top of page

Kontakt
Certus Takst AS

Kontakt Certus Takst AS | Kontakt for takst

Certus Takst AS | CTAS tilbyr takseringsoppdrag av høy kvalitet til konkurannsedyktige priser. 

Kontakt Certus Takst AS via

Kontakt for takst

Kontakt Certus Takst AS for bestilling av takstoppdrag eller kontakt for en generell henvendelse.

Certus Takst AS kan kontaktes per telefon eller e-post.

Anbud, tilbud og forespørsler må gjøres via kontaktskjema eller via e-post. 

Hvis du har spørsmål til takseringstjenester, kan du enkelt ta kontakt. Fyll ut kontaktskjemaet nedenfor med relevant informasjon og trykk på knappen for Send Kontaktskjema. Det svares generelt sett innen 24 timer, men i helger under ferieavvikling, kan det ta noe lengre tid.

Har du spørsmål om pris for takst, kan du finne en del svar på disse spørsmålene, hos Certus Takst AS sine nedlastbare prislister. Disse nedlastbare prislistene inneholder veiledende priser for befaringsoppdrag, verditakster og tilstandsrapporter. Veiledende priser finner du under prislister for takst. 

 

Skulle det allikevel være spørsmål til pris for takst eller prislister for takst, kan du kontakte Certus Takst AS, per e-post eller via kontaktskjemaet. 

Kontaktskjema

Takk for at du tok kontakt med Certus Takst AS

Certus Takst AS | E-post

Certus Takst AS kan kontaktes per e-post.

E-post henvendelser vil som regel bli besvart i løpet av 24 timer. I helger og under ferieavvikling kan det være at det tar litt lengre tid å få svar. Send e-post til takst@ctas.no.

Alle tilbud, avtaler og ordrebekreftelser sendes per e-post, for kundens og takstbedriftens sikkerhet. Å sende skriftlig informasjon bidrar også til at flere har mulighet til å gjøre kvalifiserte vurderinger av den tilsendte dokumentasjonen.

Mottatt e-post ved en feil! Om du har mottatt en e-post som kan inneholde konfidensiell eller taushetsbelagt informasjon, og du ikke er rettmessig eller tiltenkt mottaker av e-posten, må det gis beskjed til Certus Takst AS, om at e-post er på avveie. Slike e-poster på avveie er verket tillatt å kopiere eller videreformidle. Slike e-poster må slettes umiddelbart.   

Certus Takst AS | Telefon | Ring 

Certus Takst AS kan kontaktes per telefon ved å ringe. Ring telefonnummer 917 90 107.

Hvis det ikke er mulig å ta telefonen, vil det bli ringt opp igjen eller du vil bli kontaktet per sms.

Haster det å få kontakt per telefon, anbefales det å legge igjen en beskjed per sms, og/eller sende en e-post.

Certus Takst AS | Google Maps

Certus Takst AS har adresse 1387 i Asker og kan finnes hos Google Maps.

Det er ikke mulig å bestille takst på stedet. Takst må bestilles via kontaktskjema, e-post eller per telefon.

Avtaler inngås skriftlig per e-post. 

1387 Asker

917 90 107

bottom of page