top of page
Reklamasjon på kjøp av bolig eller håndverkstjenester

Reklamasjon |
Kjøp av bolig eller 
håndverkstjenester

Ved reklamasjon på kjøp må det utformes en

reklamasjonsrapport | reklamasjonstakst.  Denne byggtekniske rapporten kan være i forbindelse med kjøp av ny bolig etter bustadoppføringslova, kjøp av brukt bolig etter avhendingslova eller og kjøp av håndverktjenester etter håndverkstjenesteloven. Reklamasjonsrapporten  og tar for seg byggteknisk utførelse etter gjeldene krav, forskrifter og påregnelig tilstand.    

Har du kjøpt en bolig med feil,
eller er det for lite opplysninger i salgsoppgaven? 

Reklamasjonsrapport 2023

Har du kjøpt bolig eller håndverkstjeneste med feil?

Les mer om hva en reklamasjonsrapport og reklamasjonstakst er

Hva er en reklamasjon?

Les mer om priser for reklamasjonsrapporter

Pris for Reklamasjonsrapport

Les mer om feil ved kjøp av bolig

Feil ved kjøp av bolig

Les mer om aktuelle temaer som har med en reklamasjonsrapport å gjøre

Reklamasjonsrapport - Aktuelt

Gå til aktuelt for reklamasjonsrapporter
Les mer om nyttige lenker for reklamasjonsrapporter

Reklamasjonsrapport - Nyttige lenker

Har du kjøpt håndverkstjenester med feil? 

Pris reklamasjonsrapport fra 7000 kr

Pris reklamasjonstakst Prisen for reklamasjonstakst kan i noen tilfeller avtales på forhånd eller utføres etter medgått tid. Oppdrag som er mer kompliserte enn først forespeilet, vil kreve mer tid og som en følge av dette koste mer enn pristilbudet. I de fleste tilfeller treffer pristilbudet godt med endelig faktura for oppdraget. Konsulenttjeneste som ikke krever dokumentasjon starter på 4500 kr. Hvis det foreligger feil eller mangelfulle opplysninger i forbindelse med salg av en bolig, eller at det ved kjøp av håndverkstjeneste har feil i henhold til avtale, er det viktig at byggtekniske forhold blir avklart på en skikkelig måte i reklamasjonsrapporten. I tilfeller der en bolig har flere avvik, vil arbeidet med å dokumentere disse feilene på en tilstrekkelig måte, være mer tidkrevende, enn om det er mindre forhold som avdekkes. Det skjer ikke sjelden at omfanget av feil, viser seg å være en del større enn det oppdragsgiver først antydet per telefon eller e-post.

Reklamasjonsrapport vs skaderapport?

Reklamasjonsrapport vs skaderapport? Vær oppmerksom på at det er forskjell på en reklamasjonstakst | reklamasjonsrapport og en skadetakst | skaderapport.

Har du kjøpt bolig eller håndverkstjeneste med feil i asker? 

Hva er en reklamasjon?

Les om hva er en reklmasjon

Hva er en reklamasjon | reklamasjonsrapport | reklamasjonstakst? En reklamasjon er å klage over noe som du har kjøpt. I denne sammenhengen en bolig eller en håndtverkstjeneste. Forhold som det klages på, skal undersøkes av en av en takstmann | takstingeniør. Dette bør være en uavhengig takstmann | takstingeniør, for at reklamasjonsrapporten | reklamasjonstaksten, for at takstrapporten skal bli objektiv.  Takstmann | takstingeniør skal undersøke de faktiske forhold objektivt, også i disse type slike saker. Vi takstmenn | takstingeniører skal ikke la oss påvirke av hvem som er oppdragsgiver | har kontaktet oss for oppdraget, når vi blant annet gjør byggtekniske vurdering og kostnadsberegning av utbedring. Les mer om krav til uavhengighet og hvordan takstmenn | takstingeniører i Norsk takst skal oppføre seg i Etiske retningslinjer.  

Feil opplysninger i salgsoppgave
ved kjøp av bolig?

Les om hva om det er gitt feil opplysninger ved kjøp av boligen

Feil opplysninger ved kjøp av bolig? Har du kjøpt en bolig med feil i forhold til opplysningene som har blitt gitt i salgsoppgave? Etter at Avhendingslova ble endret i 1. januar 2022, har selger og selgers representanter (megler og takstmann | takstingeniør) et mye større ansvar for å gi kjøper riktig og tilstrekkelig informasjon. Det holder ikke lenger å si at boligen selges som den er. Les mer om Avhendingslova ( Lov om avhending av fast eiendom) hos lovdata.no. Det kom også en ny forskrift som forteller hvordan takstmann | takstingeniør skal gjøre undersøkelsene av en bolig i forbindelse ved eierskifte. Forskrift til avhendingslova (Tryggere bolighandel) heter den nye takstforskriften, som enkelte kaller den. Forskriften skal sørge for at det blir gitt tilstrekkelig informasjon til forbrukere | kjøper før et boligkjøp. Om boligsalget er i strid med Avhendingslova og tryggere bolighandel, som for eksempel at det er gitt feil eller manglende informasjon fra selger til kjøper, kan dette være en mangel. Hva som blir ansett som en mangel, er ikke alltid like lett å vite på forhånd. Eksempel på dokumenter som kan inneholde manglende opplysninger eller uriktige opplysninger er: - salgsoppgaven - tilstandsrapporten - selgers egenerklæringsskjema For å finne ut av om det er gitt feil opplysninger, må takstmann | takstingeniør utarbeide en reklamasjonsrapprt. En reklamasjonsrapport er generelt sett en visuell byggteknisk gjennomgang av de forhold som kjøper klager på. Avvik beskrives og vurderes opp mot gjeldende forskrifter, standarder, og gitte opplysninger utover dette (påregnelig tilstand).  Det er ikke opp til takstingeniøren | takstmannen å bevise at et påpekt forhold faktisk er en mangel. Dette er opp til advokatene i slike saker.

Arbeidsområde

Har du kjøpt bolig eller håndverkstjeneste med feil i Bærum? 

Nyttige lenker for tilstandsrapporter

Nyttige lenker for
reklamasjonstakst | reklamasjonsrapport

Har du kjøpt bolig eller håndverkstjeneste med feil i Oslo? 

bottom of page