top of page

Skade på bolig -
Skaderapport

Skade på bolig. Skaderapport og skadetakst

Uavhengig skaderapport -
Oslo, Asker, Bærum og Drammen

Skaderapport brukes i forbindelse med skade på bolig. Enten for forsikringsselskap eller forsikringstaker | forbruker. Bestill uavhengig skaderapport. av Certus Takst AS 

Takstrapporten som benyttes ved skade på bolig, omtales både som en skaderapport og en skadetakst. Skadeoppdrag utføres i Oslo og Viken., Asker, Bærum og Drammen.

Skaderapport - Årsak, omfang, utbedringsmetode og utbedringskostnad

Om du får en boligskade | skade på bolig eller eiendom, må skaden undersøkes nærmere.

Skaderapporten skal inneholde:

  • Skadeårsak | Årsak til skaden

  • Skadeomfang | Omfanget av skaden på boligen | bygningen

  • Utbedringsmetode for å få boligen eller bygningen tilbake til den stand, som før skaden inntraff. 

  • Utbedringskostnad | Estimerte kostnader for å reparere bygningen eller bygningen eller bygningsdeler i boligen.

I noen tilfeller er det ønsket styrt utbedring av skaden på boligen. Noe som betyr at skadetakstmannen må følge opp arbeidet med utbedring eller gjenoppbygging av skaden.

Pris skaderapport | skadetakst

Pris skaderapport | skadetakst 8000 kr

Hva er prisen for en skaderapport | skadetakst?

Pris for skaderapporter | skadetakstmann har fastpris som inkluderer:

  • 1 befaring 

  • Skaderapport 

Kalkulasjon og oppfølging av skade | skadeoppfølging, faktureres etter medgått tid 1750 kr. pr. time 

Kjøring, bom og parkering kommer i tillegg.

Boligskade | Skadetakst bolig
- Hvem skriver skaderapporten?

Hvem som kommer for å undersøke skaden på boligen din og som utformer skaderapporten, er enten hentet inn i regi av forsikringsselskapet du har boligforsikringen | bygningsforsikringen din, eller du kan hente inn noen til å undersøke boligen din. 

Bygningssakkyndige som kommer for å undersøke boligen din i regi av forsikringsselskapet, kan være skadetakstmenn godkjent hos Norsk takst eller de kan ha en annen type utdanning. Noen kommer direkte fra saneringsbransjen. 

Takstingeniører | takstmenn i Norsk takst må være godkjent innen Skadetaksering av byggverk, | skadetakstmenn for å kunne ta på seg oppdrag som har med skadetakst på en bolig å gjøre.

Les mer om Certus Takst AS sin godkjenning som skadetakstmann hos Norsk takst.

In4mo er en plattform for skade på bolig.

In4mo - Plattform for skade på bolig

Certus Takst AS er godkjent hos In4mo,
forsikringsselskapenes foretrukne plattform ved skader på boliger | bygninger.

Skadetakst | skaderapport eller reklamasjonstakst | reklamasjonsrapport

Vær oppmerksom på at det er forskjell på en reklamasjonstakst | reklamasjonsrapport
og en skadetakst | skaderapport.

Certus Takst AS utformer begge disse takstrapportene.

Les mer om reklamasjonstakst.

Skaderapport ved utleie av bolig

Certus Takst AS utfører ikke skaderapporter | takstrapporter som omhandler utleie av bolig.

Dette gjelder både der eier av utleid bolig, mener at leietager | leietaker har slitt og ødelagt boligen, mer enn det som kan sees på som normal bruksslitasje.

Samt i tilfeller der leietager | leietaker mener at boligen som er utleid har større feil,
helsefarlig med mer.

Ved slike forespørsler henvises det til Norsk takst sin side Finn din takstingeniør. 

På siden kan kontakten finne en takstingeniør | takstmann,
som tar på seg denne type oppdrag.

bottom of page