top of page

Takst av bolig i Oslo og Viken

Certus Takst AS -.Takst av bolig i Oslo og Viken, Asker, Bærum og Drammen. Bildet er len bygning tegnet av KI

Certus - Trygg | Sikker

Takst - Taxare | Taksere | fastsette en tings verdi 

Certus Takst AS er sertifisert hos Norsk Takst.
Certus Takst AS er godkjent Mesterbedrift.
Certus Takst AS er Godkjent våtromsbedrift

Taksering betyr å fastsette en verdi på en ting eller et objekt. Opprinnelig stammer ordet fra det latinske ordet taxare.  Ordet takst brukes som en fellesbetegnelse av forbrukere, til alle typer takst på bolig eller boligtakst. De forskjellige boligtakstene har forskjellig formål.

Om | Certus Takst AS

Takstfirma i Asker

Certus Takst AS er en takstbedrift i Asker, som utfører takstoppdrag i Oslo, Viken, Asker, Bærum og Drammen.

Certus Takst AS Office.jpg

Takstmann | takstingeniør

Takstmann Oslo | Asker | Bærum | Drammen

Takst kan være mer enn å sette verdi på en bolig, taksere en skade eller gjennomføre befaringsoppdrag i forbindelse med kjøp og salg av boliger.

 

En takstmann | takstingeniør kan levere byggetegninger til boligsalg eller byggesak, gjennomføre inspeksjon med drone eller tilby andre konsulentoppdrag innenfor boligtakst. 

Takst på bolig | boligtakst

Taksering betyr å fastsette en verdi på en ting eller et objekt. Opprinnelig stammer ordet fra det latinske ordet taxare. 

 

Ordet takst brukes som en fellesbetegnelse av forbrukere, til alle typer takst på bolig eller boligtakst. De forskjellige boligtakstene har forskjellig formål.

Tjenester for takst av bolig utføres i områdende rundt Oslo og deler av Viken fylke, som blant annet Asker, Bærum, Drammen. Selv om Certus Takst AS generelt sett utfører oppdrag i disse områdene, kan det bestilles takst også utenfor disse områdene. Kontakt for bestilling av takst | takstmann. 

Trenger du takst på bolig | boligtakst ?

Kjøp og salg av bolig

Kjøp av bolig

Ved kjøp av ny bolig, gjennomføres det ofte en forhåndsbefaring av boligen før bolig overtas av eier.

Ca. ett år etter at boligen har blitt overtatt, gjennomføres en ettårsbefaring av bolig. Denne befaringen skal i likhet med forhåndsbefaringen og overtakelsen, se til at det ikke er feil eller at det har oppstått større feil på boligen underveis.

Certus Takst AS - Takst på bolig ved kjøp og salg.Kjøp og s

Forhåndsbefaring
 

Et befaringsoppdrag som har til hensikt å undersøke boligens kvalitet før overtakelse. 

Overtakelse
 

Et befaringsoppdrag som i likhet med forhåndsbefaringen, hvor hensikten er undersøke boligens kvalitet, og se til at eventuelle feil fra forbefaringen er utbedret. 

Ettårsbefaring
 

Et befaringsoppdrag som har til hensikt å undersøke om boligens kvalitet har blitt svakere enn ved overtakelsen, sett bort fra slitasje som følge av bruk. 

Befaringsrapport | Reklamasjonsrapport
 

En befaringsrapport inneholder byggteknisk informasjon, sett opp mot kjøp av bolig eller håndverkertjenester. 

Feil i våtrom
 

En befaringsrapport som inneholder byggteknisk informasjon, ved feil i våtrom (bad, vaskerom og dusjrom), 

Feil - Kjøp av bolig eller håndverkertjenester

I tilfeller der det avdekkes feil ved kjøp av bolig eller ved kjøp av håndverkertjenester, kan det bli aktuelt å utforme en befaringsrapport, som viser til de registrere avvikene/feilene ved boligen.


En slik rapport har flere navn og kalles blant annet for en befaringsrapport, reklamasjonsrapport eller reklamasjonstakst. Rapporten beskriver, og vurderer utførelsen og er det byggtekniske dokumenten i forbindelse med reklamasjon på boligkjøp eller ved kjøp av håndverkertjenester.

 

En vanlig befaringsrapport innenfor kjøp av håndverkertjenester, er undersøkelser som har med feil utførelse i våtrom (bad, vaskerom og dusjrom) å gjøre.

 

Reklamasjonsrapporter eller befaringsrapporter kan ligne på skaderapporter for bolig, men inneholder mye mer informasjon knyttet til forskriftskrav, preaksepterte ytelser, forhåndsdokumenterte løsninger.

Tilstandsrapport - Salg av bolig

Ved salg av bolig er det vanlig å utarbeide en takst for boligsalg. Taksten for en slik boligsalgrapport, heter tilstandsrapport.   

Certus Takst AS - Tilstandsrapport ved salg av bolig

Verditakster

Et av formålene med en taksten kan være å motta en verdi på en eiendom eller deler av en eiendom. I slike tilfeller er det flere typer verditakster som kan være aktuelle, og verditakstene vil være utformet, med tanke på, hva slags type verditakst det er behov for.

 

De forskjellige verditakstene har hver sin utforming i en takstrapport, og kommer blant annet som:

  • Verditakst før oppføring av bygning - Forhåndstakst

  • Verditakst tomt - Tomtetakst

  • Verditakst bolig - Boligtakst

  • Verditakst for boligsalg -Tilstandsrapport med markedsverdi

Certus Takst AS - Verditakster for bolig

Takst i Viken - 
Asker, Bærum, Drammen og Omegn

Certus Takst AS | CTAS er takseringsbedrift | takstfirma i Asker som sertifisert hos Norsk takst, Mester og Godkjent våtromsbedrift.

Takseringsbedriften utfører takster og utarbeider takstrapporter i Oslo, Asker, Bærum og Drammen.  Ved forespørsel kan også det bestilles oppdrag utenfor disse områdene.

Bestill takst utenfor Oslo og Viken (Asker, Bærum og Drammen)

bottom of page