top of page
Spisestue
Certus Takst AS er medlem av Norsk takst og er godkjent for verditaksering av bolig, tilstandsanalyse av boligeiendom, skadetaksering av byggverk og skjønn. Besøk www.ctas.no for å se hvilke taksttjenester som tilbys. Dette er blant annet tilstandsrapporter ved salg av bolig.
 Certus Takst AS har godkjent Mesterbrev og er i Mesterbrevregisteret som Mesterbrevnemda fovalter.
Certus takst AS er Godkjent våtromsbedrift innenfor takst.

Reklamasjon 
Kjøp av bolig eller 
håndverkertjenester

Certus Takst AS | CTAS utfører reklamasjon på kjøp | reklamasjonsrapporter, innenfor Oslo og Viken

Ved reklamasjon på kjøp, må det utformes en reklamasjonsrapport eller reklamasjonstakst. Denne byggtekniske takstrapporten kan være i forbindelse med kjøp av ny bolig etter bustadoppføringslova, kjøp av brukt bolig etter avhendingslova eller kjøp av håndverkertjenester etter håndverkertjenesteloven. 

Reklamasjonsrapporten tar for seg byggteknisk utførelse etter gjeldene krav, forskrifter, anvisninger, standarder og påregnelig tilstand, men tar ikke stilling til skyld.

Har du kjøpt en bolig med feil,
eller er det for lite opplysninger i salgsoppgaven? 

Reklamasjonsrapport 2023

Har du kjøpt bolig eller håndverkstjeneste med feil?

Les mer om hva en reklamasjonsrapport og reklamasjonstakst er

Hva er en reklamasjon?

Les mer om priser for reklamasjonsrapporter

Pris for Reklamasjonsrapport

Les mer om feil ved kjøp av bolig

Feil ved kjøp av bolig

Les mer om aktuelle temaer som har med en reklamasjonsrapport å gjøre

Reklamasjonsrapport - Aktuelt

Gå til aktuelt for reklamasjonsrapporter
Les mer om nyttige lenker for reklamasjonsrapporter

Reklamasjonsrapport - Nyttige lenker

Har du kjøpt håndverkertjenester med feil? 

Pris reklamasjonsrapport fra 7000 kr

Pris Reklamasjonsrapport | Certus Takst AS | ctas.no

Pris reklamasjonstakst | reklamasjonsrapport Prisen for en reklamasjonstakst | reklamasjonsrapport kan i noen tilfeller avtales på forhånd eller utføres etter medgått tid. Oppdrag som er mer kompliserte enn først forespeilet, vil som regel kreve mer tid, og som en følge av dette koste mer enn midre oppdrag. I de fleste tilfeller treffer pristilbudet godt med endelig faktura for oppdraget. Konsulenttjeneste som ikke krever dokumentasjon starter på 4500 kr. Hvis det foreligger feil eller mangelfulle opplysninger i forbindelse med salg av en bolig, eller at det ved kjøp av håndverkstjeneste har feil i henhold til avtale, er det viktig at byggtekniske forhold blir avklart på en skikkelig måte i reklamasjonsrapporten. I tilfeller der en bolig har flere avvik, vil arbeidet med å dokumentere disse feilene på en tilstrekkelig måte, være mer tidkrevende, enn om det er mindre forhold som avdekkes. Det skjer ikke sjelden at omfanget av feil, viser seg å være en del større enn det oppdragsgiver først antydet per telefon eller e-post.

Reklamasjonsrapport vs skaderapport?

Reklamasjonsrapport vs skaderapport

Reklamasjonsrapport vs skaderapport? Vær oppmerksom på at det er forskjell på en reklamasjonstakst | reklamasjonsrapport og en skadetakst | skaderapport.

Har du kjøpt bolig eller håndverkertjeneste med feil i Asker? 

Hva er en reklamasjon?

