top of page
  • Forfatterens bildePer Ole Bjørnstad

Planskisse og plantegning med mål

Oppdatert: for 5 døgn siden

Flere kunder | meglere ønsker å få med en målsatt planskisse, som følger tilstandsrapporten. Å målsette planskissen bidrar til at de som er interessert i boligen, får ytterligere informasjon om boligens utforming og rommenes ca. størrelse. Det finnes ikke noen direkte krav til hvordan planskissen | illustrasjonen av boligen i skal se ut eller hva den må inneholde av informasjon. Tegningen er også en illustrasjon der avvik kan forekomme.


I denne artikkelen er det også brukt ordet plantegning for en tegning som lages i forbindelse ved salg av boliger, da det er flere som benytter denne beskrivelsen. En plantegning er i utgangspunktet en teknisk tegning i som følger en byggesøknad, der kommunen setter krav til utforming. Blant annet er det krav til at plantegningen tegnes i målestokk 1:100 og inneholder relevante mål. Les mer om krav til tegninger i en byggesøknad hos Oslo kommune.


I en salgsoppgave er rommene delt opp i oppholdsrom (P-rom) eller oppbevaringsrom (S-rom).

Eksempel på hvordan en planskisse utført av Certus takst kan se ut
Eksempel på planskisse, plantegning med mål. Utført av Certus Takst AS | CTAS


Hva er et oppholdsrom?

Rommet er et rom for opphold.

Oppholdsrom i en salgsoppgave vil si det samme som primære rom | p-rom.


Hva er et oppbevaringsrom?

Er omgjøring fra oppbevaringsrom til oppholdsrom søknadspliktig?

Hvorfor bør takstingeniør | takstmann tegne planskisse | plantegning?


 

Certus Takst AS | CTAS

Les mer om:bottom of page