top of page
  • Per Ole Bjørnstad

Planskisse og plantegning med mål

Oppdatert: 23. des. 2023
Gå direkte til innholdet i artikkelen:


  1. ​Eksempel på en planskisse og plantegning med mål.

  2. Er omgjøring fra oppbevaringsrom til oppholdsrom søknadspliktig?

  3. Hvorfor bør takstingeniør | takstmann tegne planskisse | plantegning?

Planskisse og plantegning

Å få med en målsatt planskisse til tilstandsrapport i forbindelse med salg av bolig. En slik planskisse bidrar til at de som har interesse av boligen, får ytterligere informasjon om boligens utforming og rommenes ca. størrelse.

Det finnes ikke noen direkte krav til hvordan en planskisse | illustrasjon som viser boligen skal se ut, eller hva denne illustrasjonen må inneholde av informasjon. Tegningen er også en illustrasjon der avvik kan forekomme.


Mange kaller denne type illustrasjonstegning for en plantegning, selv om en plantegning er en annen type tegning, som har fastsatte krav til utforming. Plantegning er allikevel navnet som ofte benyttes som en illustrasjon ved boligsalg. Derfor har denne artikkelen også benyttet ordet plantegning.

En plantegning er i utgangspunktet en teknisk tegning i som følger en byggesøknad, der kommunen setter krav til utforming. Blant annet er det krav til at plantegningen tegnes i målestokk 1:100 og inneholder relevante mål. Les mer om krav til tegninger i en byggesøknad hos Oslo kommune.

Eksempel på en planskisse og plantegning med mål

Eksempel på planskisse, plantegning med mål er tegnet av Certus Takst AS | CTAS. Planskisser og plantegninger kan utformes med forskjellige farger, mållinjer og detaljeringsgrad. Det er kun fantasien som setter grenser for tegninger som lages i ArchiCad eller lignende tegneverktøy for arkitekter. Disse tegneprogrammene kan ikke sammenlignes med enkle tegneprogram, som kun har til formål å lage enkle plantegninger eller planskisser i 2D.

Eksempel på hvordan en planskisse utført av Certus takst kan se ut
Eksempel på planskisse | plantegning er tegnet av Certus Takst AS | CTAS.Er omgjøring fra oppbevaringsrom til oppholdsrom søknadspliktig?

Omgjøring fra et s-rom til et p-rom er en søknadspliktig bruksendring til kommunen. Det skjer ikke så ofte at eier av en bolig ønsker å gjøre om et oppholdsrom til et oppbevaringsrom, men en slik omgjøring fra S-rom | tilleggsdel til P-rom | Hoveddel, er også en søknadspliktig bruksendring til kommunen. Les mer om Hva er en bruksendringer? hos Direktoratet for byggkvalitet / DIBK.

I en byggesak benyttes begrepene hoveddel og tilleggsdel om de samme rommene.
Hvorfor bør takstingeniør | takstmann tegne planskisse | plantegning?


 

Artikkelforfatter:

Artikkelen er skrevet av Per Ole Bjørnstad, daglig leder i Certus Takst AS.

Innholdet i innlegget er kun en mindre utvalgt del av et mer omfattende informasjon, og det anbefales derfor å lese de lenkene som er lagt ved gjennom artikkelen i sin helhet. Slik at leseren sitter igjen med et objektiv syn på temaet i innlegget.


댓글


bottom of page