Les om hva er en reklmasjon

Hva er en reklamasjon | reklamasjonsrapport | reklamasjonstakst? En reklamasjon er å klage over noe som du har kjøpt. I denne sammenhengen en bolig eller en håndtverkstjeneste. Forhold som det klages på, skal undersøkes av en av en takstmann | takstingeniør. Dette bør være en uavhengig takstmann | takstingeniør, for at reklamasjonsrapporten | reklamasjonstaksten, for at takstrapporten skal bli objektiv.  Takstmann | takstingeniør skal undersøke de faktiske forhold objektivt, også i disse type slike saker. Vi takstmenn | takstingeniører skal ikke la oss påvirke av hvem som er oppdragsgiver | har kontaktet oss for oppdraget, når vi blant annet gjør byggtekniske vurdering og kostnadsberegning av utbedring. Les mer om krav til uavhengighet og hvordan takstmenn | takstingeniører i Norsk takst skal oppføre seg i Etiske retningslinjer.  

Feil opplysninger i salgsoppgave
ved kjøp av bolig?

Les om hva om det er gitt feil opplysninger ved kjøp av boligen

Feil opplysninger ved kjøp av bolig? Har du kjøpt en bolig med feil i forhold til opplysningene som har blitt gitt i salgsoppgave? Etter at Avhendingslova ble endret i 1. januar 2022, har selger og selgers representanter (megler og takstmann | takstingeniør) et mye større ansvar for å gi kjøper riktig og tilstrekkelig informasjon. Det holder ikke lenger å si at boligen selges som den er. Les mer om Avhendingslova ( Lov om avhending av fast eiendom) hos lovdata.no. Det kom også en ny forskrift som forteller hvordan takstmann | takstingeniør skal gjøre undersøkelsene av en bolig i forbindelse ved eierskifte. Forskrift til avhendingslova (Tryggere bolighandel) heter den nye takstforskriften, som enkelte kaller den. Forskriften skal sørge for at det blir gitt tilstrekkelig informasjon til forbrukere | kjøper før et boligkjøp. Om boligsalget er i strid med Avhendingslova og tryggere bolighandel, som for eksempel at det er gitt feil eller manglende informasjon fra selger til kjøper, kan dette være en mangel. Hva som blir ansett som en mangel, er ikke alltid like lett å vite på forhånd. Eksempel på dokumenter som kan inneholde manglende opplysninger eller uriktige opplysninger er: - salgsoppgaven - tilstandsrapporten - selgers egenerklæringsskjema For å finne ut av om det er gitt feil opplysninger, må takstmann | takstingeniør utarbeide en reklamasjonsrapprt. En reklamasjonsrapport er generelt sett en visuell byggteknisk gjennomgang av de forhold som kjøper klager på. Avvik beskrives og vurderes opp mot gjeldende forskrifter, standarder, og gitte opplysninger utover dette (påregnelig tilstand).  Det er ikke opp til takstingeniøren | takstmannen å bevise at et påpekt forhold faktisk er en mangel. Dette er opp til advokatene i slike saker.

Feil areal i salgsoppgave |
Arealavvik | Arealsvikt.

Feil i salgsoppgave, arealavvik, arealsvikt.

Feil areal i salgsoppgave | Arealavvik | arealsvikt. Kravene til hva som anses som arealsvikt og mangel i henhold til Avhendingslova, ble betydelig skjerpet fra 1. januar 2022. Tillatt arealavvik var ikke tidligere definert i lovverk eller i noen forskrift. Det var i praksis en varierende rettspraksisen når det gjaldt prosentvis feil areal, som lå til grunn for om feil opplysninger angående areal, ble ansett som en mangel eller ikke. Etter 1. januar 2022 kan arealavviket i henhold til Avehendingslova § 3.3 Arealsvikt, ikke være større enn 2% og minimum 1 m² av det det totale bruksarealet | BRA. For en leilighet med totalt for eksempel 50 m² bruksareal | BRA, kan en mangel som følge av arealsvikt bli relativt raskt gjeldene ved et eierskifte, om en ikke er nøye med arealberegningen av boligen. Frem til revisjonen av NS 3940 blir tatt i bruk av takstmenn | takstingeniører | bygningssakkyndige og andre aktører i boligbransjen, vil Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling, fortsatt være gjeldende.

Arbeidsområde

Har du kjøpt bolig eller håndverkstjeneste med feil i Bærum? 

Nyttige lenker for tilstandsrapporter

Nyttige lenker for
reklamasjonstakst | reklamasjonsrapport

Har du kjøpt bolig eller håndverkstjeneste med feil i Oslo? 

bottom of page