top of page

Forhåndstakst -
Fremtidig verdi av bolig 

Certus Takst AS - Forhåndstakst Asker og Bærum

Forhåndstakst i Asker og Bærum

Certus Takst AS | CTAS er sertifisert hos Norsk takst og er et takstfirma i Asker som utarbeider forhåndstakst i områdene i og rundt Asker og Bærum.  

En forhåndstakst er en type takst som brukes, for å vurdere fremtidig verdi av et byggverk. 

Certus Takst AS er sertifisert hos Norsk Takst.
Certus Takst AS er godkjent Mesterbedrift.
Certus Takst AS er Godkjent våtromsbedrift

Hva er en forhåndstakst?

En forhåndstakst er en objektiv og uavhengig vurdering, som brukes til å vurdere fremtidig verdi av et byggverk i dagens marked. Forhåndstaksten blir brukt i forbindelse med opptak av et byggelån, for å kunne gjennomføre og realisere et planlagt byggeprosjekt. Disse byggene kan være et nybygg, tilbygg eller påbygg. 

Certus Takst AS tilbyr forhåndstakst av nybygg, tilbygg og påbygg i Asker og Bærum.

Nybygg

Av de forskjellige type byggverk og bygninger, er det nybygg det oftest ønskes å gjennomført en forhåndstakst av. Oppføring av et nybygg er enten en helt ny bolig, på en tomt som ikke har blitt utnyttet, eller at det eksisterer allerede en annen bygning på tomten, men at denne skal rives, til fordel for den nye. 

Tilbygg og påbygg

Tilbygg og påbygg er tiltak som kommer i tillegg til den bygningen som allerede er ført opp på eiendommen. Disse tiltakene har stor variasjon i kompleksitet og de økonomiske rammene i prosjektet.

Markedsverdi av bolig

Å sette en verdi etter dagens marked, betyr at det er dagens tomtepris, dagens byggtekniske verdi og dagens svingninger i boligmarkedet, samt andre generelle økonomiske variabler som har betydning for en markedsverdi i forhåndstakst, som for eksempel boliglånsrente og fremtidsutsikter i boligmarkedet. 

Etter at byggverket, bygningen og boligen er ferdigstilt, kan det bestilles en verditakst av bolig etter forhåndstakst.

Pris for forhåndstakst i Asker og Bærum

Prisen for en forhåndstakst prises etter standardiserte prislister. Dette bidrar til at du får en bedre oversikt, over hva du totalt kan forvente å betale for forhåndstaksten. Prisliste forhåndstakst, finner du sammen med andre og forskjellig type verditakst for bolig. For å gjøre enklest mulig for deg, er det laget en nedlastbar prisliste forhåndstakst. Her kan se hva prisen for en forhåndstakst i Asker og Bærum.

Prisen for forhåndstakst er enkel å forstå, forutsigbar og konkurransedyktig!

Forskjellige verditakster

De forskjellige typene av verditakster, kan være vanskelig for forbrukere å skille og orientere seg i.

Andre type verditakster som finnes og utføres i Oslo, Viken, Asker, Bærum, Drammen og Omegn er blant annet: 

Ta kontakt med Certus Takst AS | CTAS, om du er usikker på hva slags type takst du er på utkikk etter.  

bottom of page