top of page
dør

Pris for takst og takstmann | takstingeniør 

Oslo | Drammen | Asker og Bærum

Pris for takst av bolig og pris for takstmann | takstingeniør, inneholder prislister for:

 • Takst ved kjøp av bolig​​

 • Takst ved salg av bolig

 • Verditakster

 • Andre takstoppdrag

Scroll ned til innhold for å se priser for flere tjenester.

Pris for takst og takstmann | takstingeniør

Innhold

01 -  Pris | Befaringsoppdrag

Pris for takst ved kjøp av bolig

01.1 - Pris for befaringsoppdrag

Pris for takst ved kjøp av bolig der delt inn i befaringsoppdrag, og omfatter: 

 • Forhåndsbefaring

 • Overtakelse

 • Ettårsbefaring

 • Reklamasjoner

Ta kontakt om du ønsker å få tilsendt prisliste for befaringsoppdrag i PDF format.

01.2 - Pris forhåndsbefaring av ny bolig

Pris forhåndsbefaring - Fra 5500 kr.

Prisen inkluderer:

- Befaring inntil 1,5 time.

- Gjennomgang av dokumenter, (inntil 30 minutter).

01.6 - Tilleggspriser for befaringsoppdrag

1750 kr. - Timesats for takstmann | takstingeniør. | Tilleggsarbeid etter medgått tid.

Bom og parkering etter gjeldene satser.

Kjøring frem og tilbake 10 kr. pr. km. Utover 25 km faktureres det for kjøring + timesats | medgått tid.

I tilfeller der det registreres avvik ved utførelse og disse ønskes dokumentert av kunde/oppdragsgiver, må disse avvikene dokumenteres i en takstrapport/befaringsrapport/reklamasjonsrapport. E-poster, kortfattede skriv eller notat blir ikke brukt til å vurdere registrerte avvik, da dokumentering av avvik/feil utførelse bør være grundig og av høy kvalitet. 

02 - Pris | Tilstandsvurdering

Pris for tilstandsvurdering

02.1 - Pris for tilstandsrapport

Pris for tilstandsvurdering omfatter: 

 • Tilstandsrapport | Salg av bolig

 • Tilstandsanalyse av bygningsdeler

 • Vedlikeholdsplan | Tilstandsvurdering bygg

Klikk på lenken (e-post), om du ønsker å få tilsendt prisliste for tilstandsrapporter i PDF format.

02.2 - Pris leilighet

BRA 1-100 m² - Fra 7500 kr.

02.6 - Tillegg tilstandsrapporter

1000 kr. - Gjennomgang av godkjente tegninger | Boligens godkjente bruk. 

1000 kr. - Målsatt planskisse | plantegning. Pris pr. plan.​

 

2500 kr. - Tilstandsrapport med verdi.

​2500 kr. - Ekstra boenhet | utleiedel | hybel.

2500 kr. - Vurdering av tilleggsbygg

1750 kr. - Timesats for takstmann | takstingeniør. | Tilleggsarbeid etter medgått tid.

Bom og parkering etter gjeldene satser.

Kjøring frem og tilbake 10 kr. pr. km. Utover 25 km faktureres det for kjøring + timesats | medgått tid.

03 - Pris | Verditakster

Pris for verditakster

03.1 - Pris verditakst

Pris for verditakster omfatter: 

 • Forhåndstakst.

 • Tomtetakst | Verditakst for tomt.

 • Verditakst bolig | Verdi- og lånetakst.

Klikk på lenken (e-post), om du ønsker å få tilsendt prisliste for verditakster i PDF format.

03.2 - Pris forhåndstakst

Pris fra 7000 kr.

03.6 - Tillegg tilstandsrapporter

1000 kr. - Ekstra boenhet | utleiedel | hybel..

1000 kr. - Tilleggsbygg.

1000 kr. - Gjennomgang av godkjente tegninger | boligens sist godkjente bruk.

1750 kr - Timesats for takstmann | takstingeniør. | Tilleggsarbeid etter medgått tid.

Bom og parkering etter gjeldene satser.

Kjøring frem og tilbake 10 kr. pr. km. Utover 25 km faktureres det for kjøring + timesats | medgått tid.

Endringer eller mangelfull informasjon, faktureres etter medgått tid.

04 - Pris | Andre takstoppdrag

Pris for andre takstoppdrag

04.1 - Pris andre takstoppdrag

Pris for andre takstoppdrag omfatter: 

 • Skaderapport | Skadetakst.

 • Byggetegninger (plan, fasade og snitt).

 • Energirådgivning.

 • Inspeksjon med drone.

 • Arealmåling.

Klikk på lenken (e-post), om du ønsker å få tilsendt et tilbud

04.2 - Pris andre takstoppdrag

Pris fra 5500 kr.

04.3 - Tillegg andre oppdrag

​1750 kr - Timesats for takstmann | takstingeniør. | Tilleggsarbeid etter medgått tid.

Bom og parkering etter gjeldene satser.

Kjøring frem og tilbake 10 kr. pr. km. Utover 25 km faktureres det for kjøring + timesats | medgått tid.​

bottom of page