top of page
Certu Takst -Takst av bolig og eiendom i Oslo, Asker og Bærum og Drammen

Takst av bolig og eiendom i Oslo | Drammen | Asker og Bærum

Certus Takst er en takseringsbedrift i Asker, som utfører takseringsoppdrag innen takst av bolig i Oslo og Akershus (Asker og Bærum), samt Drammen. 

01 - Tjenester | Boligtakst

Tjenester innen takst av bolig

01.1 - Takst for kjøp av ny bolig

5500 kr

Befaringsoppdrag uten rapport

12 000 kr

Befaringsoppdrag med rapport

Takst ved kjøp av bolig, er et befaringsoppdrag som handler om å bistå kjøper 
før, under og etter kjøp og overtakelse av ny bolig. Disse takseringsoppdragene er:

 • Forhåndsbefaring | forbefaring (før).

 • Overtakelse (under). 

 • Ettårsbefaring (etter).

 • Befaringsrapport | Reklamasjon ved kjøp av bolig (etter overtakelse).

I tillegg til bistand av kjøpe av ny bolig, vil befaringsoppdrag også omfatte kjøp av håndverkertjenester.

Certus Takst - Befaringsoppdrag en undersøkende takst av bolig
Certus Takst - Tilstandsrapport en takst for salg av bolig

01.2 - Takst for salg av bolig

7500 kr

Leilighet

16 000 kr

Enebolig med mer

Boligtaksten som benyttes i forbindelse med salg av boliger, er i dag en tilstandsrapport.

Prisen for en tilstandsrapporten inkluderer:

 • Arealmåling​​ av bolig, bod og garasje:

  • BRA-i | Internt bruksareal
  • BRA-e | Ekstern bruksareal
  • BRA-b | Innglasset balkong​
  • TBA | Terrasse- og balkongareal​

  • ALH | Areal med lav himlingshøyde

  • GUA | Gulvareal

 • Tilstandsvurdering av bygningsdeler i bolig

Komplett prisliste finner du under - Tilstandsrapport | Boligtakst for tryggere bolighandel

01.3 - Verditakster for bolig og eiendom

7000 kr

Verditakster

2500 kr

Tilleggtjeneste

Verditakster utarbeides i forbindelse med verdisetting av tomter, boliger, eiendommer, oppføring av boliger og som en tilleggstjeneste til tilstandsrapporter. ​

 • Forhåndstakst.

 • Tomtetakst.

 • Verdi- og lånetakst.

 • Tilstandsrapport med markedsverdi.

Certus Takst - Reklamasjon ved kjøp av håndverkertjenester
Certus Takst - Andre takstoppdrag

01.4 - Andre takstoppdrag | boligtakster

5500 kr

Andre oppdrag

Avtale

Avtalepris eller timepris 

Andre takstoppdrag er en samleside av flere typer takseringsoppdrag, deriblant:

 • Reklamasjon på håndverkertjenester.​​

 • Skade på bolig | Skaderapport.

 • Energirådgivning.

 • Byggetegninger | Tegninger for takst.

 • Arealmåling.

 • Inspeksjon med drone.

02 - Om

Certus Takst

Certus Takst er Godkjent våtrombedrift, Mesterbedrift og medlem av Norsk takst, Norges største bransjeorganisasjon for takstforetak og takstingeniører.

Kontorbygningshallen

Hva sier kundene?

“Leverer en veldig profesjonell og god tjeneste”

Per Ole var veldig hyggelig, samarbeidsvillig og flink. Gir god veiledning og informasjon. Fornøyelig opplevelse som det ikke er noe å utsette på.

“Slik skal det gjøres”

Tok kontakt med Certus Takst etter å ha lest andres tilbakemeldinger.
Vi fikk utarbeidet en grundig reklamasjonsrapport med utbedringsmetode og kostnadsberegning. Vi ble ikke skuffet.

“Takstmann i toppklasse”

Seriøs og grundig takstmann som yter det lille ekstra for kunden. Anbefales på det sterkeste.

02.2 - Kompetanse

Utdanning, godkjenninger og sertifiseringer

Certus Takst er medlem av Norsk takst

Norsk takst

Certus Takst er godkjent våtromsbedrift for takst

BVN | Byggebransjens våtromsnorm

Certus Takst er Mester og medlem av Mesterbrevnemda

Mester

Fagskoleingeniør

Certus Takst er medlem av NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon

NITO | Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon

03 -Takstnyheter og takstartikler

Nyheter og artikler

Nyheter og artikler er skrevet at Certus Takst AS.

