top of page

Pris for takst og takstmann | Oslo og Viken

Pris for takst og takstmann i Oslo, Asker, Bærum og Drammen

Pris |
Oslo, Asker, Bærum og Drammen

Certus Takst AS holder til i Asker og tilbyr takseringsoppdrag av høy kvalitet til konkurannsedyktige priser. i Oslo og Viken.

Pris for takst og takstmann | takstingeniør inneholder blant annet nedlastbare prislister for tilstandsrapporter, verditakster og befaringsoppdrag. Oppdrag gjennomføres i Oslo, Asker, Bærum, Drammen og områder rundt ved forespørsel. 

Ved spørsmål til takstpriser og prisliste, ta kontakt.

Pris
tilstandsrapport

Pris
verditakster

Pris befaringsoppdrag

Last ned
prislister

Prisliste for tilstandsrapporter

Tilstandsrapport er rapporten som utarbeides i forbindelse med salg av bolig. Det er fastsatte priser på tilstandsdsrapporter. 

Prisliste for verditakster

Verditakster er forskjellige type oppdrag, som har med å sette en verdi. Verditakstene prises etter faste satser.

Prisliste for verditakster

Verditakster er forskjellige type oppdrag, som har med å sette en verdi. Verditakstene prises etter faste satser.

Prisliste for befaringsoppdrag

Befaringsoppdrag er forskjellig typer takstoppdrag, som har priser etter medgått tid. 

Priser inkludert merverdiavgift | mva

Alle priser innen takst | taksering, som er for forbruker | privat, er inkludert merverdiavgift | mva.

 

Prislistene for takst oppdateres regelmessig. Avtalt pris per e-post kan derfor avvike fra prisene som er publisert på nettsiden. Ved eventuelle feil i prisliste, som for eksempel at prislisten ikke er oppdatert, vil den laveste markedsførte prislisten gjelde for det avtalte takstoppdraget. 

Dette gjelder ikke i tilfeller der det åpenbart er skrivefeil eller at det mangler  

I tilfeller der takstoppdrag strekker seg over flere år, vil timeprisen for medgått tid naturligvis  endres. 

Huseierne - Rabatt på takst

Har du medlemskap hos Huseierne kan du få 10% rabatt på takseringsoppdrag, hos Certus Takst. Rabatten gjelder kun hvis du uoppfordret fremviser dokumentasjon på gyldig medlemskap.

Det gjøres oppmerksom på at takeringsoppdrag som utføres i forbindelse med salg av bolig | tilstandsrapport, må avtale direkte med Certus Takst AS for å få 10 % rabatt. I tilfeller der boligeier avtaler med megler, og megler videreformidler takseringsoppdraget, gis det ikke rabatt. 

bottom of page