top of page
Certus takst AS er Godkjent våtromsbedrift innenfor takst.
Certus Takst AS er medlem av Norsk takst og er godkjent for verditaksering av bolig, tilstandsanalyse av boligeiendom, skadetaksering av byggverk og skjønn. Besøk www.ctas.no for å se hvilke taksttjenester som tilbys. Dette er blant annet tilstandsrapporter ved salg av bolig.
 Certus Takst AS har godkjent Mesterbrev og er i Mesterbrevregisteret som Mesterbrevnemda fovalter.

Takst av bolig og eiendom i Oslo og Viken

Certus Takst AS | CTAS utfører taksering innen taksering av bolig | boligtakst og eiendom | eiendomstakst i Oslo og Viken, Asker og Bærum, Drammen og Omegn.

 

Sertifisert takstmann | takstingeniør hos Norsk takst.

Certus Takst

Certus - Trygg | Sikker

Takst | Taxare | Taksere - fastsette en tings verdi  

Bestill boligtakst i Oslo og Viken | ctas.no

Oslo | Viken | Asker | Bærum | Drammen

Boligtakst og eiendomstakst er begreper som brukes om takstrapporter som inneholder en verdisetting av boliger og eiendommer. For forbrukere flest er ofte en boligtakst en fellesbetegnelse for ulike takseringsoppdrag.
Det finnes ulike typer takst, som blant annet verditakst, tomtetakst, forhåndstakst, tilstandsrapport og e-takst. Disse takstene gir ulik informasjon om boligens verdi, tekniske tilstand, skader og eventuelle feil og byggefeil. 

Takstene brukes til ulike formål, som kjøp, salg, refinansiering, arveoppgjør, samlivsbrudd eller skatt. Prisen på en takst varierer avhengig av boligens størrelse, type og beliggenhet. For forbrukere flest er ofte en boligtakst en fellesbetegnelse for forskjellig type takseringsoppdrag.

Certus Takst AS | CTAS er godkjent takstingeniør | takstmann / sertifisert av Norsk takst og utfører grundige og objektive vurderinger av boliger, med fokus på uavhengighet. 

Boligtakst og eindomstakst utføres i Oslo og Viken. Asker, Bærum, Drammen og Omegn.

Tilstandsrapport

Byggetegninger

Forhåndsbefaring

Reklamasjonsrapport

Forhåndstakst

Overtakelse

Skaderapport

Tomtetakst

1. års befaring

Arealberegning

Verditakst

Droneinspeksjon

Trenger du takst | taksering eller takstrapport?

Hva er takst | taksering?

Takst og taksering | ctas.no

Hva er takst | taksering? Taksering betyr å fastsette en verdi på en ting eller et objekt. Opprinnelig stammer ordet fra det latinske ordet taxare. Når vi bruker ordet takst, er det som oftest takst av bolig | boligtaksering | boligtakst og takst av eiendomg | eiendomstaksering de fleste forbinder med takst. En boligtakst eller eiendomstakst har som formål å sette en verdi på en fast eiendom. Disse takstene kan bli utført som blant annet en: - forhåndstakst - verditakst tomt / tomtetakst - verditakst bolig / boligtakst. - tilstandsrapport med markedsverdi ​Det er forskjellige regler for hvordan de ulike takstene bør inneholde av nødvendig informasjon. Medlemmer i Norsk takst har retningslinjer for hvordan takstene skal gjennomføres. Medlemmer av Nors takst har også etiske retningslinjer og setter premisser som nødvendig objektivitet i utforming av takstrapporter og gjennomføringen av takstoppdraget som helhet. Certus Takst AS utfører forskjellige type takster i Oslo og Viken, Asker og Bærum, samt Drammen og Omegn.

Hva er elektronisk takst | e - takst | etakst ?

Hva er etakst | e - takst | elektronisk takst? En e - takst brukes til å sette en verdi på en bolig. Denne taksten blir vurdert ut ifra størrelsen på boligen, beliggenhet, standard, alder og sammenlignbare salg i området. E-taksten beregnes i et dataverktøy som inneholder salgsinformasjon av alle boliger på det åpne markedet, og hva de har blitt solgt for. Informasjonen som er tilgjengelig oppdateres daglig. Denne boligdatabasen heter Eiendomsverdi og eies av flere av de største aktørene i boligmarkedet, der DNB, Sparebank 1, Eika Boligkreditt og Nordea eier ¼ hver av aksjene. En etakst er ikke det samme som en verditakst. En verditakst utformes av en takstmann og er dypere gjennomgang av boligen, før taksten blir satt.

Hva er forskjellen mellom en e-takst, verditakst og en tilstandsrapport?

Hva er forskjellen på en e-takst, verditakst og tilstandsrapport? Huseierne forklarer forskjellen på en e-takst, verdivurdering og en tilstandsrapport. Informasjonen om tilstandsrapport er ikke lenger gjeldenede ved salg av boliger etter 1. januar 2022. Opplysningene i om en boligsalgsrapport er mer likt kravene til tilstandsrapporter som utformes ved eierskifte i dag.

Trenger du takstmann | takstingeniør | bygningssakkyndig?

Kontakt
Certus Takst AS

1387 Asker

Risengveien 16A, 1387 Asker

Ring Certus Takst

917 90 107

Send e - post til Certus takst

Meldingen er sendt

bottom of page