Brun hytte av tre

Tilstandsrapport NS 3600
 

Pris fra 9500 kr

Hvitt hus på en åker

Reklamasjonsrapporter

Pris etter avtale eller medgått tid

Gård med tak

Bistand ved boligkjøp

Forbefaring / overtakelse

 

Pris fra 5500 kr

Eldre gård

Tegninger

Pris etter avtale

Slitent gård

Verditakst

Pris fra 6000 kr

Lite hus på plen

Andre oppdrag

Pris etter avtale

Tilstandsrapport bolig

En tilstandsrapport utføres av en takstmann og er en takstrapport som beskriver boligens tekniske tilstand, hvor bygningsdeler blir vurdert ut i fra et gitt referansenivå og gitt en tilstandsgrad.

house-1875850_edited.jpg
rustic-cabin-1725264.jpg

Verditakst

Interessert i å vite hva boligen din er verdt ?

Verditakst er en beregning av eiendommens verdi/markedsverdi. Verditakst kan brukes når du lurer på hvor mye kan jeg låne til bolig, refinansiere eller ved oppgjør som arv eller skilsmisse.

Bistand ved boligkjøp

Ved kjøp av ny bolig kan det lønne seg å få bistand av en takstmann under visning, forbefaring eller overtakelse ved boligkjøp. Hjelp til å undersøke bolig på visning eller påse at ny bolig er bygget etter avtalt kjøpekontrakt og gjeldende krav. 

building-1245984.jpg

Tegninger

Å endre et rom fra en type bruk til en annen, kan være søknadspliktig til kommunen. En typisk søknadspliktig bruksendring, er å gjøre om en bod til et oppholdsrom eller gjøre om en bod til en del av et oppholdsrom.

Endring av bygningens fasader kan også være søknadspliktig tiltak til kommunen, avhengig av kommune og retningslinjer.

- Hjelp ved avslag av tidligere innsendt byggesøknad.

- Hjelp til utforming av redegjørelser/svarbrev.

- Byggetegninger med plantegninger, snitt-tegninger og fasader.

shed-336505.jpg
house-5148865_edited.jpg

Andre oppdrag

Reklamasjon.

Arealmåling av bolig.

Planskisser med eller uten mål. 

Konsulenttjenester.