top of page
 • Per Ole Bjørnstad

Byggefeil | Kartlegging av byggefeil i nyere boliger

Oppdatert: 9. mar.

2. februar 2023 ble det publisert en kartlegging av byggefeil i nyerere boliger. Kartleggingen er laget av Menon Economics, Multiconsult og Mycoteam, på oppdrag fra Direktoratet for byggkvalitet/DIBK. Undersøkelsene er utført for bygninger som er bygget de siste 10 årene, der gjeldene byggteknisk forskrift er TEK 10 eller TEK 17. Kartleggingen ble utført i perioden fra mai i 2021 til november i 2022.


Gå direkte til innholdet i artikkelen:Kartlegging av byggefeil i nyere boliger
Byggefeil | Byggfeil


Datakildene til undersøkelsene

Datakildene til undersøkelsene er fra:

 • Norsk takst

  • 15 % av boliger fra perioden har 5 eller flere byggefeil.

  • 57 % av boligene har minst en byggefeil.

 • Finans Norge

 • Forsikringsdata fra forsikringsselskapene Fremtind, og Gjensidige

 • Klagestatistikk fra et boligbyggelag

  • 3/4 | 75% av alle boliger oppført fra 2017-2021 har minst et avvik som følge av privatrettslig forhold eller brudd på regelverk.

  • 1/3 | 33% av alle boliger har 5 eller flere andre mangler.

 • Forsikringsdata fra Arkitektbedriftene

 • Forsikringsdata fra Rådgivende Ingeniørers Forening

 • Data fra Multimap

Anslag for type feil, årsak til feil, når feilen oppstår og ansvarlig part er ikke med i data fra Gjensidige og Multimap.

Anslag for alvorlighetsgrad, utbedringstiltak og kostnader er ikke med i data fra Fremtind, da dataene vurderes til å være utilstrekkelig for å skille byggefeil fra brukerfeil, i henhold til rapport. Hele rapporten kan du lese hos Menon Economics | menon.no.

 Hva er byggefeil?

Byggefeil er i rapporten Omfang av byggefeil i Norge definert som et brudd på regelverket/byggteknisk forskrift. Det vil si at en eller flere bygningsdeler er bygget svakere/dårligere enn det minstekravet for oppføring av boliger i Norge tillater. Hvilke minstekrav som gjelder, kan du lese mer om veiledningen til TEK 17 og formålet til TEK 17 (Formålsparagrafen).Byggefeil - Hva fører det til?

I henhold til Direktoratet for Byggkvalitet er de viktigste funnene i rapporten at:

 • Over halvparten av alle boligene i undersøkelsen hadde minimum registrert 1 byggefeil.

 • Sannsynligheten for at byggefeil blir oppdaget kommer an på om:

  • byggefeilen utløser en skade

  • byggefeilen blir oppdaget ved kontroll

 • 60 prosent av alle registrerte byggefeil, har med vann å gjøre.

 • I 20 prosent av alle registrerte byggefeil, utløser en forsikringssak

  • feil med materialene som er benyttet

  • valgt feil materialer under byggingen.

 • Utbedringstiltak som skyldes byggefeil koster ca. 520 millioner kroner per år.

 • Byggefeil som utløser forsikringssaker utgjør omtrent 150 millioner kroner per år.Sannsynligheten for at byggefeil blir oppdaget

60% av byggefeilene er i våtrom og vannrelaterte sjekkpunkter
Undersøkelser av våtrom

Kontakt Certus Takst for undersøkelser av våtrom (bad, vaskerom og dusjrom), eller bistand til forhåndsbefaring/forbefaring, overtakelse, reklamasjon i forbindelse med kjøp av bolig eller håndverkertjenester.


Trykk på logoen for å komme til kontaktskjema.


 

Comments


bottom of page