Certus Takst - Nyheter og artikler

04 -FAQ

Spørsmål og svar om takst

 • Hva er spørsmål og svar?
  Spørsmål og svar om takst er et hjelpemiddel for å finne svar på spørsmål, som ofte blir stilt angående takst, taksering og takseringstjenester. Ta kontakt per e-post om det mangler spørsmål, som du ønsker svar på.
 • Hvordan bestiller jeg takst av Certus Takst?
  Du kan kontakte Certus Takst via e-post eller telefon, for å avklare hva slags type boligtakst du trenger. Forespørsler angående bestilling av boligtakst, må sendes per e-post og vil bli besvart med et pristilbud. Pristilbudet må aksepteres før det kan avtales tidspunkt for en undersøkende befaring. Det kan være at ytterligere informasjon vil bli etterspurt for å kunne gi et mest mulig riktig pristilbud. Kontakt Certus Takst for pristilbud eller bestilling av takst.
 • Hvor utfører Certus Takst takseringsoppdrag?
  Certus Takst utfører for det meste takseringsoppdrag i Oslo, Drammen, Asker og Bærum, men det kan også avtales takstoppdrag utenfor disse områdende, om det er ønskelig at Certus Takst skal gjennomføre takseringsoppdraget og utarbeide takstrapporten.
 • Hva er en takst?
  Takst betyr å fastsette en verdi på en ting eller et objekt. Opprinnelig stammer ordet fra det latinske ordet taxare. Ordet takst i forbindelse med bolig og eiendom brukes som en fellesbetegnelse av forbrukere, til de fleste typer takst på bolig. Denne taksten blir også kalt for en boligtakst. Boligtaksten bør gjennomføres av en takstingeniør | takstmann, som har kompetanse innen bolig og eiendom. Når du skal bestille en boligtakst, er det viktig at du bestiller den boligtaksten du er ute etter, slik at du mottar en takstrapport som besvarer oppgaven/mandatet du gir. For å sikre at du bestiller riktig type takst på bolig, kan du kontakte Certus Takst per e-post eller telefon.
 • Hvor mye koster en takst?
  Hvor mye en takst vil koste koster, varierer ut fra hva slags type takst som ønskes, hvor i landet taksten bestilles og hvilke undersøkelser som må gjennomføres og dokumenteres i utarbeidelse av takstrapporen eller takstoppdraget. For eksempel er det fastpris på tilstandsrapporter (takstrapport for eierskifte) og verditakster, mens et befaringsoppdrag i forbindelse med en reklamasjonsrapport, vil faktureres etter medgått tid.
 • Hva er en elektronisk takst | e-takst?
  En e-takst / elektronisk takst brukes til å sette en verdi på en bolig. Denne taksten blir vurdert ut ifra størrelsen på boligen, beliggenhet, standard, alder og sammenlignbare salg i området. E-taksten beregnes i et dataverktøy som inneholder salgsinformasjon av alle boliger på det åpne markedet, og hva de har blitt solgt for. Informasjonen som er tilgjengelig oppdateres daglig. Denne boligdatabasen heter Eiendomsverdi og eies av flere av de største aktørene i boligmarkedet, der DNB, Sparebank 1, Eika Boligkreditt og Nordea eier ¼ hver av aksjene. Viktig å merke seg at en e-takst ikke er det samme som en verditakst fra takstingeniør / takstmann, som er en mer omfattende gjennomgang av boligen.
 • Hva er en takstmann | takstingeniør?
  Takstmann er et yrke som blant annet handler om å sette verdi og vurdere byggteknisk utførelse, sett opp mot et gitt referansenivå. For privatpersoner benyttes takstmannen som oftest i forbindelse med tilstandsrapporter eller verditakster. Ordet takstmann er skiftet til den kjønnsnøytrale tittelen takstingeniør. Det er allikevel slik at de aller fleste forbrukere uansett alder fortsatt benytter tittelen takstmann. Dette vil endres med tiden.
 • Er takstingeniør | takstmann en beskyttet tittel?
  De aller fleste forbrukere har inntrykket av at en må være utdannet for å være en takstmann | takstingeniør. Dette stemmer ikke., da takstmann | taktingeniør ikke en beskyttet yrkestittel. Det vil si at hvem som helst kan kalle seg for en takstmann eller takstingeniør, uten noen form takstutdanning. Certus Takst er medlem av Norsk Takst og har gjennomgått takstutdanning hos NEAK. Denne takstutdanningen er Norges strengeste og beste utdanning for takstmenn og takstingeniører. Som medlem hos Norsk takst er det også krav til etterutdanning via obligatoriske kurs. Du kan lese mer om hvilken takstutdanning og kurs Certus Takst har under Om Certus Takst.
 • Hva er en bygningssakkyndig?
  Den tredje tittelen som benyttes for personer som undersøker boliger er bygningssakkyndig. Bygningssakkyndig nevnes i Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel), eller i takstforskriften som enkelte liker å kalle forskriften. ​ Hvem som helst kan bruke tittelen bygningssakkyndig og de andre titlene. Dette er fordi takstmann, takstingeniør eller bygningssakkyndig ikke er noen beskyttet yrkestittel. Det finnes forskjellig takstutdanning og kurs fra forskjellige tilbydere og takseringsforbund.
bottom of page