top of page
 • Per Ole Bjørnstad

Uenighet om lokal utbedring av membran, advokat vs FFV

Oppdatert: 9. mar.

Publisert artikkel fra NemiTek

NemiTek publiserte en artikkel tirsdag 21. mars som handler om at Fagrådet for Våtrom | FFV og forbrukeradvokat Fæhn, har et ulikt syn når det gjelder lokale reparasjoner av det vanntette sjiktet | membran på badet.


Artikkel Certus Takst AS | Våtrom, bad.
Lokal utbedring av membran i våtrom | bad.

Gå direkte til innholdet i artikkelen:

Publisert etter at artikkelen ble skrevet: Oppdatering av FFV utsagn i artikkel hos NemiTek
Argumentene til advokat

 • Seriøse håndverkere sier at delutbedringer | lokal utbedring ikke kan utføres på en skikkelig måte, da det ikke blir trygt nok.

 • Membran på badet skal vare i flere tiår, ikke bare reklamasjonsperioden.

 • Langtidsvirkningen av en lokal utbedring på membran, er det ikke tilstrekkelig forskning på.

 • De fleste entreprenører som tar på seg jobber med våtrom, utfører ikke delutbedring | lokal utbedring. De som tilbyr denne tjenesten er en liten gruppe.Fæhn viser til domstolene

Advokat Fæhn viser til flere dommer som viser til at delutbedringer ikke er godt nok.

 • "...ikke bli av en slik standard som kjøperne hadde grunn til å forvente i henhold til kontrakt."

 • "ikke sannsynliggjort at en lokal utbedring med ny skjøt i dusjsonen vil være mulig eller tilstrekkelig.»

 • "...bevisførselen at det var forsvarlig og nødvendig å legge nytt sluk, ny membran og flislegging på gulv og vegger. En partiell utbedring ville medført risiko for nye lekkasjer.»

 • «Større partiell utbedring som i det aktuelle tilfellet utføres unntaksvis av profesjonelle, og i så fall bare av den som opprinnelig la gulvet, og som altså kjenner det.»

 • «Uttalelsen fra selskapets takstmann om at delutbedring er tilstrekkelig, bygger på uriktige forutsetninger om årsaken til lekkasjen, og det fremstår som usikkert om denne fremgangsmåte ville gitt en forsvarlig utbedring av mangelen.»

Men det hender også at delutbedringer blir godtatt: «Lagmannsretten er kommet til at i dette tilfellet må en lokal reparasjon være tilstrekkelig selv om det kan innebære en viss risiko.»
Argumentene til FFV

 • Det må gjøres en vurdering i hvert enkelt tilfelle om delutbedring | lokale utbedringer. Er det et nytt bad, en reklamasjonssak eller en skadesak? Noe som har betydning for eventuelt risiko og muligheter for å kunne gjennomføre lokal utbedring.

 • Hvor på badet den lokale utbedringen av membran er tiltenkt, er også en faktor. Er utbedringen ved sluket, ved døra eller i tørrsonen på badet. Det må kartlegges hvordan badet ble utført. I mange sammenhenger er det riktig å prøve lokale reparasjoner, men at dette kan vise seg å ikke fungere.

 • Det må alltid utføres en vanntest og fuktindikasjonsmålinger, som viser til at de lokale utbedringene ved membran har blitt tett etter en lokal utbedring.Faktablad fra NBKF - Norsk byggkeramikkforening

FFV viser til faktabladene fra Norsk Byggkeramikkforening | NBKF:


Forutsetninger for gjennomføring av reparasjon av membran.

Det er flere forutsetninger som må avklares, for at reparasjon av membran, kan la seg gjennomføres eller ikke. Det er ikke alltid at en gjennomføring er fornuftig.


Ved følgende forhold anbefales ikke partiell utbedring:
 • Membranen har blitt oppløst og virker porøs og oppsprukket.

 • Membranen har ligget mange år og restlevetiden er usikker


Ved følgende forhold er partiell utbedring mulig, men krevende både ved vurdering og utførelse:
 • Membranen er generell tynn (f.eks. under 0,6-0,7 mm) og flere egenskaper må vurderes, f.eks. tilstand og elastisitet).

 • Underlaget er ujevnt og det er vanskelig å få rengjort membranflaten for limrester.

 • Skadestedet ligger vanskelig til for reparasjon til f.eks. inne i et hjørne eller i overgang golv og vegg som gjør at veggfliser og veggmembran må skiftes i en vannutsatt sone.


Ved følgende forhold er partiell utbedring egnet:
 • Reparasjonen skjer i et område hvor der er lite og ikke noe permanent vannpåkjenning.

 • Eksisterende membran er i god stand og har tilstrekkelig tykkelse til å kunne skjøtes.

 • Lett tilkomst til reparasjonsstedet.

 • Underlaget er plant og stabilt og gir godt feste for membranen.
Definisjon av våtsone

Et bad har områder som defineres som våtsoner. Definisjon av våtsone kan du lese mer om i veiledningen til Byggteknisk forskrift TEK 17 §13-15, hos Direktoratet for byggkvalitet | DiBK.

Bildet er hentet fra nettsiden til DiBK.


BVN som er strengere enn Byggteknisk forskrift på enkelte områder, omtaler i BVN 34.010 Våte og tørre soner i baderom og andrevåtrom. Valg av membran og ferdig overflate, at i små våtrom på 4 m² og mindre, er alle vegger i tillegg til gulv å anse som våtsone.


Artikkelen inneholder ingen info som forteller noe om, at FFV anbefaler å prøve lokal utbedring av membran for disse badene.

Artikkel Certus Takst AS | Definisjon av våtsone fra DiBK.
TEK 17 §13-15. Vanntett sjikt | membran i våtrom


Informasjon og lenker til omtalte foreninger og personer i artikkelen.

NemiTek

Nemitek er en bransjeforening for VVS, energi og miljøteknikk med over 4 000 medlemmer fra hele landet. NemiTek er en forkortelse for Norsk VVS Energi- og Miljøteknisk Forening og endret navn fra VVS-foreningen i 2019 og har eksistert siden 1924. Informasjon hentet fra om nemitek.

Fagrådet for våtrom | FFV og Byggebransjens våtromsnorm | BVN

Norsk Byggkeramikkforening | NBKF

Forbrukeradvokat Ola Fæhn


Oppdatering av FFV utsagn i artikkel hos NemiTek

Etter at artikkelen fra NemiTek ble publisert, har det kommet noen avklaringer fra FFV sin side. Les innlegget til FFV hos Facebook.


Oppdateringen viser til at FFV og Fæhn i utgangspunktet ikke har vesentlig uenighet, men er mer enig med hverandre, men at det finnes nyanser ved valg av utbedringsmetode.

 

Certus Takst AS | CTAS

Forfatter av denne artikkelen er Certus Takst AS, en Godkjent våtromsbedrift innen takst | Modul C.Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page