etter 1. januar 2022. Opplysningene i om en boligsalgsrapport er mer likt kravene til tilstandsrapporter som utformes ved eierskifte i dag.

bottom of page